Hantera betalningar för Shopify Term Loans

Det är viktigt att du förstår hur betalningar fungerar för att effektivt kunna hantera dina betalningar av Shopify Term Loans. Betalningar debiteras automatiskt från bankkontot som är länkat i din Shopify-admin, vilket kallas Shopify Merchant Business Account (SMBA) i Låneavtal för handlare.

Du kan bara ha ett företagsbankkonto i din Shopify-admin, och det är avgörande att se till att det här kontot har tillräckligt med medel för att täcka de periodiska betalningarna.

Betalningsschema för Shopify Term Loans

Välj ett betalningsschema som passar dina behov: varje vecka eller månadsvis. Den tid inom vilken du måste återbetala lånet kallas löptiden. Du kan till exempel välja en 10-månadersperiod eller en 12-månadersperiod. Det innebär att ditt lån måste vara återbetalat till fullo inom denna tidsperiod.

Automatiska debiteringar

Alla veckovisa eller månatliga betalningar debiteras automatiskt från bankkontot som är länkat i din Shopify-admin.

Månatliga betalningar

När du väljer månatliga betalningar ska de vanligtvis betalas samma kalenderdag varje månad. Låt oss till exempel anta att 16 juni är avtalets ikraftträdandedatum, vilket är när du får pengarna. I så fall kommer din första månatliga betalning att förfalla den 16 juli, följt av efterföljande betalningar samma kalenderdag under de följande månaderna.

Det finns dock undantag till att de månatliga betalningarna förfaller samma kalenderdag varje månad. Undantagen är:

  • Om ikraftträdandedatumet infaller den 29:e, 30:e eller 31:e i månaden. I dessa fall kommer din första månatliga betalning att förfalla den 1:a i följande månad. Om ikraftträdandedatumet till exempel infaller den 31 januari så kommer din första betalning att förfalla den 1 mars.
  • Om en betalning är schemalagd till att förfalla under en helg eller en röd dag så kommer debiteringen att initieras den följande kalenderarbetsdagen.

Veckovisa betalningar

Om du föredrar veckovisa betalningar kommer de att förfalla samma dag varje vecka. Om det till exempel är onsdag idag, på ikraftträdandedatumet, så kommer varje betalning att förfalla samma veckodag, det vill säga onsdag.

Betalningsbelopp

Varje betalning beräknas genom att dividera det totala betalningsbeloppet med antalet veckor eller månader i löptiden. Det totala betalningsbeloppet inkluderar lånebeloppet och finansieringskostnaden.

Exempel: beräkning av betalningsbelopp för ett lån på 3 000 000 USD

  • Totalt betalningsbelopp: 3 300 000 USD
  • Lånebelopp: 3 000 000 USD
  • Finansieringskostnad: 300 000 USD
  • Löptid: 12 månader
  • Månatlig betalning: 275 000 USD

Du kan räkna ut varje månatlig betalning genom att dela det totala betalningsbeloppet (3 300 000 USD) med antalet månader i löptiden (12). Detta resulterar i en jämnt fördelad månatlig betalning på 275 000 USD.

Det innebär att om du väljer en löptid på 12 månader, med ett totalt betalningsbelopp på 3 300 000 USD så kommer din månatliga betalning att uppgå till 275 000 USD.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis