Konfigurowanie aplikacji Shopify Bill Pay

Po zainstalowaniu Shopify Bill Pay możesz wprowadzić dane swojej firmy, skonfigurować metody płatności i preferencje dotyczące płatności oraz podłączyć konto QuickBooks.

Wprowadzanie informacji o firmie

Gdy po raz pierwszy uruchamiasz aplikację Shopify Bill Pay, może pojawić się prośba o wprowadzenie informacji o firmie.

Jeśli postanowisz skorygować informacje o firmie w późniejszym czasie, możesz edytować informacje o sklepie bezpośrednio na koncie Shopify, a dane zostaną zaktualizowane również na koncie Shopify Bill Pay.

Dodaj konto bankowe

Po podłączeniu konta bankowego Shopify Bill Pay musi najpierw je zweryfikować. Możesz zweryfikować konto za pomocą usługi Plaid lub poprzez dokonanie wpłaty minimalnej kwoty.

Weryfikacja konta za pomocą usługi Plaid umożliwia błyskawiczne zweryfikowanie konta bankowego i natychmiastowe rozpoczęcie korzystania z aplikacji.

Metoda minimalnej wpłaty polega na dokonaniu przez aplikację Shopify Bill Pay dwóch wpłat na kwotę poniżej 1 USD na Twoje konto bankowe. Zaksięgowanie takich wpłat na Twoim koncie bankowym może potrwać 1-2 dni robocze. Gdy obie wpłaty znajdą się na Twoim koncie, otrzymasz e-mail z prośbą o weryfikację wysłanych kwot. Gdy je zweryfikujesz, Twoje konto bankowe zostaje uznane za zweryfikowane i może być używane do płacenia rachunków. Dwie dokonane wpłaty zostaną następnie pobrane z Twojego konta w ciągu 1-2 dni roboczych.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij opcję Więcej czynności > Zarządzaj aplikacją Bill Pay.
 3. W sekcji Twoje metody płatności kliknij opcję Dodaj metodę płatności.
 4. Kliknij Konto bankowe.
 5. Zweryfikuj swoje konto bankowe, korzystając z jednej z następujących metod:
  • Połącz się natychmiast za pomocą usługi Plaid - kliknij opcję Połącz natychmiast i postępuj zgodnie z instrukcjami usługi Plaid, aby podłączyć swoje konto.
  • Zweryfikuj za pomocą wpłaty minimalnej kwoty - kliknij opcję Weryfikuj za pomocą wpłaty minimalnej kwoty, wprowadź dane swojego konta bankowego, a następnie kliknij Rozpocznij weryfikację.

Dodawanie karty kredytowej lub debetowej

Karty kredytowe lub debetowe muszą być kartami handlowymi, biznesowymi lub firmowymi, aby zostały dodane jako metoda płatności w Shopify Bill Pay.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij opcję Więcej czynności > Zarządzaj aplikacją Bill Pay.
 3. W sekcji Twoje metody płatności kliknij opcję Dodaj metodę płatności.
 4. Kliknij opcję Karta kredytowa lub debetowa.
 5. Wprowadź dane karty, a następnie kliknij Dodaj szczegóły.

W przypadku problemów z dodaniem karty przejrzyj instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów.

Usuń metodę płatności

Jeśli nie korzystasz już z danej metody płatności, możesz ją usunąć. Nie możesz usunąć metody płatności, jeśli zaplanowano dokonanie płatności za jej pomocą. Najpierw anuluj wszystkie zaplanowane płatności, która mają zostać dokonane za pomocą tej metody, a następnie usuń metodę płatności.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij opcję Więcej czynności > Zarządzaj aplikacją Bill Pay.
 3. W sekcji Twoje metody płatności obok metody płatności kliknij przycisk ....
 4. Kliknij opcję Usuń, a następnie Usuń.

Podłącz konto QuickBooks Online

Możesz zsynchronizować swoje konto QuickBooks Online, tak aby rachunki były automatycznie dodawane do Twojego konta Shopify Bill Pay. Synchronizacja z QuickBooks powoduje również synchronizację listy dostawców z nieopłaconymi rachunkami. Dla każdego dostawcy z nieopłaconym rachunkiem zsynchronizowanego z aplikacją Shopify Bill Pay, na Twoim koncie Shopify Bill Pay tworzony jest profil dostawcy.

Zmiany dotyczące dostawców wprowadzone w Shopify Bill Pay są również synchronizowane z QuickBooks Online.

Po podłączeniu konta w ciągu kilku minut zsynchronizowane zostaną rachunki z ostatnich 60 dni.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij opcję Więcej czynności > Połącz z QuickBooks Online.
 3. W oknie dialogowym zaloguj się do swojego konta QuickBooks Online i dokończ proces podłączania.

Po podłączeniu konta QuickBooks rachunki są synchronizowane co dwie godziny. Możesz także kliknąć opcję Synchronizuj teraz w sekcji Integracje konta na stronie Zarządzaj Bill Pay.

Wybierz powiadomienia e-mail

Wszystkie powiadomienia e-mail z Shopify Bill Pay są wysyłane na adres e-mail właściciela konta podany w ustawieniach konta Shopify.

Możesz wybrać opcję przesyłania powiadomień o następujących zdarzeniach:

 • Zaplanowano płatność - otrzymasz e-mail za każdym razem, gdy zaplanowana zostanie płatność.
 • Zaktualizowano status dla zaplanowanej płatności - otrzymasz e-mail za każdym razem, gdy zmieni się status zaplanowanej płatności.
 • Rachunek jest do zapłaty - otrzymasz wiadomość e-mail pięć dni kalendarzowych oraz jeden dzień kalendarzowy przed terminem płatności rachunku.
 • Paragon za opłaty od płatności - otrzymasz e-mail z paragonem za ewentualne opłaty pobrane za przetwarzanie płatności.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij opcję Więcej czynności > Zarządzaj aplikacją Bill Pay.
 3. W sekcji Powiadomienia e-mail zaznacz lub odznacz powiadomienia e-mail, które chcesz otrzymywać.

Dodawanie dostawców

Jeśli opłacasz rachunek dla dostawcy, który nie ma jeszcze profilu dostawcy na koncie Shopify Bill Pay, tworzony jest nowy profil dla tego dostawcy. Możesz jednak również utworzyć profile dostawców przed opłaceniem rachunku, aby przyspieszyć proces płatności rachunku.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo