Điều kiện hợp lệ để vay vốn qua Khoản vay có hạn từ Shopify

Khoản vay có thời hạn từ Shopify hiện chỉ có tại Hoa Kỳ. Nếu cửa hàng của bạn đủ điều kiện để đăng ký vay vốn qua Khoản vay có thời hạn từ Shopify, bạn sẽ nhận được tin nhắn trên Trang chủ của trang quản trị Shopify hoặc Đại diện kinh doanh của Shopify sẽ liên hệ với bạn. Nếu bạn không nhận được tin nhắn từ Shopify thì cửa hàng của bạn hiện không đủ điều kiện đăng ký Khoản vay có thời hạn từ Shopify.

Shopify Term Loans có mức khởi điểm từ 1.000.000 USD cho tất cả các tiểu bang ngoại trừ New York, có mức khởi điểm từ 2.500.000 USD. Mọi khoản vay Shopify Term Loans tại Hoa Kỳ đều do WebBank phát hành. Đề nghị đăng ký vay vốn không bảo đảm sẽ được rót vốn.

Quy trình đánh giá rủi ro của Khoản vay có thời hạn từ Shopify

Quy trình đánh giá rủi ro của Khoản vay có thời hạn từ Shopify gồm hai giai đoạn, đánh giá sơ bộ và xem xét đơn đăng ký.

Giai đoạn 1: Đánh giá sơ bộ

Trong giai đoạn đầu tiên, Shopify xác định cửa hàng của bạn là đủ điều kiện để đăng ký Khoản vay có thời hạn từ Shopify. Việc xác định này dựa trên một số yếu tố như lịch sử bán hàng trên Shopify, tương tác của bạn với nền tảng Shopify và các tiêu chí liên quan khác. Chúng tôi không yêu cầu kiểm tra tín dụng cá nhân khi đăng ký vay vốn qua Khoản vay có thời hạn từ Shopify, nhưng bạn phải gửi giấy tờ tài chính trong đơn đăng ký.

Giai đoạn 2: Xem xét đơn đăng ký

Trong giai đoạn thứ hai, đội ngũ Shopify Lending sẽ xem xét đơn đăng ký của cửa hàng, bao gồm các giấy tờ tài chính đã cung cấp và xác nhận xem cửa hàng của bạn có được phê duyệt cho khoản vay có thời hạn hay không. Quy trình đánh giá này xem xét nhiều yếu tố, bao gồm doanh số, khiếu nại và bồi hoàn thanh toán, tương tác của bạn với nền tảng Shopify và cửa hàng, tương tác của khách hàng và những lần lập hóa đơn không thành công.

Đăng ký Khoản vay có thời hạn từ Shopify

Bạn phải là chủ cửa hàng để đăng ký vay vốn qua Khoản vay có thời hạn từ Shopify. Đăng ký Khoản vay có thời hạn từ Shopify là một quy trình có hướng dẫn, trong đó bạn có thể cung cấp thông tin cần thiết, xem xét và đồng ý với các Điều khoản và điều kiện cũng như gửi đơn đăng ký. Sau đó, đội ngũ Shopify Lending sẽ hỗ trợ bạn hoàn tất quá trình đăng ký bằng cách hướng dẫn bạn gửi các giấy tờ tài chính cần thiết.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Vốn.
  2. Chọn gói tiền vốn phù hợp với nhu cầu của bạn.
  3. Nhấp vào Đăng ký ngay để khởi tạo quá trình đăng ký và đào tạo ban đầu.
  4. Xem lại và xác nhận danh tính cũng như thông tin doanh nghiệp của bạn.
  5. Nhấp vào Gửi đơn đăng ký để xác nhận sự đồng ý và chấp thuận của bạn đối với các Điều khoản cho vay của Shopify trong Thỏa thuận cho vay dành cho thương nhân.

Sau khi gửi đơn đăng ký, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận cho biết đơn đăng ký của bạn đã được gửi đi. Sau đó, chuyên viên tư vấn của Shopify sẽ gửi email cho bạn để yêu cầu giấy tờ tài chính cần thiết nhằm mục đích hoàn tất đăng ký cho bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí