Konfigurowanie płatności okresowych za pomocą aplikacji Shopify Bill Pay

Korzystając z aplikacji Shopify Bill Pay, możesz zautomatyzować swoje płatności poprzez konfigurację płatności okresowych dla dostawców lub za rachunki, które płacisz regularnie.

Skonfiguruj płatności okresowe

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij przycisk Dokonaj płatności.
 3. Podczas tworzenia płatności ustaw Częstotliwość płatności. Dostępne opcje:

  • Co tydzień: Płatności są dokonywane co tydzień w tym samym dniu, w którym zainicjowano pierwszą płatność.
  • Co miesiąc: Płatności są dokonywane co miesiąc w tym samym dniu, w którym zrealizowano pierwszą płatność.
  • Co rok: Płatności są dokonywane co rok w tym samym dniu, w którym zrealizowano pierwszą płatność.
 4. W sekcji Czas trwania płatności okresowych określ, jak długo powinny być kontynuowane płatności:

  • Dopóki nie zdecyduję się na anulowanie: Płatności będą kontynuowane do momentu ich ręcznego zatrzymania.
  • Do określonej daty: Konieczne będzie wybranie zarówno początkowej, jak i końcowej daty płatności.
 5. Kontynuuj planowanie płatności w sposób taki, jak w przypadku płatności jednorazowych.

Identyfikowanie płatności okresowych

Płatności okresowe są oznaczone etykietą Okresowe w kolumnie Status nawet po ich dokonaniu. Najechanie kursorem na etykietę powoduje wyświetlenie częstotliwości płatności i wybranego warunku zakończenia.

Aby wyświetlić szczegóły płatności okresowej, takie jak częstotliwość płatności, data zakończenia i liczba płatności, kliknij rachunek.

Zarządzanie płatnościami okresowymi

Ze względu na zmiany w konfiguracji finansowej lub umowach z dostawcami może być konieczne dostosowanie szczegółów płatności okresowych.

Edytuj płatność okresową

Edycja płatności okresowej wpływa na wszystkie przyszłe wystąpienia tej płatności:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij rachunek, a następnie opcję Edytuj wszystkie płatności.
 3. W sekcji Szczegóły realizacji wybierz nową datę pobrania płatności.
 4. Kliknij opcję Aktualizuj płatność, aby zapisać zmiany.

Anulowanie płatności okresowej

Możesz anulować pojedyncze płatności okresowe lub wszystkie przyszłe płatności okresowe. Anulowanie zaplanowanej płatności okresowej jest możliwe tylko do momentu rozpoczęcia jej przetwarzania. Po rozpoczęciu przetwarzania płatności jej anulowanie może nie być możliwe. Aby uzyskać pomoc po rozpoczęciu przetwarzania płatności, musisz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify.

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij rachunek, który chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Anuluj.
 3. Wybierz opcję Anuluj bieżącą płatność lub Anuluj wszystkie płatności z listy rozwijanej.
 4. Kliknij opcję Anuluj płatność lub Anuluj wszystkie płatności,, aby potwierdzić swoją decyzję.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo