Webshopeditor til Shopify-appen

Når du har installeret Shopify-appen, kan du logge ind på din konto og begynde at køre din butik på din mobilenhed.

Du kan administrere din webshop fra din mobilenhed med Shopify-appen.Appen har en side med en webshopoversigt, der giver dig mulighed for at redigere din butik, redigere indhold og udgive dit website på én side.Ved hjælp af mobiltemaeditoren kan du opdatere eller redigere din webshop hvor som helst samt oprette blogopslag, tilføje sider, opdatere dine menuer og administrere dit tema.

Butik

Tryk på ikonet i Shopify-appen for at åbne din butiksoversigt. Herfra har du adgang til de samme funktioner som computerversionen af din Shopify-administrator, herunder følgende funktioner:

Salgskanaler

Din aktive salgskanal er tilgængelig via fanen i Shopify-appen. Du kan trykke på navnet på en hvilken som helst salgskanal for at få en oversigt over salgskanalen sammen med tilsvarende funktionalitet som på computerwebsitet. Hver salgskanal er forskellig. Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger kanalens funktioner i Shopify-appen, i den specifikke dokumentation til salgskanalen.

Du kan også tilføje en ny salgskanal ved at trykke på knappen Tilføj kanal.

Webshop

Afsnittet Webshop viser en forhåndsvisning af dit aktuelt aktive tema i både computer- og mobilform. Tryk på billedet af din webshop for at få adgang til dine butiksoplysninger.

Se forhåndsvisning af din webshop

Tryk på øjeikonet i øverste højre hjørne af Shopify-appen for at åbne din butik i et browservindue. Du kan rulle gennem din butik og trykke på eventuelle links eller produkter for at åbne dem. En bjælke nederst på siden på din enhed indeholder oplysninger om den butik, du ser en forhåndsvisning af, og den viser den seneste dato, hvor din butik blev gemt.

Tryk på knappen Handlinger. Herfra kan du skjule handlingslinjen, lukke forhåndsvisningen eller dele forhåndsvisningen. Tryk på Del forhåndsvisning for at få et link til forhåndsvisning af din webshop, som er tilgængeligt for alle, du deler linket med, i to dage. Da dette er en forhåndsvisning af din butik, kan alle, der bruger linket, ikke foretage køb eller transaktioner via linket til forhåndsvisning. Du kan kopiere linket til forhåndsvisningen til udklipsholderen på din enhed ved at trykke på Kopiér link.

Tryk på Udført for at lukke forhåndsvisningen af butikken og vende tilbage til siden Webshop i Shopify-appen.

Administrer dit tema

Du kan administrere dit tema og dit temabibliotek på din mobilenhed med Shopify-appen.

Temaer på mobilen

Tryk på Webshop > Administrer alle temaer > på fanen i Shopify-appen. Dit aktuelle tema med versionen og installationsdatoen vises.

Rul ned til overskriften Temabibliotek for at se alle de temaer, der aktuelt er i dit temabibliotek.

Tryk på knappen Tilføj tema for at føje et nyt tema til dit bibliotek. Hvis du har ZIP-filen til det nye tema på din mobilenhed, kan du uploade det nye tema til din webshop ved at trykke på Upload zip-fil. Du bliver bedt om at vælge filen til upload på din enhed. Bemærk: Filen skal være en ZIP- fil, der er mindre end 50 MB.

Hvis du ikke har det nye tema på din enhed, kan du vælge at oprette forbindelse til GitHub og uploade dit nye tema derfra. Tryk på knappen Tilknyt fra GitHub, og følg anvisningerne for at logge ind på din GitHub-konto for den nye temafil.

Få mere at vide om opdatering eller tilføjelse af temaer i dokumentationen til temaadministration.

Opdatering af temaer

Hvis dit tema har en tilgængelig opdatering, vises der en blå prik under dit temanavn. Tryk på rullepilen for at se opdateringsoplysninger, se udgivelsesbemærkninger eller føje opdateringen til dit temabibliotek.

Webshopeditor til Shopify App

Du kan nu tilpasse dit tema ved hjælp af din mobilenhed. Shopify-appen indeholder en mobiltemaeditor, som giver dig mulighed for at tilpasse din webshop fra din mobilenhed. Du kan foretage ændringer i dine temaindstillinger og tilføje, fjerne, redigere og omarrangere indhold.

Hvis du vil åbne mobiltemaeditoren, skal du trykke på > Webshop > Rediger på din enhed.

I mobiltemaeditoren kan du:

  • Justere dine temaindstillinger ved at trykke på ... i appoverskriften og derefter trykke på Temaindstillinger
  • Tilpasse dine sider og skabeloner ved at trykke på rulleknappen Startside øverst på siden.Du kan søge efter en bestemt del af din webshop med søgelinjen i denne menu.
  • Redigere individuelle afsnit og blokke fra delen Afsnit i mobileditoren:

Få mere at vide om, hvordan du tilpasser din webshop med temaeditoren i dokumentationen til tematilpasninger.

Webydeevnekontrolpanel og -rapporter

Dit aktuelle Webydeevnekontrolpanel og -rapporter vises i dine Analytics-rapporter. Søg efter scoren “Webydeevne” på listen over rapporter.

På siden med kontrolpanelet kan du se dit butikslayouts ydeevne i de seneste 28 dage på tværs af hver Core Web Vital: Indlæsningshastighed, interaktivitet og visuel stabilitet. Disse parametre giver et overordnet billede af kundeoplevelsen i din webshop. Brug rullemenuen øverst på siden til at skifte mellem visningerne mobil, computer eller alle (standard).

På rapportsiden med parametre kan du se, hvordan ændringer af din webshop – som f.eks. appinstallationer, temaopdateringer og ny kode – har påvirket hver Core Web Vital. Juster forskellige filtre, som f.eks. tidsinterval, datogruppering og enhedstype, for at få det bedste billede af trafikken på dit website. Det andet diagram viser antallet af sidebesøg, der falder under hver ydeevnekategori: God, middel og dårlig.

Du kan få forslag til forbedringer af din butiks ydeevne ved at trykke på knapperne for at tilgå de relevante ressourcer. Få mere at vide om Webydeevnen for webshoppen.

Blogopslag

Tryk på overskriften Blogopslag for at åbne dine blogopslag. Du kan oprette et nyt blogopslag eller redigere eksisterende opslag. Du kan få mere at vide om oprettelse og redigering af blogopslag i dokumentationen til Blogs.

Tryk på Udført for at lukke blogsiden.

Sider

Tryk på overskriften Sider for at åbne en liste over dine sider.Du kan bruge søgelinjen til at finde en bestemt side. Du kan også trykke på Flere filtre for at afgrænse din søgning til sider, som er skjult eller synlige.

Tryk på knappen Vælg for at vælge én eller flere sider. Du kan ændre synlighedsstatussen for dine valgte sider eller slette dem helt fra din webshop.

Du kan redigere din butiks sider. Tryk på en side for at åbne RTF-editoren i Shopify-appen. Foretag dine ændringer, og tryk på Gem.

Tryk på Udført for at lukke siden.

Se dokumentationen til Sider for at få flere oplysninger om sider.

Tryk på knappen Navigation for at åbne siden Navigation. Herfra kan du redigere de menuer, der vises i din webshop. Du kan få mere at vide om menutyper, og hvordan du bruger dem, i dokumentationen til menuer og links.

Du kan også få adgang til dine kollektions- og søgefiltre på siden Navigation i Shopify-appen.

Tryk på Udført for at lukke siden Navigation.

Adgangskodebeskyttelse

Du kan slå adgangskodebeskyttelse for din butik til eller fra i Shopify-appen. Tryk på knappen Adgangskodebeskyttelse for at slå adgangskoden til og fra for butikken.

Få mere at vide om adgangskodebeskyttelse til din webshop i dokumentationen til adgangskoder.

Præferencer

Tryk på knappen Præferencer for at åbne din butiks præferencer.

På denne side kan du:

Tryk på Gem for at gemme eventuelle ændringer, du har foretaget, eller på Udført for at lukke siden med præferencer.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis