Konfigurowanie ID Shopify

ID Shopify (znany również jako logowanie jednokrotne lub SSO) zawiera Twój adres e-mail i hasło. Dzięki niemu możesz logować się do wszystkich sklepów, programów i zasobów w Shopify, do których masz dostęp. ID Shopify należy do konkretnego użytkownika, a nie do sklepu. Każdy użytkownik musi utworzyć i używać swojego własnego ID Shopify, aby uzyskać dostęp do sklepu, Shopify Learn, Pulpitu Partnerów lub forów społecznościowych Shopify.

Przegląd sklepów i konfiguracja ID Shopify zajmuje tylko chwilę. Po zakończeniu konfiguracji będziesz używać tego adresu e-mail i hasła przy każdym logowaniu.

Korzyści z ID Shopify

ID Shopify upraszcza logowanie i zapewnia następujące korzyści:

 • Możesz szybciej przełączać się między sklepami.
 • Możesz logować się rzadziej.
 • Masz tylko jedno hasło do zapamiętania dla wszystkich produktów Shopify.

Wszyscy pracownicy muszą skonfigurować ID Shopify dla swoich indywidualnych kont. Zostaną o to poproszeni po zalogowaniu się.

Użycie ID Shopify nie ma wpływu na następujące kwestie:

 • Dostęp do Shopify POS; pracownicy nadal używają kodu PIN do logowania się.
 • Ustawienia sklepu lub ustawienia Pulpitu Partnerów.
 • Konta klientów.

Zanim zaczniesz

Zostaniesz poproszony(-a) o ustawienie identyfikatora Shopify tylko wtedy, gdy będziesz używać tego samego adresu e-mail dla więcej niż jednego sklepu, programu lub zasobu. Aby ustalić, jaki adres e-mail jest używany dla sklepu, sprawdź ustawienia konta. Upewnij się, że używasz tego samego adresu e-mail dla każdego sklepu, programu lub zasobu, do którego chcesz uzyskać dostęp za pomocą tego samego ID Shopify.

 • Jeśli używasz tego samego adresu e-mail dla sklepów, których nie chcesz dołączać do ID Shopify, użyj innego adresu e-mail dla tych sklepów. Dobrym sposobem na dokładne sprawdzenie tego jest przejrzenie listy sklepów w przełączniku sklepu. Jest to taka sama lista sklepów, jaka wyświetla się podczas konfigurowania ID Shopify.
 • Jeśli obecnie udostępniasz poświadczenia logowania swoim pracownikom lub jeśli pracownicy udostępniają je sobie nawzajem, pamiętaj, aby wysłać każdemu z nich zaproszenie do utworzenia własnego ID Shopify. Dla bezpieczeństwa sklepu ważne jest, aby każdy pracownik miał swój własny ID Shopify. W przeciwnym razie pracownicy, którzy posiadają Twoje poświadczenia logowania ID Shopify, będą mieli uprawnienia właściciela sklepu do wszystkich sklepów, do których logujesz się za pomocą tego ID.
 • Jeśli korzystasz z menedżera haseł, upewnij się, że masz dostęp do jego ustawień, aby w razie potrzeby móc zaktualizować swoje hasło.
 • Jeśli masz aktywowane uwierzytelnianie dwuetapowe, upewnij się, że nadal masz dostęp do użytego numeru telefonu lub aplikacji uwierzytelniającej. Uwierzytelnianie będzie niezbędne podczas procesu konfiguracji ID Shopify.
 • Jeśli masz niezweryfikowany adres e-mail, musisz zweryfikować swój adres e-mail przed skonfigurowaniem ID Shopify.

Możesz wprowadzić zmiany pracowników w panelu administracyjnym Shopify, wybierając opcje Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.

Skonfiguruj ID Shopify

Kroki:

 1. Zaloguj się do sklepu Shopify, który ma ten sam adres e-mail, co inne sklepy.
 2. Po zalogowaniu wyświetlana jest lista sklepów i usług powiązanych z tym adresem e-mail. Przejrzyj sklepy, aby upewnić się, że chcesz skonfigurować ID Shopify dla wszystkich sklepów.
 3. Kliknij opcję Skonfiguruj ID Shopify.
 4. Wprowadź swoje aktualne hasło do tego sklepu.

  • Jeśli masz skonfigurowane uwierzytelnianie dwuetapowe dla niektórych sklepów powiązanych z tym adresem e-mail, musisz autoryzować te sklepy przed kontynuacją.
 5. Utwórz nowe hasło. Tej kombinacji adresu e-mail i hasła będziesz używać do logowania się do wszystkich sklepów uwzględnionych w ID Shopify.

 6. Zalecane: Skonfiguruj uwierzytelnianie dwuetapowe dla ID Shopify. Jest to najlepsza metoda zapewnienia bezpieczeństwa Twojego konta.

Po wykonaniu tych kroków użyjesz ID Shopify, aby zalogować się do swoich sklepów, programów i zasobów Shopify.

Przykład:

Fatima pracuje w StoreCo i ma uprawnienia pracownika dla trzech różnych sklepów Shopify: StoreCo1, StoreCo2 i StoreCo3.

Sklep E-mail Hasło
StoreCo1 fatima@storeco.co password0ne
StoreCo2 fatima@storeco.co secondpassword
StoreCo3 fatima@storeco.co artem1s

Po zalogowaniu się do StoreCo3 Fatima widzi monit o skonfigurowanie ID Shopify. Po zakończeniu procesu Fatima ma jeden ID Shopify z jedną kombinacją adresu e-mail i hasła, której może użyć, aby uzyskać dostęp do wszystkich trzech sklepów.

Sklep E-mail Hasło
StoreCo1, StoreCo2, StoreCo3 fatima@storeco.co c0mb1inedpassword

Dodaj nowy sklep do istniejącego ID Shopify

Gdy tworzysz nowy sklep z wykorzystaniem adresu e-mail używanego już dla ID Shopify, możesz dodać lub scalić swoje dane logowania dla nowego sklepu.

Jeśli chcesz użyć istniejących poświadczeń logowania, aby zalogować się do nowego sklepu, wprowadź hasło dla nowego sklepu. Jeśli chcesz użyć innego loginu dla nowego sklepu, kliknij opcję Przypomnij mi później, aby zalogować się do sklepu bez łączenia sklepów. Po zalogowaniu się do sklepu możesz zmienić ustawienia adresu e-mail, wybierając opcje Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia w panelu administracyjnym Shopify.

Najczęściej zadawane pytania

Mam tylko jeden sklep. Czy to mnie dotyczy?

Tak, choć nie będzie wymagane podjęcie żadnych czynności z Twojej strony. Jeśli masz tylko jeden sklep, wówczas ID Shopify jest tworzony dla niego automatycznie. Oznacza to, że w przypadku dodania nowych sklepów i usług w przyszłości, będzie można użyć tego samego ID Shopify, aby uzyskać do nich dostęp.

Jeśli masz jeden sklep, ale korzystasz także z innych programów lub zasobów, takich jak partnerzy Shopify lub społeczność Shopify, zostaniesz poproszony(-a) o utworzenie ID Shopify.

Skąd mam wiedzieć, do których sklepów uzyskam dostęp za pomocą ID Shopify?

Za pomocą ID Shopify można uzyskać dostęp do sklepów, które pojawiają się w przełączniku sklepu.

Jeśli nie masz skonfigurowanego ID Shopify, będziesz mieć możliwość przejrzenia listy sklepów po wyświetleniu monitu o skonfigurowanie ID Shopify.

Czy mogę uniemożliwić dostęp do sklepów za pomocą ID Shopify?

Tak. Gdy zostaniesz poproszony(-a) o skonfigurowanie ID Shopify, będziesz mieć możliwość wykluczenia sklepów, klikając ... obok nazwy sklepu. Możesz wówczas zmienić adres e-mail dla wykluczonego sklepu na inny adres e-mail. Możesz także pominąć sklepy, dla których nie można wykonać uwierzytelniania dwuetapowego.

Jeśli jednak chcesz wykluczyć sklep, ponieważ nie jesteś już pracownikiem, usuń swoje konto ze sklepu przed skonfigurowaniem ID Shopify.

Na mojej liście brakuje sklepu. Jak dodać go do ID Shopify?

Jeśli na liście brakuje sklepu, oznacza to, że jest on powiązany z innym adresem e-mail. Po zakończeniu konfigurowania ID Shopify dla innych sklepów możesz dodać brakujący sklep do swojego ID Shopify.

Czy moje zamówienia, produkty lub ustawienia rozliczenia zostaną również połączone?

Nie. Wszystkie informacje w Twoich panelach administracyjnych Shopify pozostają oddzielne i niezmienione. Twój ID Shopify ma wpływ tylko na Twoje poświadczenia logowania. Obejmują one Twoją nazwę użytkownika, hasło i ustawienia uwierzytelniania dwuetapowego.

Czy zmieni to uprawnienia moich pracowników?

Nie. Uprawnienia udzielone pracownikom nadal obowiązują dla danego sklepu. ID Shopify nie zapewnia pracownikom żadnych dodatkowych uprawnień.

Osoby, którym udostępnisz swój ID Shopify, będą miały dostęp do wszystkiego, do czego ma dostęp Twój ID Shopify. Zalecamy przechowywanie ID Shopify w bezpiecznym miejscu i nieudostępnianie go innym.

Co się stanie, jeśli więcej niż jeden pracownik będzie korzystał z tego samego konta?

Przed usunięciem współdzielonego konta pracownika utwórz osobne konto dla każdego aktywnego pracownika. Partnerzy powinni korzystać z konta współpracownika.

Czy mogę pominąć ten proces?

Nie. Od marca 2020 roku logowanie do sklepu będzie możliwe dopiero po skonfigurowaniu ID Shopify.

Jak będę się logować po skonfigurowaniu ID Shopify?

Po skonfigurowaniu ID Shopify będziesz używać tego adresu e-mail i wybranego hasła do logowania się do wszystkich sklepów, używających tego adresu e-mail. Możesz także używać tego adresu e-mail i hasła do logowania się do innych zasobów Shopify.

Jakie skutki będzie mieć użycie menedżera haseł?

W ramach procesu konfigurowania ID Shopify pojawi się monit o wybranie nowego hasła do sklepu Shopify. Należy je zaktualizować w menedżerze haseł. W większości przypadków menedżer haseł powinien poprosić o aktualizację hasła. Jeśli menedżer haseł, którego używasz, jest zarządzany przez kogoś innego, być może będzie konieczne poproszenie osoby odpowiedzialnej za menedżera haseł o aktualizację hasła.

Czy mogę skonfigurować ID Shopify w imieniu mojego pracownika?

W większości przypadków - nie. Konfigurowanie ID Shopify wymaga podania hasła użytkownika, więc zazwyczaj nie jest to możliwe. Byłoby to możliwe, gdybyś zarządzał(-a) hasłami użytkowników, a Twoi pracownicy korzystali z menedżera haseł do logowania.

Czy mogę wymagać od moich pracowników korzystania z uwierzytelniania wieloskładnikowego?

Nie. Nie można nakazać pracownikom korzystania z uwierzytelniania dwuetapowego.

Czy mogę usunąć pracowników ze sklepu, jeśli konta nie są już aktywne?

Tak. Właściciele sklepów mogą usuwać dowolnych pracowników, a pracownicy mogą usuwać własne konta.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo