Thiết lập ID Shopify

ID Shopify (còn gọi là tính năng đăng nhập một lần hay SSO) bao gồm địa chỉ email và mật khẩu. Bạn dùng ID Shopify để đăng nhập vào tất cả các cửa hàng, chương trình và tài nguyên trên Shopify mà bạn có quyền truy cập. ID Shopify thuộc về người dùng cá nhân chứ không phải cửa hàng. Mỗi người dùng phải tạo và sử dụng ID Shopify riêng để truy cập vào bất kỳ cửa hàng nào, Shopify Learn, Trang quản lý của đối tác hoặc các diễn đàn của Cộng đồng Shopify.

Bạn chỉ mất một chút thời gian để xem lại cửa hàng và thiết lập ID Shopify. Sau khi hoàn tất việc thiết lập, bạn sẽ sử dụng địa chỉ email và mật khẩu này bất cứ khi nào bạn đăng nhập.

Các lợi ích của ID Shopify

ID Shopify đơn giản hóa thao tác đăng nhập và mang đến những lợi ích sau:

 • Bạn có thể chuyển đổi giữa các cửa hàng nhanh hơn.
 • Bạn có thể ít cần đăng nhập hơn.
 • Bạn chỉ phải nhớ một mật khẩu cho tất cả các sản phẩm của Shopify.

Tất cả các nhân viên phải thiết lập ID Shopify cho tài khoản cá nhân. Nhân viên sẽ được nhắc thực hiện thao tác này khi đăng nhập.

Việc dùng ID Shopify không ảnh hưởng đến:

 • Quyền truy cập vào Shopify POS; nhân viên vẫn sử dụng mã PIN để đăng nhập.
 • Cài đặt cửa hàng hoặc cài đặt Trang quản lý của đối tác.
 • Tài khoản khách hàng.

Trước khi bắt đầu

Bạn chỉ nhận được lời nhắc thiết lập ID Shopify nếu bạn sử dụng cùng một địa chỉ email cho nhiều cửa hàng, chương trình hoặc tài nguyên. Để xem bạn đã dùng địa chỉ email nào cho cửa hàng, hãy kiểm tra mục cài đặt tài khoản. Đảm bảo bạn sử dụng cùng một địa chỉ email cho mọi cửa hàng, chương trình hoặc tài nguyên mà bạn muốn truy cập bằng cùng một ID Shopify.

 • Đối với những cửa hàng bạn không muốn đưa vào cùng một ID Shopify, bạn nên sử dụng địa chỉ email khác cho những cửa hàng đó. Cách tốt nhất để kiểm tra lại điều này là xem lại danh sách cửa hàng trong trình chuyển hướng cửa hàng. Danh sách này cũng giống với danh sách cửa hàng hiển thị khi bạn thiết lập ID Shopify.
 • Nếu bạn đang chia sẻ thông tin đăng nhập với nhân viên hoặc nếu nhân viên chia sẻ thông tin đăng nhập với nhau, hãy đảm bảo bạn gửi cho mỗi nhân viên một lời mời tạo ID Shopify của riêng họ. Để đảm bảo tính bảo mật cho cửa hàng, mỗi nhân viên cần phải có ID Shopify của riêng họ. Nếu không, nhân viên có thông tin đăng nhập ID Shopify của bạn sẽ có quyền của chủ cửa hàng đối với tất cả các cửa hàng mà bạn đăng nhập bằng ID đó.
 • Nếu dùng trình quản lý mật khẩu, đảm bảo bạn có quyền truy cập vào cài đặt của trình quản lý để cập nhật mật khẩu nếu cần.
 • Nếu bạn đã kích hoạt tính năng xác thực hai bước, đảm bảo vẫn có quyền truy cập vào số điện thoại hoặc ứng dụng xác thực đã sử dụng. Xác thực là yêu cầu bắt buộc trong quá trình thiết lập ID Shopify.
 • Nếu bạn có địa chỉ email chưa được xác minh, bạn cần xác minh email trước khi thiết lập ID Shopify.

Bạn có thể thực hiện thay đổi đối với nhân viên trên trang quản trị Shopify trong mục Cài đặt > Người dùng và quyền.

Thiết lập ID Shopify

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào cửa hàng Shopify có cùng địa chỉ email với các cửa hàng khác của bạn.
 2. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy danh sách các cửa hàng và dịch vụ liên kết với địa chỉ email đó. Xem lại các cửa hàng để đảm bảo bạn muốn thiết lập ID Shopify cho tất cả cửa hàng.
 3. Nhấp vào Set up Shopify ID (Thiết lập ID Shopify).
 4. Nhập mật khẩu hiện tại của cửa hàng đó.

  • Nếu đã thiết lập tính năng xác thực hai bước cho một số cửa hàng liên kết với địa chỉ email này, bạn cần ủy quyền cho những cửa hàng này trước khi tiếp tục.
 5. Tạo mật khẩu mới. Tổ hợp email và mật khẩu này là tổ hợp bạn sử dụng để đăng nhập vào tất cả các cửa hàng có trong ID Shopify.

 6. Khuyến nghị: Thiết lập tính năng xác thực hai bước cho ID Shopify của bạn. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo bảo mật cho cửa hàng.

Sau khi hoàn tất các bước này, sử dụng ID Shopify để đăng nhập vào cửa hàng, chương trình và tài nguyên trên Shopify.

Ví dụ

Phương là nhân viên tại StoreCo và có quyền nhân viên tại ba cửa hàng Shopify khác nhau: StoreCo1, StoreCo2 và StoreCo3.

Cửa hàng Email Mật khẩu
StoreCo1 fatima@storeco.co password0ne
StoreCo2 fatima@storeco.co secondpassword
StoreCo3 fatima@storeco.co artem1s

Khi Fatima đăng nhập vào StoreCo3, lệnh thiết lập ID Shopify sẽ hiển thị. Sau khi Fatima hoàn tất quá trình này, cô sẽ có một ID Shopify với tổ hợp email và mật khẩu duy nhất mà cô có thể sử dụng để truy cập vào cả ba cửa hàng.

Cửa hàng Email Mật khẩu
StoreCo1, StoreCo2, StoreCo3 fatima@storeco.co c0mb1inedpassword

Thêm cửa hàng mới vào ID Shopify hiện có

Khi tạo cửa hàng mới bằng địa chỉ email đã sử dụng cho ID Shopify, bạn có thể thêm hoặc hợp nhất thông tin đăng nhập cho cửa hàng mới.

Nếu bạn muốn sử dụng thông tin đăng nhập hiện có để đăng nhập vào cửa hàng mới, hãy nhập mật khẩu cho cửa hàng mới của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng thông tin đăng nhập khác cho cửa hàng mới, hãy nhấp vào Remind me later (Nhắc tôi sau) để đăng nhập vào cửa hàng mà không hợp nhất các cửa hàng. Sau khi đăng nhập vào cửa hàng, bạn có thể thay đổi cài đặt địa chỉ email trong mục Cài đặt > Users and permissions (Người dùng và quyền) trên trang quản trị Shopify.

Câu hỏi thường gặp

Tôi chỉ có một cửa hàng. Điều này có ảnh hưởng gì đến tôi không?

Có, mặc dù vậy bạn không phải làm bất kỳ điều gì. Nếu bạn chỉ có một cửa hàng thì ID Shopify sẽ được tạo tự động cho cửa hàng đó. Điều này có nghĩa là nếu sau này bạn thêm cửa hàng và dịch vụ mới, bạn có thể sử dụng cùng ID Shopify đó để truy cập vào các cửa hàng này.

Nếu bạn có một cửa hàng, nhưng bạn cũng sử dụng các chương trình hoặc tài nguyên khác, ví dụ như Đối tác của Shopify hoặc Cộng đồng Shopify, thì bạn sẽ được nhắc tạo ID Shopify.

Làm cách nào để biết ID Shopify có thể truy cập vào những cửa hàng nào?

Bạn có thể truy cập vào các cửa hàng hiển thị trong trình chuyển hướng cửa hàng bằng cách sử dụng ID Shopify.

Nếu chưa thiết lập ID Shopify, bạn sẽ có cơ hội xem lại danh sách cửa hàng khi được nhắc thiết lập ID Shopify.

Tôi có thể loại trừ cửa hàng để ID Shopify không truy cập được không?

Có. Khi được nhắc thiết lập ID Shopify, bạn có thể loại trừ cửa hàng bằng cách nhấp vào ... bên cạnh tên cửa hàng. Sau đó, bạn có thể thay đổi địa chỉ email cho cửa hàng bạn muốn loại trừ thành địa chỉ email khác. Bạn cũng có thể bỏ qua các cửa hàng mà bạn không thể hoàn thành xác thực hai bước.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn loại trừ cửa hàng do không còn nhân viên nữa, hãy xóa tài khoản của riêng bạn khỏi cửa hàng trước khi thiết lập ID Shopify.

Danh sách của tôi thiếu một cửa hàng. Làm cách nào để thêm cửa hàng đó vào ID Shopify?

Nếu danh sách thiếu cửa hàng, điều đó có nghĩa là cửa hàng đó đã liên kết với một địa chỉ email khác. Sau khi hoàn thành thiết lập ID Shopify cho cửa hàng khác, bạn có thể thêm cửa hàng còn thiếu vào ID Shopify.

Các đơn hàng, sản phẩm hoặc cài đặt thanh toán của tôi cũng sẽ được kết hợp chứ?

Không. Tất cả thông tin trên trang quản trị Shopify vẫn tách biệt và không thay đổi. ID Shopify chỉ ảnh hưởng đến thông tin đăng nhập của bạn. Thông tin này bao gồm tên người dùng, mật khẩu và cài đặt xác thực hai bước.

Điều này có thay đổi quyền nhân viên của tôi không?

Không. Các quyền bạn đã cấp cho nhân viên vẫn được cấp theo cửa hàng. ID Shopify không cấp thêm quyền cho nhân viên.

Nếu bạn chia sẻ ID Shopify của mình với người khác thì họ có thể truy cập vào mọi nội dung mà ID Shopify của bạn có quyền truy cập. Chúng tôi khuyên bạn nên giữ ID Shopify riêng tư và bảo mật cũng như không bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai.

Sẽ ra sao nếu có nhiều nhân viên dùng chung một tài khoản?

Trước khi xóa tài khoản nhân viên dùng chung, tạo tài khoản riêng cho từng nhân viên đang hoạt động. Các đối tác phải sử dụng tài khoản cộng tác viên.

Tôi có thể bỏ qua quá trình này không?

Không. Từ tháng 3 năm 2020, bạn sẽ không thể đăng nhập vào cửa hàng của mình nếu bạn không thiết lập ID Shopify.

Tôi đăng nhập bằng cách nào sau khi thiết lập ID Shopify?

Sau khi thiết lập xong ID Shopify, bạn sử dụng địa chỉ email và mật khẩu đã chọn để đăng nhập vào tất cả cửa hàng dùng địa chỉ email đó. Bạn cũng có thể sử dụng địa chỉ email và mật khẩu này để đăng nhập vào các tài nguyên Shopify khác.

Nếu tôi sử dụng trình quản lý mật khẩu thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Trong quá trình thiết lập ID Shopify, bạn sẽ được nhắc chọn mật khẩu mới cho cửa hàng Shopify. Bạn cần đảm bảo cập nhật mật khẩu mới trong trình quản lý mật khẩu. Trong hầu hết các trường hợp, trình quản lý mật khẩu sẽ nhắc bạn cập nhật mật khẩu. Nếu bạn sử dụng trình quản lý mật khẩu do người khác quản lý, bạn có thể phải nhờ người phụ trách trình quản lý mật khẩu cập nhật mật khẩu.

Tôi có thể thiết lập ID Shopify thay cho nhân viên không?

Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ không thể. Bạn cần có mật khẩu người dùng để thiết lập ID Shopify, vì vậy, bạn thường không thể thực hiện thao tác này. Bạn chỉ có thể làm vậy nếu bạn quản lý mật khẩu người dùng và nhân viên của bạn dùng trình quản lý mật khẩu để đăng nhập.

Tôi có thể yêu cầu nhân viên sử dụng xác thực đa yếu tố không?

Không. Bạn không thể ép nhân viên sử dụng xác thực hai bước.

Tôi có thể xóa nhân viên khỏi cửa hàng nếu tài khoản không còn hoạt động nữa không?

Có. Chủ cửa hàng có thể xóa bất kỳ nhân viên nào và nhân viên có thể tự xóa mình.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí