Shopify Term Loans terimler sözlüğü

Dönem Tanım
Toplam Ödeme Tutarı Satıcının geri ödemesi gereken toplam tutardır ve Kredi Tutarı ile Finansman Maliyetinin toplamına eşittir.
Kredi Tutarı Satıcının aldığı finansman tutarıdır.
Finansman Maliyeti Satıcının finansman için ödeyeceği maliyettir. Sabit bir para tutarı olarak ifade edilir.
Geri Ödeme Planı Bu, haftalık veya aylık olabilir. Satıcı geri ödeme planını kabul ettikten sonra plan değiştirilemez.
Dönem Satıcının Toplam Ödeme Tutarını geri ödemesi gereken süredir. Geri Ödeme Planına bağlı olarak haftalar veya aylarla ifade edilebilir. Standart süre 12 aydır.
Periyodik Ödeme Tutarı Satıcının duruma göre her hafta veya her ay ödemesi gereken sabit tutardır. Toplam Ödeme Tutarının bir Vade içindeki hafta veya ay sayısına bölünmesine eşittir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene