Felsökning av Shopify Bill Pay

Granska följande problem som kan inträffa för ditt Shopify Bill Pay-konto och hitta vanliga lösningar på dessa.

Min bankkontoverifiering misslyckades via Plaid

Du kan verifiera ditt konto med hjälp av mikroinsättningar om det inte går att verifiera ditt bankkonto med hjälp av Plaid.

Min bankkontoverifiering misslyckades via mikroinsättningar

Om din bankkontoverifiering misslyckas när du bekräftar mikroinsättningarna måste du ansluta ett nytt bankkonto.

Jag kan inte lägga till mitt kredit- eller betalkort

Kredit- eller betalkort måste vara kommersiella kort, företags- eller bolagskort för att kunna läggas till som en betalningsmetod i Shopify Bill Pay.

Ditt kort kan inte heller vara ett förbetalt kredit- eller betalkort och måste vara utfärdat i USA.

Granska den adress du använder för kortet och se till att postnumret är 5 siffror långt och utan bindestreck.

Kontakta Shopify-supporten om du fortfarande inte kan lägga till ditt kort.

Min betalning avvisades

Din betalning kan avvisas av följande skäl:

  • Icke-företagstransaktion – Shopify Bill Pay är endast auktoriserat att överföra betalningar mellan företag. Om någon av parterna i transaktionen använder ett personligt bankkonto kan Shopify Bill Pay inte behandla betalningen. Om du använder ett personligt bankkonto, kreditkort eller betalkort, lägg till en likvärdig betalningsmetod för företaget istället. Om din säljare använder ett personligt konto, kontakta säljaren och begär att få företagsbankkontouppgifter för att behandla betalningen.
  • Bedrägeririsk – En bakgrundskontroll utförs för varje transaktion. Om Shopify Bill Pay anser att det finns en tillräckligt stor bedrägeririsk så nekas transaktionen.
  • Ej verifierat – Ditt företag kanske inte har tillräckligt med offentligt tillgänglig information publicerat, vilket begränsar möjligheten att verifiera dess legitimitet.

Kontakta Shopify-supporten för att lösa problemet.

Min betalning misslyckades

Om betalningen inte lyckades bör du granska orsakerna till varför betalningar inte lyckades. Kontakta Shopify-supporten om du inte kan lösa problemet med dokumentationen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis