Betala flera räkningar samtidigt via Shopify Bill Pay

Med Shopify Bill Pay kan du hantera flera räkningsbetalningar samtidigt. På den här sidan kan du lära dig hur du schemalägger betalningar för flera räkningar till olika leverantörer eller säljare på en gång, oavsett om de är inhemska eller internationella.

Schemalägg flera betalningar samtidigt

När du har flera räkningar att hantera kan du spara tid genom att behandla så många som 20 betalningar samtidigt. Om du väljer fler än 20 räkningar kommer endast de första 20 att behandlas i denna batch och du kommer att meddelas om alla uteslutna räkningar.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Bill Pay i din Shopify-admin.
 2. Välj de räkningar du vill betala. Du kan blanda både inhemska och internationella räkningar.
 3. Klicka på Schemalägg betalningar.
 4. Granska uppgifterna för varje räkning på sidan Schemalägg betalningar. De betalnings- och leveransmetoder som visas kommer som standard att vara de som användes i din senaste betalning till varje säljare.
 5. Klicka på Schemalägg (X) betalningar, där X är antalet betalningar som du schemalägger. Ett popup-fönster visar det totala räkningsbeloppet och totala avgifter.
 6. Granska noggrant uppgifterna i dialogrutan som visar det totala räkningsbeloppet och de totala avgifterna.
 7. Klicka på Schemalägg betalningar. En avisering bekräftar antalet betalningar som har schemalagts.

Åtgärda saknade uppgifter

Ibland kan viss information inte fyllas i automatiskt eller saknas helt, vilket förhindrar att betalningen schemaläggs tills dessa uppgifter anges.

Vanliga fel och hur du löser dem

Belopp saknas

Om betalningsbeloppet inte hämtades från den importerade räkningen visas felmeddelandet Belopp saknas.

 1. I kolumnen Belopp klickar du på räkningen med felmeddelandet Belopp saknas.
 2. Ange rätt belopp för betalningen.

Betalningsmetod saknas

Om ingen betalningsmetod sparats visas felmeddelandet Betalningsmetod saknas.

 1. I kolumnen Betalningsmetod klickar du på räkningen med felmeddelandet Betalningsmetod saknas.
 2. Klicka på + Lägg till betalningsmetod.
 3. I dialogrutan Lägg till betalningsmetod väljer du att lägga till ett kontokort, ett betalkort eller ett bankkonto och följer instruktionerna för att ange de obligatoriska uppgifterna.

Leveransmetod saknas

Leveransmetod saknas visas för nya säljare eller om en leveransmetod ännu inte har ställts in.

 1. I kolumnen Leveransmetod klickar du på räkningen med felmeddelandet Leveransmetod saknas.
 2. Välj ACH-banköverföring, Papperscheck, Internationell överföring eller Be säljare att välja i rullgardinsmenyn.
 3. Följ instruktionerna för att ange de obligatoriska uppgifterna.

Syfte saknas för en internationell betalning

När du schemalägger en internationell betalning måste du ange vad syftet med betalningen är.

 1. I kolumnen Leveransmetod klickar du på räkningen med felmeddelandet Syfte saknas för en internationell betalning.
 2. Välj Uppdatera betalningssyfte i rullgardinsmenyn.
 3. Följ instruktionerna för att ange de obligatoriska uppgifterna.

Radera en batch med räkningar

 1. Gå till Ekonomi > Bill Pay i din Shopify-admin.
 2. Välj räkningarna som du vill radera på flikarna Obetalda eller Alla.
 3. Klicka på Radera räkningar.
 4. Klicka på Radera räkningar i dialogrutan. En avisering bekräftar antalet räkningar som har raderats.

Markera räkningar som obetalda

Om räkningar av misstag markerats som betalda kan du återställa deras status. När en räkning har markerats som obetald kan du hitta den på flikarna Obetalda eller Alla.

 1. Gå till Ekonomi > Bill Pay i din Shopify-admin.
 2. På flikarna Betalda eller Alla väljer du de räkningar som du vill markera som obetalda.
 3. Klicka på Markera som obetald. En avisering bekräftar antalet räkningar som har återställts till obetald status.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis