Få tillgång till flexibel finansiering via Shopify Line of Credit

Som en del av vårt pågående arbete med att optimera de finansiella tjänster Shopify erbjuder kommer Shopify Line of Credit-erbjudandet att avslutas. Vi accepterar inte längre nya ansökningar till detta program. Istället erbjuder vi våra handlare att ta del av Shopify Capital-finansiering, som fortsätter att vara Shopifys huvudsakliga lånelösning för snabb och flexibel finansiering för företag i alla storlekar.

Viktiga datum och riktlinjer för befintliga användare:

  • Fortsatt tillgång för nuvarande användare: Om du för närvarande har en aktiv Shopify Line of Credit kan du begära nya uttag fram till 31 december 2024 23.59 PST.
  • Avslutning av nya uttag: Från och med 1 januari 2025 tillåts inte längre nya uttag.
  • Återbetalningsvillkor: Befintliga saldon behöver fortfarande återbetalas enligt den ursprungliga återbetalningsplanen på 6 månader i ditt låneavtal. Processen hanteras automatiskt via schemalagda debiteringar.
  • Särskilda tidsfrister för återbetalning baserat på sista uttagsdatum:

    • Om ditt sista uttag sker mellan 1 december 2024 och 26 december 2024 avslutas din återbetalningsplan 1 juni 2025.
    • Om ditt sista uttag sker mellan 27 december 2024 och 31 december 2024 avslutas din återbetalningsplan 1 juli 2025.
  • Flexibla återbetalningsalternativ: Du kan också välja att göra manuella återbetalningar när som helst, vilket eventuellt kan minska både det totala återbetalningsbeloppet och lånetiden.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis