การจัดการผู้ขายภายใน Shopify Bill Pay

เวนเดอร์จะไม่เป็นฝ่ายตั้งค่าบัญชีกับ Shopify Bill Pay แต่คุณจะเป็นผู้เพิ่มรายละเอียดของเวนเดอร์ไปยังบัญชี Shopify Bill Pay ของตัวเองแทน รวมทั้งจะจัดการการกำหนดลักษณะและรายละเอียดภายในโปรไฟล์เวนเดอร์ของอีกฝ่ายได้

ระบบไม่อนุญาตให้เวนเดอร์มีทั้งวิธีการจัดส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศในโปรไฟล์เวนเดอร์หนึ่งโปรไฟล์ คุณต้องตั้งค่าบัญชีเวนเดอร์สองบัญชีแทน โดยใช้บัญชีหนึ่งสำหรับการชำระเงินภายในประเทศ และใช้อีกบัญชีสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศ

สร้างโปรไฟล์เวนเดอร์

การสร้างโปรไฟล์อัตโนมัติ

เมื่อคุณชำระเงินตามใบเรียกเก็บเงินโดยใช้ Shopify Bill Pay และผู้ขายยังไม่มีโปรไฟล์ในบัญชี Shopify Bill Pay ของคุณ ระบบจะสร้างบัญชีผู้ขายขึ้นโดยอัตโนมัติ

เพิ่มผู้ขายด้วยตนเอง

คุณยังสามารถสร้างโปรไฟล์ผู้ขายด้วยตนเองได้ตลอดเวลาก่อนชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก “ผู้ให้บริการ
 3. คลิก “เพิ่มเวนเดอร์
 4. ป้อนรายละเอียดของเวนเดอร์ จากนั้นคลิก “บันทึก
 5. เลือกวิธีการชำระเงิน
 6. ป้อนรายละเอียด จากนั้นคลิก “บันทึกรายละเอียด
 7. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มวิธีการจัดส่งอื่นๆ เพิ่มเติม:
  1. คลิก “เพิ่มวิธีการจัดส่ง
  2. เลือกวิธีการชำระเงิน
  3. ป้อนรายละเอียด จากนั้นคลิก “บันทึกรายละเอียด

การผสานด้วย QuickBooks Online

หากคุณเชื่อมต่อบัญชี Shopify Bill Pay กับบัญชี QuickBooks Online ระบบจะสร้างโปรไฟล์สำหรับผู้ขายที่มีใบเรียกเก็บเงินซึ่งยังไม่ได้ชำระโดยอัตโนมัติหลังจากซิงค์บัญชีเรียบร้อยแล้ว

แก้ไขโปรไฟล์ของผู้ขาย

หลังจากสร้างโปรไฟล์ผู้ขายแล้ว คุณอาจต้องการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือวิธีการจัดส่งบางอย่าง อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถลบวิธีการจัดส่งของผู้จัดจำหน่ายได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำใน Shopify Bill Pay จะถูกซิงค์หากบัญชีของคุณเชื่อมต่อกับ QuickBooks Online

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก “จัดการเวนเดอร์
 3. คลิกที่เวนเดอร์
 4. คลิก “แก้ไข” ถัดจากรายละเอียดหรือวิธีการจัดส่งที่คุณต้องการแก้ไข
 5. แก้ไขรายละเอียด จากนั้นคลิก “บันทึกรายละเอียด

ลบโปรไฟล์ผู้ขาย

การลบโปรไฟล์ผู้ขายสามารถทำได้เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการชำระเงินตามกำหนดการที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ขายรายนั้น คุณจะต้องลบการชำระเงินที่กำหนดเวลาไว้ก่อนจึงจะสามารถลบโปรไฟล์ผู้ขายได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก “ผู้ให้บริการ
 3. คลิกที่เวนเดอร์
 4. คลิก “ลบเวนเดอร์” จากนั้นคลิก “ลบเวนเดอร์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี