Konfigurera Shopify Bill Pay

När du har installerat Shopify Bill Pay kan du ange din företagsinformation, konfigurera dina betalningsmetoder och betalningsinställningar och ansluta ett QuickBooks-konto.

Ange din företagsinformation

När du först loggar in på Shopify Bill Pay kan du behöva ange eller uppdatera din företagsinformation.

Om du behöver justera din företagsinformation senare kan du slutföra följande steg:

 1. Gå till Inställningar > Butiksuppgifter i din Shopify-admin.
 2. Uppdatera och bekräfta din information, och se till att den är korrekt juridiskt och för fakturering.

Ändringarna återspeglas automatiskt i ditt Shopify Bill Pay-konto

Lägga till och verifiera ditt bankkonto

För att göra betalningar via Shopify Bill Pay krävs länkning och verifiering av bankkonto via Plaid eller mikroinsättningar.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Bill Pay i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Hantera Bill Pay.
 3. I Dina betalningsmetoder, klicka på Lägg till betalningsmetod.
 4. Klicka på Bankkonto och välj din verifieringsmetod:
  • Omedelbar verifiering med Plaid: Klicka på Anslut omedelbart och följ instruktionerna från Plaid för att ansluta ditt bankkonto.
  • Verifiering med mikroinsättningar: Klicka på Verifiera med mikroinsättningar, ange dina bankkontouppgifter och klicka sedan på Starta verifiering. Mikroinsättningsmetoden innebär att Shopify Bill Pay skickar två insättningar under 1 USD till ditt bankkonto. Mikroinsättningar kan ta 1–2 arbetsdagar att nå ditt bankkonto. När de har nått ditt konto skickas ett e-postmeddelande för att verifiera beloppen som skickades. När du har verifierat dem blir ditt bankkonto verifierat och kan användas för att betala räkningar. Mikroinsättningarna debiteras sedan från ditt konto inom 1–2 arbetsdagar.

Lägg till ett kredit- eller betalkort

Kredit- eller betalkort måste vara kommersiella kort, företags- eller bolagskort för att kunna läggas till som en betalningsmetod i Shopify Bill Pay.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Bill Pay i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Hantera Bill Pay.
 3. I Dina betalningsmetoder, klicka på Lägg till betalningsmetod.
 4. Klicka på Kredit- eller betalkort.
 5. Ange kortuppgifterna och klicka sedan på Lägg till uppgifter.

Granska felsökningsstegen om du har problem med att lägga till ett kort.

Radera en betalningsmetod

Om du inte längre använder en betalningsmetod kan du radera den. Du kan inte radera en betalningsmetod om betalningar är schemalagda att dras från den. Annullera först alla schemalagda betalningar med hjälp av betalningsmetoden och radera sedan betalningsmetoden.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Bill Pay i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Hantera Bill Pay.
 3. I avsnittet Dina betalningsmetoder intill betalningsmetoden, klicka på knappen ....
 4. Klicka på Ta bort och sedan på Ta bort.

Integrera med QuickBooks Online

Du kan synkronisera ditt QuickBooks Online-konto så att fakturor automatiskt läggs till i ditt Shopify Bill Pay-konto. Synkronisering med QuickBooks synkroniserar också din leverantörslista för eventuella obetalda räkningar. För varje säljare som har en obetald räkning som synkroniseras med Shopify Bill Pay skapas en leverantörsprofil i ditt Shopify Bill Pay-konto.

Ändringar som du gör för säljare i din Shopify Bill Pay synkroniseras också tillbaka till QuickBooks online.

När du har anslutit ditt konto synkroniseras fakturor från de senaste 60 dagarna inom några minuter.

Steg:

 1. Klicka på Ekonomi > Bill Pay i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Importera fakturor > Synkronisera till QuickBooks Online.
 3. Logga in på ditt QuickBooks Online-konto i dialogrutan och slutför anslutningen.

När ditt QuickBooks-konto är anslutet synkroniseras fakturor varannan timme. Du kan också klicka på Synkronisera nu i avsnittet Kontointegrationer på sidan Hantera Bill Pay.

Anslut Stocky till Shopify Bill Pay

Om du använder Stocky-appen för att hantera lager för din butik kan du ansluta Stocky till Shopify Bill Pay för att omvandla dina öppna inköpsordrar från Stocky till fakturor i Shopify Bill Pay. Detta minskar det manuella arbete du behöver göra när du hanterar inköpsordrar, fakturor och räkningar i din betalningsprocess. När du ansluter ditt QuickBooks Online till Bill Pay synkroniseras dina fakturor som skapats från Stocky-inköpsordrar till QuickBooks automatiskt.

Steg:

 1. Från Stocky-appen går du till Inställningar > API-åtkomst.
 2. Om du aldrig har genererat en API-nyckel förut klickar du på Generera ny API-nyckel.
 3. Kopiera den Aktuella nyckeln. Detta är din åtkomstnyckel för Stocky API.
 4. Gå till Ekonomi > Bill Pay från din Shopify-admin.
 5. Klicka på Importera fakturor > Skapa fakturor från Stocky.
 6. Klistra in din Stocky API-åtkomstnyckel i fältet för API-åtkomstnyckel och klicka sedan på Fortsätt. Du behöver bara klistra in din Stocky API-åtkomstnyckel första gången du ansluter Shopify Bill Pay till Stocky.
 7. Välj inköpsordrarna som du vill göra om till räkningar och klicka sedan på Skapa räkningar.

Läs mer om att lägga till fakturor via Stocky.

Anslut din Gmail-inkorg till Shopify Bill Pay

Om du använder en e-postadress från Google för att hantera ditt företags e-postmeddelanden kan du ansluta den till Shopify Bill Pay för att automatiskt importera dina förfallna fakturor från din Gmail-inkorg till Shopify Bill Pay. Detta sparar tid och manuellt arbete när du hanterar fakturorna som du får från leverantörer, eftersom du inte längre behöver skriva in eller ladda ner fakturainformationen som skickas från leverantörer till Shopify Bill Pay manuellt när du vill schemalägga dina betalningar.

När Shopify Bill Pay har anslutits så söker det regelbundet igenom din Gmail-inkorg efter fakturor med bilagor, som har skickats från säljare. Shopify Bill Pay importerar ingenting och har inte åtkomst till andra meddelanden i din inkorg.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Bill Pay i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Importera fakturor > Importera från Gmail.
 3. Välj det Google-konto du vill ansluta till Bill Pay och logga in.
 4. Klicka på Tillåt.

Det kan ta 20-30 sekunder att ladda beroende på hur många fakturor du har i din anslutna inkorg. Fakturor som läggs till via Gmail visas i din inkorg för Bill Pay med Gmail listad som ursprung.

Hantera e-postaviseringar

Alla e-postmeddelanden från Shopify Bill Pay går till din kontoägar-e-postadress som finns i dina Shopify-kontoinställningar.

Du kan välja att få aviseringar om följande händelser:

 • Betalning schemalagd – Du får ett e-postmeddelande när en betalning har schemalagts.
 • Status uppdaterad för schemalagd betalning – Du får ett e-postmeddelande när statusen för en schemalagd betalning har ändrats.
 • Faktura förfaller – Du får ett e-postmeddelande både fem kalenderdagar innan och en kalenderdag innan en faktura förfaller.
 • Kvitto för betalningsavgifter – Du får ett e-postmeddelande som innehåller ett kvitto på eventuella avgifter som debiteras för att behandla en betalning.

Steg:

 1. Klicka på Ekonomi > Bill Pay i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Hantera Bill Pay.
 3. I avsnittet E-postaviseringar väljer eller rensar du de e-postaviseringar som du vill ta emot.

Lägga till leverantörer

Om du betalar en faktura för en säljare som ännu inte har en leverantörsprofil i ditt konto hos Shopify Bill Pay skapas en ny leverantörsprofil för den leverantören. Du kan dock även skapa en leverantörsprofil innan du betalar en faktura för att påskynda betalningsprocessen för fakturan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis