Quản lý các khoản thanh toán kết hợp bằng Shopify Bill Pay

Thao tác kết hợp nhiều khoản thanh toán hóa đơn thành một khoản có thể sẽ hữu ích khi bạn xử lý nhiều hóa đơn từ cùng một nhà cung cấp. Bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách xử lý đồng thời 20 khoản thanh toán. Nếu bạn chọn nhiều hơn 20 hóa đơn thì chỉ 20 hóa đơn đầu tiên sẽ được xử lý trong lô này và bạn sẽ được thông báo về mọi hóa đơn đã bị loại trừ.

Bước:

  1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
  2. Chọn hóa đơn bạn muốn kết hợp. Bạn có thể kết hợp cả hóa đơn nội địa và hóa đơn quốc tế.
  3. Nhấp vào Lên lịch thanh toán.
  4. Nếu hóa đơn đã chọn đến từ cùng một nhà cung cấp thì bạn có thể kết hợp các khoản thanh toán này thành một khoản bằng cách nhấp vào Kết hợp khoản thanh toán trong hộp thoại Kết hợp các hóa đơn từ cùng một nhà cung cấp.
  5. Nhấp vào Continue (Tiếp tục).
  6. Trên trang Lên lịch thanh toán, xem lại số lượng hóa đơn đã được kết hợp thành khoản thanh toán duy nhất này cho nhà cung cấp.
  7. Nhấp vào (X) hóa đơn, trong đó X là số lượng hóa đơn được kết hợp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí