การจัดการการชำระเงินคืนสําหรับ Shopify Term Loans

เพื่อให้จัดการการชำระเงินคืนสําหรับ Shopify Term Loans ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจึงควรทำความเข้าใจถึงหลักการการชำระเงินคืนด้วย ระบบจะหักเงินที่จะชำระคืนโดยอัตโนมัติจากบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงไว้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ซึ่งเรียกว่าบัญชีธุรกิจสำหรับผู้ขายของ Shopify (SMBA) ในข้อตกลงเงินกู้สำหรับผู้ขาย

คุณจะมีบัญชีธนาคารสำหรับธุรกิจในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น และคุณควรต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าบัญชีนี้ยังมีเงินเพียงพอต่อการชำระเงินคืนเป็นงวด

การตั้งเวลาชำระเงินคืนสําหรับ Shopify Term Loans

เลือกการตั้งเวลาชำระเงินคืนที่เหมาะกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ระยะเวลาที่คุณต้องผ่อนชําระเงินกู้ให้ครบเต็มจำนวนนั้นเรียกว่า ระยะเวลา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกระยะเวลาแบบ 10 เดือนหรือระยะเวลาแบบ 12 เดือนก็ได้ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องผ่อนชำระเงินกู้ให้ครบเจ็มจำนวนภายในช่วงระยะเวลานี้

การหักบัญชีอัตโนมัติ

การชำระเงินคืนรายสัปดาห์หรือรายเดือนทั้งหมดจะถูกหักจากบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงไว้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณโดยอัตโนมัติ

การชำระเงินรายเดือน

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อคุณเลือกการชำระเงินคืนแบบรายเดือน วันครบกำหนดชำระเงินคืนจะเป็นวันตามปฏิทินวันเดียวกันในแต่ละเดือน ตัวอย่างเช่น สมมติให้วันที่ 16 มิถุนายนเป็นวันที่มีผลบังคับใช้เป็นของข้อตกลง ซึ่งเป็นวันที่คุณจะได้รับเงินทุน ในกรณีดังกล่าว วันครบกำหนดที่คุณจะต้องชำระเงินคืนรายเดือนงวดแรกจะเป็นวันที่ 16 กรกฎาคม หลังจากนั้นก็จะต้องชำระในวันที่เดียวกันตามปฏิทินในเดือนถัดไป

อย่างไรก็ตาม จะมีข้อยกเว้นเกี่ยวกับการที่วันครบกำหนดชำระเงินคืนจะเป็นวันที่เดียวกันตามปฏิทินในแต่ละเดือนอยู่ด้วย ข้อยกเว้นเหล่านี้ มีดังนี้

  • หากวันที่มีผลบังคับใช้ตรงกับวันที่ 29, 30 หรือ 31 ของเดือน วันครบกำหนดชำระเงินคืนเป็นรายเดือนงวดแรกของคุณจะเป็นวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น หากวันที่มีผลบังคับใช้เป็นวันที่ 31 มกราคม วันครบกำหนดชำระเงินคืนงวดแรกของคุณจะเป็นวันที่ 1 มีนาคม
  • หากวันครบกำหนดชำระเงินคืนตรงกับวันสุดสัปดาห์หรือวันหยุดของธนาคาร ระบบจะหักบัญชีในวันทำการถัดไปตามปฏิทินแทน

การชำระเงินคืนรายสัปดาห์

หากคุณต้องการชำระเงินคืนเป็นรายสัปดาห์ วันครบกำหนดชำระเงินคืนจะเป็นวันเดียวกันในแต่ละสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น หากวันที่มีผลบังคับใช้เป็นวันพุธ วันครบกำหนดชำระเงินคืนก็จะเป็นวันเดียวกันของสัปดาห์ ซึ่งก็คือวันพุธนั่นเอง

จำนวนเงินที่ชำระ

การชำระเงินคืนแต่ละครั้งจะคํานวณโดยการหารจํานวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระคืนด้วยจํานวนสัปดาห์หรือจำนวนเดือนในระยะเวลาดังกล่าว จํานวนเงินที่ต้องชำระคืนทั้งหมดจะคำนวณจากจํานวนเงินกู้และต้นทุนเงินทุนรวมกัน

ตัวอย่าง: การคํานวณจํานวนเงินที่ต้องชำระคืนสำหรับเงินกู้มูลค่า $3,000,000

  • จํานวนเงินที่ต้องชำระคืนทั้งหมด: $3,300,000
  • จํานวนเงินกู้: $3,000,000
  • ต้นทุนเงินทุน: $300,000
  • ระยะเวลากู้: 12 เดือน
  • ยอดที่ต้องชำระคืนต่อเดือน: $275,000

หากต้องการคํานวณหายอดที่ต้องชำระคืนต่อเดือน ให้นำจํานวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระคืน ($3,300,000) มาหารด้วยจํานวนเดือนตามระยะเวลากู้ (12) ซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์ยอดที่ต้องชำระคืนต่อเดือนเท่ากับ $275,000

ซึ่งหมายความว่าหากคุณเลือกระยะเวลากู้แบบ 12 เดือน โดยมีจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระคืนคือ $3,300,000 ยอดที่ต้องชำระคืนต่อเดือนของคุณจะอยู่ที่ 275,000

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี