Thêm hóa đơn thông qua Shopify Bill Pay

Shopify Bill Pay hỗ trợ giao dịch tài chính bằng cách cho phép thanh toán hóa đơn nội địa và quốc tế. Trong bài viết này, bạn có thể tìm hiểu cách thêm hóa đơn theo cách thủ công, qua email hoặc qua thao tác đồng bộ hóa với các ứng dụng như QuickBooks Online và Gmail.

Khi thiết lập thanh toán lần đầu tiên với nhà cung cấp, bạn thêm thông tin chi tiết của nhà cung cấp và phương thức thanh toán ưu tiên của mình. Khi thanh toán hóa đơn tiếp theo từ nhà cung cấp đó, thông tin của họ và tùy chọn thanh toán của bạn đã được lưu để xử lý nhanh hơn.

Tìm hiểu các yêu cầu và lưu ý về hóa đơn

Shopify Bill Pay hỗ trợ thanh toán cả trong phạm vi Hoa Kỳ và quốc tế theo các nguyên tắc cụ thể:

Mẹo thanh toán nhanh

Để giúp bạn thanh toán hóa đơn nhanh chóng, hãy xem xét những mẹo sau:

 • Đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng của bạn được kết nối và xác minh trước khi khởi tạo phiên thanh toán. Bạn có thể thêm tài khoản ngân hàng trong quá trình thanh toán hóa đơn, nhưng việc này có thể làm tăng thời gian trì hoãn.
 • Đối với khoản thanh toán trị giá lớn hơn, có thể bạn sẽ cần cung cấp hình ảnh hóa đơn trong quá trình thanh toán hóa đơn để xác minh nhanh.

Thêm hóa đơn vào Shopify Bill Pay

Bạn có nhiều cách để thêm hóa đơn vào tài khoản Shopify Bill Pay của mình:

 • thêm thủ công qua trang quản trị Shopify
 • sử dụng địa chỉ email Bill Pay
 • đồng bộ hóa tài QuickBooks Online
 • nhập hóa đơn từ tài khoản Gmail
 • thêm hóa đơn từ ứng dụng Stocky

Thêm hóa đơn theo cách thủ công vào tài khoản Shopify Bill Pay

Bạn có thể thêm hóa đơn vào tài khoản Shopify Bill Pay theo cách thủ công và thanh toán sau. Nếu bạn muốn thêm và thanh toán hóa đơn theo cách thủ công trong một bước, tham khảo thanh toán hóa đơn nội địa hoặc thanh toán hóa đơn quốc tế.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, nhấp vào Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào Thêm hóa đơn.
 3. Thêm chi tiết thanh toán:

  • Để tải lên tệp hóa đơn, nhấp vào Thêm tệp. Tệp phải ở định dạng PDF hoặc JPG.
  • Để nhập chi tiết hóa đơn theo cách thủ công, nhấp vào Thêm chi tiết theo cách thủ công.
 4. Nhấp vào Lưu và thanh toán sau.

Thêm hóa đơn bằng email Shopify Bill Pay

Tài khoản Shopify Bill Pay của bạn có một địa chỉ email duy nhất để bạn hoặc nhà cung cấp có thể gửi hóa đơn. Nếu bạn không có hóa đơn trong tài khoản Shopify Bill Pay thì email duy nhất của Shopify Bill Pay sẽ hiển thị trên trang chủ của Shopify Bill Pay. Nếu bạn có hóa đơn thì địa chỉ email sẽ hiển thị phía trên khu vực hóa đơn trên trang chủ.

Khi bạn hoặc nhà cung cấp gửi hóa đơn đến địa chỉ này và đính kèm hóa đơn, hóa đơn sẽ hiển thị trong tài khoản Shopify Bill Pay trên Trang quản trị Shopify kèm theo toàn bộ hoặc một số thông tin hóa đơn đã điền. Hóa đơn đính kèm phải là tệp PNG, JPG, PDF hoặc GIF và có thể có kích cỡ tối đa 10 MB.

Thêm hóa đơn qua email có thể là một cách nhanh chóng để điền thông tin hóa đơn bạn cần thanh toán vào tài khoản Shopify Bill Pay. Cân nhắc sử dụng một số phương thức sau:

 • Cho nhà cung cấp biết địa chỉ email Shopify Bill Pay của bạn để họ có thể gửi hóa đơn trực tiếp tại đó
 • Chuyển tiếp email chứa hóa đơn đính kèm tới địa chỉ email Shopify Bill Pay
 • Chụp ảnh màn hình hoặc ảnh hóa đơn và đính kèm vào email bạn gửi đến địa chỉ email Shopify Bill Pay

Đồng bộ hóa đơn từ QuickBooks Online

Bạn có thể kết nối tài khoản QuickBooks Online để tự động thêm hóa đơn từ tài khoản QuickBooks vào tài khoản Shopify Bill Pay. Quá trình đồng bộ hóa với QuickBooks cũng sẽ đồng bộ hóa danh sách nhà cung cấp và Shopify Bill Pay sẽ tạo hồ sơ nhà cung cấp cho từng nhà cung cấp có hóa đơn chưa thanh toán.

Sau khi kết nối tài khoản, hóa đơn trong vòng 60 ngày qua sẽ được đồng bộ hóa trong vài phút. Sau đó, quá trình đồng bộ hóa diễn ra 2 giờ/lần để hiển thị hóa đơn mới bất kỳ.

Nhập hóa đơn thông qua Gmail

Bạn có thể kết nối tài khoản Gmail nếu muốn tự động thêm hóa đơn từ hộp thư đến của Google Mail vào tài khoản Shopify Bill Pay.

Sau khi kết nối, Shopify Bill Pay thường xuyên quét hộp thư đến Gmail để tìm hóa đơn được gửi từ nhà cung cấp và có tệp đính kèm. Shopify Bill Pay không nhập hoặc có quyền truy cập vào mục khác trong hộp thư đến của bạn.

Thêm hóa đơn qua Stocky

Nếu bạn dùng ứng dụng Stocky để quản lý hàng trong kho cho cửa hàng, bạn có thể kết nối Stocky với Shopify Bill Pay để biến đơn đặt hàng đang mở từ Stocky thành hóa đơn trong Shopify Bill Pay.

Trước khi thêm hóa đơn qua Stocky, đảm bảo bạn đã kết nối Stocky với Shopify Bill Pay bằng khóa truy cập API Stocky.

Khi bạn tạo hóa đơn từ đơn đặt hàng Stocky, những thông tin sau sẽ đồng bộ với hóa đơn kết quả:

 • Tổng số tiền
 • Tên nhà cung cấp
 • Ngày đến hạn
 • Mã số đơn đặt hàng

Hóa đơn được thêm qua Stocky sẽ hiển thị trong hộp thư đến Bill Pay với trạng thái Chưa thanh toán, trong đó Stocky được liệt kê là nguồn gốc.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Nhấp vào Tạo hóa đơn trên Stocky.
 3. Chọn đơn đặt hàng mà bạn muốn lập hóa đơn rồi nhấp vào Tạo hóa đơn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí