Khắc phục sự cố đăng nhập

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản, nguyên nhân có thể là do một số vấn đề thường gặp.

Nếu bạn là nhân viên trong một cửa hàng và gặp sự cố khi đăng nhập vào cửa hàng hoặc tổ chức, bạn phải liên hệ với chủ cửa hàng hoặc chủ sở hữu tổ chức để giúp bạn truy cập lại vào cửa hàng. Bộ phận hỗ trợ của Shopify chỉ có thể hỗ trợ chủ cửa hàng hoặc chủ sở hữu tổ chức về các sự cố đăng nhập.

Trước khi thử làm theo bất kỳ đề xuất khắc phục sự cố nào, bạn có thể truy cập trang trạng thái Shopify để tìm trong số mọi vấn đề đã biết có thể ảnh hưởng đến việc đăng nhập. Bạn cũng có thể nhấp vào Xem sự kiện gần đây để biết mọi sự cố đăng nhập đã được giải quyết gần đây. Nếu có sự kiện gần đây thì trước tiên, bạn nên thử khắc phục sự cố cục bộ để loại bỏ lỗi khỏi bộ nhớ đệm hoặc cookie của trình duyệt. Nếu không có bất kỳ vấn đề tương tự nào được liệt kê hoặc nếu bạn vẫn không thể truy cập tài khoản của mình sau khi khắc phục sự cố cục bộ cho một sự kiện gần đây, bạn có thể điều tra sự cố này sâu hơn.

Sự cố lời nhắc nhập mã

Khi đăng nhập vào tài khoản, bạn có thể nhận được lời nhắc nhập mã.

Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản sau một thời gian, bạn có thể sẽ được nhắc nhập mã 10 chữ số. Mã 10 chữ số được gửi đến email liên kết với tài khoản của bạn và có hiệu lực trong 30 phút. Nếu không thấy email trong hộp thư đến, hãy kiểm tra thư rác hoặc thư mục email được lọc.

Nếu bạn gặp sự cố khi nhận email hoặc nếu mã hết hạn, bạn có thể nhấp vào Gửi lại mã trên trang đăng nhập hoặc thử đăng nhập lại để gửi lại mã. Nếu không thành công sau 5 lần thử, bạn có thể sẽ bị chặn truy cập tài khoản trong 30 phút theo phương thức bảo mật. Bạn có thể thử lại sau 30 phút. Nếu bạn tiếp tục gặp vấn đề khi đăng nhập bằng mã hoặc khi nhận email có mã, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Nếu đã kích hoạt xác thực hai bước cho cửa hàng thì bạn có thể nhận được lời nhắc nhập mã 6 chữ số. Sau đó, mã được gửi đến phương thức xác thực bạn đã thiết lập. Tìm hiểu thêm về đăng nhập bằng xác thực hai bước. Nếu không thể truy cập phương thức xác thực và đã thiết lập phương thức xác thực dự phòng thì bạn có thể sử dụng phương thức dự phòng.

Nếu không có quyền truy cập vào bất kỳ phương thức xác thực hai bước nào, bạn có thể xác định mã khôi phục trong quá trình thiết lập xác thực hai bước. Nếu bạn chưa cập nhật tên của tệp, tệp sẽ có tên là shopify_recovery_codes.txt. Những mã khôi phục này gồm 12 chữ số thay vì 6 chữ số, nhưng có cách hoạt động tương tự.

Nếu bạn không thể xác định mã khôi phục và không có quyền truy cập phương thức xác thực hai yếu tố, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Khắc phục sự cố cục bộ

Sự cố bạn gặp có thể là sự cố cục bộ. Các sự cố cục bộ thường có nguyên nhân là do thiết bị, kết nối Internet, trình duyệt hoặc cài đặt trình duyệt. Hãy thử làm theo các bước sau để đảm bảo sự cố không phải sự cố cục bộ và có thể lan ra các thiết bị, trình duyệt hoặc kết nối Internet khác:

  • Dùng thử chế độ ẩn danh, thiết bị khác hoặc ứng dụng Shopify.
  • Dọn sạch bộ nhớ đệm và cookie của trình duyệt. Các sự kiện gần đây được liệt kê trên trang trạng thái Shopify có thể được lưu trữ trong bộ nhớ đệm và cookie, dẫn đến sự cố vẫn tiếp diễn. Dọn sạch bộ nhớ đệm và cookie có thể giải quyết vấn đề đó.
  • Thử dùng dữ liệu di động hoặc kết nối Internet khác.
  • Đảm bảo trình duyệt của bạn được cập nhật mới nhất.
  • Đảm bảo cài đặt trình duyệt không chặn tất cả cookie, vì một số ứng dụng và trang web có thể sẽ không hiển thị chính xác nếu không có cookie.
  • Đảm bảo bạn không sử dụng VPN hoặc tường lửa được kích hoạt để chặn Shopify.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố với thiết bị, trình duyệt hoặc kết nối Internet khác thì có thể đó không phải sự cố cục bộ.

Quên email

Nếu bạn có nhiều email và quên email cụ thể liên kết với tài khoản, bạn có thể truy cập trang Khôi phục cửa hàng. Trên trang Khôi phục cửa hàng, nhập địa chỉ email của bạn, sau đó nhấp vào Gửi chi tiết cửa hàng qua email. Email có tất cả cửa hàng và URL cửa hàng liên kết với địa chỉ email đó sẽ được gửi vào hộp thư đến của bạn. Nếu cửa hàng không có trong danh sách thì bạn có thể thử địa chỉ email khác trên trang Khôi phục cửa hàng.

Nếu bạn đã thử mọi địa chỉ email nhưng không tìm được cửa hàng chính xác, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được hỗ trợ thay đổi email cho tài khoản đó.

Nếu bạn không còn quyền truy cập vào tài khoản email và bạn là chủ cửa hàng hoặc chủ sở hữu tổ chức, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Quên mật khẩu

Nếu quên mật khẩu của cửa hàng, bạn có thể nhấp vào Quên mật khẩu? trên trang đăng nhập để đặt lại mật khẩu. Chúng tôi đã gửi cho bạn email chứa liên kết đặt lại mật khẩu. Đường liên kết đặt lại có hiệu lực trong 48 giờ. Nếu liên kết đặt lại hết hạn, bạn có thể nhấp vào Quên mật khẩu? một lần nữa để nhận đường liên kết đặt lại khác. Nếu bạn nhớ ra mật khẩu trong quá trình này, bạn có thể bỏ qua email đặt lại và thông tin đăng nhập của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu không thấy email trong hộp thư đến, bạn nên kiểm tra thư rác hoặc thư mục email được lọc. Nếu bạn không nhận được email đặt lại mật khẩu, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Tìm hiểu thêm về đặt lại mật khẩu.

Sự cố bảo mật tài khoản

Trong trường hợp bạn đã truy cập tài khoản gần đây bằng cùng thông tin đăng nhập và những thông tin đó không còn hoạt động, đảm bảo rằng không ai khác có quyền truy cập vào tài khoản của bạn để thay đổi thông tin đăng nhập. Thông tin đăng nhập là danh tính của bạn trong thế giới số và phải được giữ kín và bảo mật. Nếu bạn lo ngại về một email hoặc URL khả nghi mà bạn đã nhấp vào trước khi bắt đầu gặp sự cố đăng nhập thì đây có thể là trường hợp tấn công giả mạo, lừa đảo bằng giọng nói hoặc lừa đảo qua SMS. Kích hoạt xác thực hai bước giúp làm giảm nguy cơ người nào đó đã có được thông tin đăng nhập của bạn gây thiệt hại cho cửa hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về các phương thức tối ưu về bảo mật tài khoản.

Nếu bạn nghi ngờ tài khoản của mình đã bị xâm phạm và không thể truy cập tài khoản để đăng nhập, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Tin nhắn tài khoản sau khi đăng nhập

Trong một số trường hợp, bạn có thể đăng nhập và nhìn thấy thông báo tài khoản của bạn bị khóa. Tài khoản của bạn có thể bị khóa vì lý do bảo mật tài khoản và các lý do khác.

Bạn có thể nhận được tin nhắn cho biết quá trình đăng nhập đã xảy ra sự cố và cửa hàng của bạn không khả dụng. Thử làm theo các bước khắc phục sự cố cục bộ để đảm bảo thông báo hiện lên không phải do sự cố cục bộ.

Nếu khắc phục sự cố cục bộ không hiệu quả hoặc nếu tài khoản của bạn bị khóa, đảm bảo không có email nào từ Shopify trong các mục hộp thư đến, thư rác hoặc thư được lọc. Nếu đã nhận được email thì bạn có thể phản hồi email đó. Nếu bạn chưa nhận được email, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí