Thanh toán nhiều hóa đơn cùng lúc qua Shopify Bill Pay

Với Shopify Bill Pay, bạn có thể xử lý đồng thời nhiều khoản thanh toán hóa đơn. Trên trang này, bạn có thể tìm hiểu cách lên lịch thanh toán đồng thời nhiều hóa đơn cho nhiều đơn vị cung ứng hoặc nhà cung cấp, bất kể nội địa hay quốc tế.

Lên lịch nhiều khoản thanh toán cùng lúc

Khi cần quản lý nhiều hóa đơn, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách xử lý đồng thời 20 khoản thanh toán. Nếu bạn chọn nhiều hơn 20 hóa đơn thì chỉ 20 hóa đơn đầu tiên sẽ được xử lý trong lô này và bạn sẽ được thông báo về mọi hóa đơn đã bị loại trừ.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Chọn hóa đơn bạn muốn thanh toán. Bạn có thể kết hợp cả hóa đơn nội địa và hóa đơn quốc tế.
 3. Nhấp vào Lên lịch thanh toán.
 4. Trên trang Lên lịch thanh toán, kiểm tra thông tin chi tiết của từng hóa đơn. Theo mặc định, phương thức thanh toán và nhận thanh toán hiển thị chính là các phương thức đã được dùng trong lần thanh toán gần nhất cho mỗi nhà cung cấp.
 5. Nhấp vào Lên lịch (X) khoản thanh toán, trong đó X là số lượng khoản thanh toán bạn đang lên lịch. Cửa sổ bật lên sẽ hiển thị tổng giá trị hóa đơn và tổng phí.
 6. Kiểm tra kỹ thông tin chi tiết trong hộp thoại hiển thị tổng giá trị hóa đơn và tổng phí.
 7. Nhấp vào Lên lịch thanh toán. Một thông báo sẽ xác nhận số lượng khoản thanh toán đã lên lịch thành công.

Giải quyết vấn đề thiếu thông tin chi tiết

Đôi khi, một số thông tin có thể không được tự động điền hoặc hoàn toàn bị thiếu sót, dẫn đến không thể lên lịch thanh toán cho đến khi cung cấp những thông tin này.

Các lỗi thường gặp và cách khắc phục

Thiếu số tiền

Nếu số tiền thanh toán chưa được thu hồi từ hóa đơn đã nhập thì lỗi Thiếu số tiền sẽ hiển thị.

 1. Trong cột Số tiền, nhấp vào hóa đơn có lỗi Thiếu số tiền.
 2. Nhập số tiền chính xác cho khoản thanh toán.

Thiếu phương thức thanh toán

Nếu bạn không lưu phương thức thanh toán nào thì lỗi Thiếu phương thức thanh toán sẽ hiển thị.

 1. Trong cột Phương thức thanh toán, nhấp vào hóa đơn có lỗi Thiếu phương thức thanh toán.
 2. Nhấp vào + Thêm phương thức thanh toán.
 3. Trong hộp thoại Thêm phương thức thanh toán, chọn thêm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng và làm theo lời nhắc để nhập thông tin bắt buộc.

Thiếu phương thức nhận thanh toán

Đối với nhà cung cấp mới hoặc nếu bạn chưa cài đặt phương thức nhận thanh toán, lỗi Thiếu phương thức nhận thanh toán sẽ hiển thị.

 1. Trong cột Phương thức nhận thanh toán, nhấp vào hóa đơn có lỗi Thiếu phương thức nhận thanh toán.
 2. Chọn Chuyển khoản ngân hàng ACH, Séc giấy, Chuyển khoản quốc tế hoặc Yêu cầu nhà cung cấp lựa chọn trong danh sách thả xuống.
 3. Làm theo lời nhắc để nhập các thông tin chi tiết bắt buộc.

Thiếu mục đích thanh toán quốc tế

Khi lên lịch một khoản thanh toán quốc tế, bạn phải khai báo mục đích của khoản thanh toán đó.

 1. Trong cột Phương thức nhận thanh toán, nhấp vào hóa đơn có lỗi Thiếu mục đích thanh toán quốc tế.
 2. Chọn Cập nhật mục đích của khoản thanh toán trong danh sách thả xuống.
 3. Làm theo lời nhắc để nhập các thông tin chi tiết bắt buộc.

Xóa một lô hóa đơn

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Trong tab Chưa thanh toán hoặc Tất cả, chọn các hóa đơn bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào Xóa hóa đơn.
 4. Trong hộp thoại, nhấp vào Xóa hóa đơn. Một thông báo sẽ xác nhận số lượng hóa đơn đã xóa thành công.

Đánh dấu hóa đơn là chưa thanh toán

Nếu hóa đơn bị đánh dấu là đã thanh toán do sơ suất, bạn có thể khôi phục trạng thái của hóa đơn. Sau khi hóa đơn được đánh dấu là chưa thanh toán, bạn có thể tìm thấy hóa đơn này trong tab Chưa thanh toán hoặc Tất cả.

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Bill Pay.
 2. Trong tab Đã thanh toán hoặc Tất cả, chọn hóa đơn bạn muốn đánh dấu là chưa thanh toán.
 3. Nhấp vào Đánh dấu là chưa thanh toán. Một thông báo sẽ xác nhận số lượng hóa đơn đã khôi phục thành công về trạng thái chưa thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí