Sådan administrerer du betalinger for dine Shopify Term Loans

For effektivt at kunne administrere dine betalinger for Shopify Term Loans er det vigtigt at forstå, hvordan betalinger fungerer. Betalinger debiteres automatisk fra den bankkonto, der er knyttet til din Shopify-administrator, og som omtales som Shopify Merchant Business Account (SMBA) i aftalen om forhandlerlånet.

Du kan kun have én firmabankkonto i din Shopify-administrator, og det er afgørende at sikre, at denne konto har tilstrækkelige midler til at dække de periodiske betalinger.

Betalingsplan for Shopify Term Loans

Vælg en betalingsplan, der passer til dine behov: ugentligt eller månedligt. Varigheden, som du skal tilbagebetale lånet i, omtales som løbetiden. Du kan f.eks. vælge en 10-måneders periode eller en 12-måneders periode. Dette betyder, at dit lån skal tilbagebetales fuldt ud inden for denne periode.

Automatiske debiteringer

Alle ugentlige eller månedlige betalinger debiteres automatisk fra den bankkonto, der er tilknyttet i din Shopify-administrator.

Månedlige betalinger

Når du vælger månedlige betalinger, forfalder de normalt den samme kalenderdag hver måned. Lad os f.eks. betragte den 16. juni som aftalens ikrafttrædelsesdato, hvilket er det tidspunkt, hvor du modtager pengene. I så fald vil din første månedlige betaling forfalde den 16. juli, efterfulgt af efterfølgende betalinger på samme kalender i de følgende måneder.

Der er dog undtagelser for månedlige betalinger, som forfalder den samme kalenderdag hver måned. Disse undtagelser omfatter:

  • Hvis din effektive dato falder den 29., 30. eller 31. i måneden, forfalder din første månedlige betaling den 1. i den efterfølgende måned. Hvis din effektive dato f.eks. er den 31. januar, forfalder din første betaling den 1. marts.
  • Hvis en betaling er planlagt til at skulle betales i en weekend eller en bankdag, startes debiteringen den følgende kalender arbejdsdag.

Ugentlige betalinger

Hvis du foretrækker ugentlige betalinger, forfalder de den samme dag hver uge. Hvis i dag f.eks. er onsdag, den effektive dato, forfalder alle betalinger på den samme dag i ugen, som er onsdag.

Beløb til betaling

Hver betaling beregnes ved at dividere det samlede beløb for betaling med det antal uger eller måneder, som denne periode udgør. Det samlede beløb i betaling omfatter lånebeløbet og midlernes omkostninger.

Eksempel: Beregnet betalingsbeløb for et lån på 3.000.000 USD

  • Samlet beløb for betaling: 3.300.000 USD
  • Lånebeløb: 3.000.000 USD
  • Finansieringsomkostninger: 300.000 USD
  • Periode: 12 måneder
  • Månedlig betaling: 275.000 USD

For at beregne hver månedlig betaling skal du dividere det samlede betalingsbeløb (3.300.000 USD) med antallet af måneder i løbetiden (12). Det resulterer i en lige stor månedlig betaling på 275.000 USD.

Det betyder, at hvis du vælger en 12-måneders periode med et samlet betalingsbeløb på 3.300.000 USD, så vil din månedlige betaling være 275.000 USD.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis