Zarządzanie dostawcami w aplikacji Shopify Bill Pay

Dostawcy nie konfigurują kont w aplikacji Shopify Bill Pay. To Ty dodajesz dane dostawcy do swojego konta Shopify Bill Pay i możesz zarządzać jego preferencjami i danymi w ramach utworzonego profilu dostawcy.

W ramach jednego profilu dostawcy nie można skonfigurować zarówno metod realizacji krajowej, jak i międzynarodowej. Zamiast tego musisz skonfigurować dwa konta dostawcy: jedno dla płatności krajowych i jedno dla płatności międzynarodowych.

Tworzenie profilu dostawcy

Automatyczne tworzenie profilu

Gdy opłacasz rachunek za pomocą aplikacji Shopify Bill Pay, a dostawca nie ma jeszcze profilu na koncie Shopify Bill Pay, konto dostawcy jest tworzone automatycznie.

Dodaj dostawcę ręcznie

Możesz także ręcznie utworzyć profil dostawcy w dowolnym momencie przed dokonaniem płatności.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij opcję Dostawcy.
 3. Kliknij Dodaj dostawcę.
 4. Wprowadź dane dostawcy, a następnie kliknij opcję Zapisz.
 5. Wybierz metodę realizacji płatności.
 6. Wprowadź szczegóły, a następnie kliknij Zapisz szczegóły.
 7. Opcjonalnie: Dodaj inne dodatkowe metody dostawy:
  1. Kliknij opcję Dodaj metodę realizacji.
  2. Wybierz metodę realizacji płatności.
  3. Wprowadź szczegóły, a następnie kliknij Zapisz szczegóły.

Integracja z QuickBooks Online

Jeśli połączysz swoje konto Shopify Bill Pay z kontem QuickBooks Online, profile dostawców z nieopłaconymi rachunkami zostaną utworzone automatycznie podczas synchronizacji kont.

Edytuj profil dostawcy

Po utworzeniu profilu dostawcy możesz zaktualizować lub zmienić określone szczegóły lub metody realizacji. Nie możesz jednak usunąć metody realizacji danego dostawcy. Wszelkie zmiany wprowadzone w aplikacji Shopify Bill Pay są synchronizowane, jeśli Twoje konto jest połączone z QuickBooks Online.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj dostawcami.
 3. Kliknij dostawcę.
 4. Kliknij opcję Edytuj obok danych lub metody realizacji, którą chcesz edytować.
 5. Edytuj dane, a następnie kliknij opcję Zapisz szczegóły.

Usuń profil dostawcy

Profil dostawcy można usunąć tylko wówczas, gdy nie ma zaplanowanych nadchodzących płatności za rachunki dla tego dostawcy. Przed usunięciem profilu dostawcy musisz usunąć wszelkie zaplanowane płatności.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij opcję Dostawcy.
 3. Kliknij dostawcę.
 4. Kliknij opcję Usuń dostawcę, a następnie kliknij Usuń dostawcę.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo