Zapewnianie wsparcia dostawcom w zakresie aplikacji Shopify Bill Pay

Zapoznanie się ze sposobem zapewniania dostawcom wsparcia podczas korzystania z aplikacji Shopify Bill Pay ma kluczowe znaczenie. Ze względu na to, że aplikacja Shopify Bill Pay nie zapewnia bezpośredniej pomocy dostawcom, ta strona ma na celu ułatwienie Ci obsługi typowych zapytań i problemów dostawców.

Problemy z terminami płatności

Gdy dostawca pyta o opóźnienia w płatnościach, pomocne jest ustalenie czasu przetwarzania i przyczyny opóźnienia.

Opis opóźnień w płatnościach

Czas dotarcia płatności na konto sprzedawcy zależy od metody realizacji płatności, ale mogą pojawić się dodatkowe uwarunkowania:

 • Harmonogram przetwarzania: Płatności są przetwarzane tylko raz dziennie przed godziną 11:30 ET. Przetwarzanie płatności zainicjowanych po tej godzinie rozpoczyna się następnego dnia roboczego. Na przykład, jeśli dokonasz płatności o godzinie 13:30 ET w poniedziałek, zostanie ona przetworzona dopiero we wtorek rano, a zrealizowana najwcześniej w środę.
 • Święta narodowe: Na czas przetwarzania i otrzymania płatności mogą mieć wpływ święta narodowe.
 • Płatności początkowe: W przypadku dokonywania pierwszej płatności na rzecz dostawcy mogą wystąpić dodatkowe opóźnienia związane z weryfikacją płatności.
 • Transakcje o wysokiej wartości: Przetwarzanie płatności na duże kwoty może wymagać więcej czasu.

Aby uzyskać pełną listę czasów realizacji płatności, zapoznaj się z metodami realizacji płatności dla dostawców.

Problemy z linkami do płatności

Czasami dostawca może zgłaszać problemy z linkiem umożliwiającym wybór preferowanej metody realizacji płatności:

 • Ważność linku: Link wysyłany do dostawców na potrzeby wyboru metody płatności jest ważny tylko przez siedem dni. Jeśli dostawca nie użyje linku w tym terminie, płatność zostanie automatycznie anulowana, a powiązany rachunek będzie miał z powrotem status Nieopłacony na koncie Shopify Bill Pay.
 • Ponownie wysyłanie linku: Aby ponownie wysłać dostawcy link umożliwiający wybór metody realizacji, musisz jeszcze raz wykonać konfigurację płatności za rachunek. Wykonaj poniższe kroki:
  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Finanse > Bill Pay.
  2. Wybierz opcję Poproś dostawcę o wybranie (tylko dostawcy w USA) podczas konfiguracji płatności, aby wygenerować nowy link.

Komunikacja z dostawcą i kanały pomocy technicznej

W przypadku pytań dostawców związanych z płatnościami musisz być pierwszym punktem kontaktu. Dostawcy nie powinni kontaktować się bezpośrednio z Shopify ani Melio. Komunikacją możesz zarządzać w poniższy sposób:

 • Bezpośrednia komunikacja: Zachęcaj swoich dostawców do bezpośredniego kontaktu w razie pytań i problemów dotyczących płatności.
 • Pomoc techniczna Shopify: Jeśli napotkasz problemy lub pytania, których nie możesz rozwiązać, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify w celu uzyskania wsparcia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo