Konfigurowanie aplikacji Shopify Bill Pay

Po zainstalowaniu Shopify Bill Pay możesz wprowadzić dane swojej firmy, skonfigurować metody płatności i preferencje dotyczące płatności oraz podłączyć konto QuickBooks.

Wprowadzanie informacji o firmie

Przy pierwszym zalogowaniu się do aplikacji Shopify Bill Pay może być konieczne wprowadzenie lub aktualizacja informacji o firmie.

Aby zmienić informacje o firmie w późniejszym czasie, możesz wykonać następujące kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane sklepu.
 2. Zaktualizuj i potwierdź informacje, zapewniając ich prawidłowość dla celów prawnych i rozliczeniowych.

Zmiany zostaną automatycznie odzwierciedlone na koncie Shopify Bill Pay

Dodaj i zweryfikuj konto bankowe

Do dokonywania płatności za pośrednictwem aplikacji Shopify Bill Pay wymagane jest połączenie i weryfikacja konta bankowego za pomocą usługi Plaid lub mikrowpłat.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj Bill Pay.
 3. W sekcji Twoje metody płatności kliknij opcję Dodaj metodę płatności.
 4. Kliknij opcję Konto bankowe i wybierz metodę weryfikacji:
  • Natychmiastowa weryfikacja za pomocą usługi Plaid: Kliknij opcję Połącz natychmiast i postępuj zgodnie z monitami usługi Plaid dotyczącymi połączenia, aby połączyć swoje konto bankowe.
  • Weryfikacja za pomocą mikrowpłat: Kliknij opcję Weryfikuj za pomocą mikrowpłat, wprowadź dane swojego konta bankowego, a następnie kliknij opcję Rozpocznij weryfikację. Metoda mikropłat polega na dokonaniu przez aplikację Shopify Bill Pay dwóch wpłat na kwotę poniżej 1 USD na Twoje konto bankowe. Zaksięgowanie takich wpłat na Twoim koncie bankowym może potrwać 1-2 dni robocze. Gdy obie wpłaty znajdą się na Twoim koncie, otrzymasz e-mail z prośbą o weryfikację przelanych kwot. Gdy je zweryfikujesz, Twoje konto bankowe zostanie uznane za zweryfikowane i będzie mogło być używane do opłacania rachunków. Mikrowpłaty zostaną następnie pobrane z Twojego konta w ciągu 1-2 dni roboczych.

Dodawanie karty kredytowej lub debetowej

Karty kredytowe lub debetowe muszą być kartami handlowymi, biznesowymi lub firmowymi, aby zostały dodane jako metoda płatności w Shopify Bill Pay.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj Bill Pay.
 3. W sekcji Twoje metody płatności kliknij opcję Dodaj metodę płatności.
 4. Kliknij opcję Karta kredytowa lub debetowa.
 5. Wprowadź dane karty, a następnie kliknij Dodaj szczegóły.

W przypadku problemów z dodaniem karty przejrzyj instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów.

Usuń metodę płatności

Jeśli nie korzystasz już z danej metody płatności, możesz ją usunąć. Nie możesz usunąć metody płatności, jeśli zaplanowano dokonanie płatności za jej pomocą. Najpierw anuluj wszystkie zaplanowane płatności, która mają zostać dokonane za pomocą tej metody, a następnie usuń metodę płatności.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj Bill Pay.
 3. W sekcji Twoje metody płatności obok metody płatności kliknij przycisk ....
 4. Kliknij opcję Usuń, a następnie Usuń.

Integracja z QuickBooks Online

Możesz zsynchronizować swoje konto QuickBooks Online, tak aby rachunki były automatycznie dodawane do Twojego konta Shopify Bill Pay. Synchronizacja z QuickBooks powoduje również synchronizację listy dostawców z nieopłaconymi rachunkami. Dla każdego dostawcy z nieopłaconym rachunkiem zsynchronizowanego z aplikacją Shopify Bill Pay, na Twoim koncie Shopify Bill Pay tworzony jest profil dostawcy.

Zmiany dotyczące dostawców wprowadzone w Shopify Bill Pay są również synchronizowane z QuickBooks Online.

Po podłączeniu konta w ciągu kilku minut zsynchronizowane zostaną rachunki z ostatnich 60 dni.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij opcje: Importuj rachunki > Synchronizuj z QuickBooks Online.
 3. W oknie dialogowym zaloguj się do swojego konta QuickBooks Online i dokończ proces podłączania.

Po podłączeniu konta QuickBooks rachunki są synchronizowane co dwie godziny. Możesz także kliknąć opcję Synchronizuj teraz w sekcji Integracje konta na stronie Zarządzaj Bill Pay.

Połącz Stocky z Shopify Bill Pay

Jeśli korzystasz z aplikacji Stocky do zarządzania zapasami dla swojego sklepu, możesz połączyć Stocky z Shopify Bill Pay, co pozwoli przekształcać otwarte zamówienia ze Stocky w faktury w aplikacji Shopify Bill Pay. Zmniejsza to ilość ręcznej pracy, którą musisz wykonać podczas zarządzania zamówieniami, fakturami i rachunkami w procesie przetwarzania zobowiązań. Po połączeniu konta QuickBooks Online z Bill Pay, Twoje rachunki utworzone na podstawie zamówień Stocky są synchronizowane z QuickBooks automatycznie.

Kroki:

 1. Z aplikacji Stocky przejdź do opcji Preferencje > Dostęp do API.
 2. Jeśli nigdy wcześniej nie wygenerowałeś(-aś) klucza API, kliknij opcję Generuj nowy klucz API.
 3. Skopiuj Bieżący klucz. To jest Twój klucz dostępu do API Stocky.
 4. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 5. Kliknij opcje: Importuj rachunki > Twórz rachunki ze Stocky.
 6. Wklej klucz dostępu do API Stocky do pola Klucz dostępu do API, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Klucz dostępu do API Stocky musisz wkleić tylko przy pierwszym połączeniu Shopify Bill Pay ze Stocky.
 7. Wybierz zamówienia zakupu, które chcesz przekształcić w rachunki, a następnie kliknij Utwórz rachunki.

Dowiedz się więcej o dodawaniu rachunków za pośrednictwem Stocky.

Połącz swoją skrzynkę odbiorczą Gmail z aplikacją Shopify Bill Pay

Jeśli używasz adresu e-mail Google do zarządzania firmowym e-mailami, możesz go połączyć z Shopify Bill Pay, aby automatycznie zaimportować należne faktury ze skrzynki odbiorczej Gmaila do Shopify Bill Pay. Pozwala to zaoszczędzić czas i pracę ręczną podczas zarządzania fakturami, które otrzymujesz od dostawców, ponieważ nie musisz już ręcznie wpisywać ani pobierać informacji o fakturze wysyłanej od dostawców do Shopify Bill Pay, gdy chcesz zaplanować płatności.

Po połączeniu Shopify Bill Pay regularnie skanuje skrzynkę odbiorczą Gmail w poszukiwaniu faktur wysłanych od dostawców z załącznikami w postaci plików. Shopify Bill Pay nie importuje ani nie ma dostępu do innych elementów w skrzynce odbiorczej.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij opcje: Importuj rachunki > Importuj z Gmaila.
 3. Wybierz konto Google, które chcesz połączyć z Bill Pay i zaloguj się.
 4. Kliknij Zezwalaj.

Ładowanie może potrwać 20-30 sekund w zależności od tego, ile faktur masz w połączonej skrzynce odbiorczej. Rachunki dodawane za pośrednictwem Gmaila są wyświetlane w skrzynce odbiorczej Bill Pay ze wskazanym miejscem pochodzenia Gmail.

Zarządzanie powiadomieniami e-mail

Wszystkie powiadomienia e-mail z Shopify Bill Pay są wysyłane na adres e-mail właściciela konta podany w ustawieniach konta Shopify.

Możesz wybrać opcję przesyłania powiadomień o następujących zdarzeniach:

 • Zaplanowano płatność - otrzymasz e-mail za każdym razem, gdy zaplanowana zostanie płatność.
 • Zaktualizowano status dla zaplanowanej płatności - otrzymasz e-mail za każdym razem, gdy zmieni się status zaplanowanej płatności.
 • Rachunek jest do zapłaty - otrzymasz wiadomość e-mail pięć dni kalendarzowych oraz jeden dzień kalendarzowy przed terminem płatności rachunku.
 • Paragon za opłaty od płatności - otrzymasz e-mail z paragonem za ewentualne opłaty pobrane za przetwarzanie płatności.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj Bill Pay.
 3. W sekcji Powiadomienia e-mail zaznacz lub odznacz powiadomienia e-mail, zależnie od tego, czy chcesz je otrzymywać.

Dodawanie dostawców

Jeśli opłacasz rachunek dla dostawcy, który nie ma jeszcze profilu dostawcy na koncie Shopify Bill Pay, tworzony jest nowy profil dla tego dostawcy. Możesz jednak również utworzyć profile dostawców przed opłaceniem rachunku, aby przyspieszyć proces płatności rachunku.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo