Konfigurowanie logowania jednokrotnego

Shopify przechodzi na system logowania jednokrotnego (znanego również jako logowanie pojedyncze lub logowanie SSO), dzięki czemu właściciele sklepów i pracownicy będą mogli korzystać z jednego, ujednoliconego adresu e-mail i hasła do logowania się do wszystkich sklepów i usług Shopify, do których mają dostęp. Oznacza to, że nie będą musieli używać oddzielnych adresów e-mail i haseł dla każdego sklepu i usługi Shopify, z których korzystają.

Możesz skonfigurować kilka kont użytkowników korzystających z tego samego adresu e-mail na potrzeby logowania jednokrotnego. Każdy z pracowników musi to zrobić dla własnych kont. Pracownicy zostaną o to poproszeni przy następnym logowaniu:

Obraz monitu logowania

Następnie możesz przejrzeć wszystkie sklepy i usługi, które zostaną dodane do jednego zestawu poświadczeń i utworzyć hasło, którego będziesz używać do logowania się do tych sklepów i usług w przyszłości. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś(-aś), będziesz mieć również możliwość zweryfikowania swojego adresu e-mail i dodania uwierzytelniania dwuetapowego w ramach tego procesu.

Skonfigurowanie logowania jednokrotnego wpływa tylko na sposób, w jaki Ty i Twoi pracownicy logujecie się do panelu administracyjnego Shopify. To nie zmienia sposobu, w jaki Twoi pracownicy używają PIN-ów do logowania się do Shopify POS, ani sposobu, w jaki Twoi klienci logują się na swoje konta.

Zanim zaczniesz

 • Sprawdź swoje konta, aby upewnić się, że używasz tego samego adresu e-mail dla każdego konta. Jeśli jednak używasz tego samego adresu dla kont, których nie chcesz skonfigurować na potrzeby logowania jednokrotnego, zmień swoje konta, tak aby używały różnych adresów e-mail. Dobrym sposobem na dokładne sprawdzenie tego jest zweryfikowanie listy sklepów w przełączniku sklepu. Jest ona taka sama, jak lista kont, które będą konfigurowane na potrzeby logowania jednokrotnego.
 • Jeśli współdzielisz swoje konto z innymi pracownikami, upewnij się, że są świadomi tych zmian. Jeśli logowanie jednokrotne zapewni dostęp do kont, do których nie powinni mieć dostępu, rozważ użycie oddzielnych kont pracowników.
 • Jeśli korzystasz z menedżera haseł, upewnij się, że masz dostęp do jego ustawień, aby w razie potrzeby móc zaktualizować hasło.
 • Jeśli włączono uwierzytelnianie dwuetapowe, upewnij się, że nadal masz dostęp do używanego numeru telefonu lub aplikacji uwierzytelniającej. Podczas procesu konfiguracji logowania jednokrotnego uwierzytelnianie będzie niezbędne.

W razie potrzeby można wprowadzić zmiany w danych pracowników na panelu administracyjnym Shopify w opcjach menu: Ustawienia > Konto.

Konfigurowanie konta logowania jednokrotnego

Kroki:

 1. Zaloguj się do sklepu Shopify, który ma ten sam adres e-mail, co inne sklepy.
 2. Po zalogowaniu wyświetlana jest lista sklepów i usług powiązanych z tym adresem e-mail. Przejrzyj sklepy, aby upewnić się, że chcesz skonfigurować logowanie jednokrotne dla wszystkich sklepów.

  Jeśli masz niezweryfikowany adres e-mail, musisz zweryfikować swój adres e-mail przed skonfigurowaniem logowania jednokrotnego.

 3. Kliknij opcję Skonfiguruj logowanie jednokrotne.

 4. Wprowadź swoje aktualne hasło do tego sklepu.

  Jeśli masz skonfigurowane uwierzytelnianie dwuetapowe dla niektórych kont powiązanych z tym adresem e-mail, musisz autoryzować te konta, zanim możliwa będzie kontynuacja.

 5. Utwórz nowe hasło. Tej kombinacji adresu e-mail i hasła będziesz używać do logowania się do wszystkich sklepów skonfigurowanych dla logowania jednokrotnego.

 6. Zalecane: Skonfiguruj uwierzytelnianie dwuetapowe dla konta do logowania jednokrotnego. Jest to najlepsza metoda zapewnienia bezpieczeństwa Twojego konta.

Po wykonaniu tych kroków będziesz używać konta e-mail z nowo wybranym hasłem do logowania się do sklepów Shopify, a także innych usług.

Przykład

Fatima pracuje w StoreCo i ma uprawnienia pracownika dla pięciu różnych sklepów Shopify: StoreCo1, StoreCo2, StoreCo3, StoreCo4 i StoreCo5.

Sklep E-mail Hasło
StoreCo1 fatima@storeco.co password0ne
StoreCo2 fatima@storeco.co secondpassword
StoreCo3 fatima@storeco.co artem1s
StoreCo4 fatima@storeco.co passfour
StoreCo5 fatima@storeco.co artem1s

Logując się do StoreCo3, Fatima widzi monit o skonfigurowanie logowania jednokrotnego. Po zakończeniu procesu i wybraniu nowego hasła ma teraz jedno konto z jedną kombinacją adresu e-mail i hasła, za pomocą którego może uzyskiwać dostęp do wszystkich pięciu sklepów:

Sklep E-mail Hasło
StoreCo1, StoreCo2, StoreCo3, StoreCo4, StoreCo5 fatima@storeco.co c0mb1inedpassword

Dodawanie nowego sklepu do istniejącego konta

Gdy tworzysz nowy sklep z wykorzystaniem adresu e-mail już skonfigurowanego dla logowania jednokrotnego, możesz dodać swoje dane logowania do nowego sklepu do już istniejącego konta.

Obraz monitu o ponowne połączenie

Jeśli chcesz użyć istniejących poświadczeń logowania do logowania się do tego sklepu, wprowadź hasło dla dodawanego konta. Jeśli chcesz użyć innego loginu dla nowego sklepu, kliknij opcję Przypomnij mi później, aby zalogować się do sklepu bez dodawania swoich kont. Po zalogowaniu się do sklepu możesz zmienić ustawienia adresu e-mail, wybierając opcje Ustawienia > Konto w panelu administracyjnym Shopify.

Rozwiązywanie problemów

Pominięcie konta e-mail przed skonfigurowaniem logowania jednokrotnego

Jeśli nie skonfigurowałeś(-aś) jeszcze logowania jednokrotnego i zauważyłeś(-aś) brak sklepu na liście kont, musisz zalogować się do tego konkretnego sklepu i zmienić adres e-mail, aby był zgodny z adresem używanym przy logowaniu jednokrotnym.
Jeśli jesteś właścicielem sklepu, możesz to zrobić, dodając pracownika do brakującego sklepu, używając adresu e-mail, który ma być używany do logowania jednokrotnego, a następnie przekazując własność na ten nowy adres e-mail.
Jeśli jesteś pracownikiem, musisz skontaktować się z właścicielem sklepu i poprosić o dodanie Cię jako pracownika do brakującego sklepu z podaniem adresu e-mail, który ma być używany do jednokrotnego logowania, oraz usunięcie uprawnień pracownika do Twojego poprzedniego adresu e-mail ze sklepu.

Musisz także zweryfikować adres e-mail.

Pominięcie konta e-mail po skonfigurowaniu logowania jednokrotnego – wiele kont

W przypadku przeoczenia e-maila, który był używany wielokrotnie nie wykonuj konfiguracji logowania jednokrotnego z wykorzystaniem tego adresu e-mail. Zamiast tego zaloguj się na odpowiednie konto i zmień adres e-mail, który chcesz dodać. Przy następnym logowaniu zostaniesz poproszony(-a) o połączenie z nowym adresem e-mail.

Pominięcie konta e-mail po skonfigurowaniu logowania jednokrotnego – jedno konto

Jeśli nie skonfigurowałeś(-aś) logowania jednokrotnego i ten adres e-mail nie jest powiązany z żadnymi innymi sklepami, to pozostawiony adres e-mail jest automatycznie konfigurowany dla logowania jednokrotnego. Obecnie nie ma sposobu na połączenie dwóch kont logowania jednokrotnego, masz więc dwie możliwości:

 • Możesz nadal korzystać z różnych kont e-mail. Jeśli to zrobisz, kombinacje adresów e-mail i haseł do logowania pozostaną inne niż ta, której używasz na koncie z opcją logowania jednokrotnego, i będziesz nadal używać oddzielnej kombinacji adresu e-mail i hasła do logowania się do tych kont. Sklep nie pojawi się w przełączniku sklepu.
 • Możesz poprosić administratora sklepu o wysłanie zaproszenia dla pracowników, używając poprawnego adresu e-mail.

Jeśli to zrobisz, kombinacje adresów e-mail i haseł do logowania pozostaną inne niż ta, której używasz do logowania jednokrotnego.

Najczęściej zadawane pytania

 • Mam tylko jeden sklep. Czy to w ogóle ma zastosowanie w moim przypadku?
 • Skąd mam wiedzieć, jakie konta zostaną skonfigurowane dla logowania jednokrotnego?
 • Jakie korzyści przyniesie mi skonfigurowanie logowania jednokrotnego?
 • Czy mogę zapobiec konfiguracji kont dla logowania jednokrotnego?
 • Czy moje ustawienia sklepów, zamówień, produktów lub rozliczeń zostaną połączone?
 • Czy zmieni to uprawnienia moich pracowników?
 • Co się stanie, jeśli nie skonfiguruję moich kont dla logowania jednokrotnego?
 • Czy mogę pominąć ten proces?
 • Jak logować po skonfigurowaniu logowania jednokrotnego?
 • Używam menedżera haseł, jakie to będzie miało skutki?
 • Czy mogę to zrobić w imieniu moich pracowników?
 • Czy mogę wymagać od moich pracowników korzystania z uwierzytelniania wieloskładnikowego?

Mam tylko jeden sklep. Czy to w ogóle ma zastosowanie w moim przypadku?

Tak, choć nie będzie wymagane podjęcie żadnych czynności z Twojej strony. Konta powiązane tylko z jednym sklepem zostaną automatycznie skonfigurowane na potrzeby logowania jednokrotnego. Oznacza to, że będzie można ich używać do uzyskiwania dostępu do dodatkowych sklepów lub usług w przypadku dodania ich w przyszłości, bez konieczności tworzenia nowych kont.

Skąd mam wiedzieć, jakie konta zostaną skonfigurowane dla logowania jednokrotnego?

Dostęp do kont sklepów, które pojawiają się w przełączniku sklepu można uzyskać poprzez logowanie jednokrotne. Ponadto będzie możliwe dodanie dowolnych kont przy użyciu tego samego adresu e-mail, który posiadasz dla Shopify Academy, forów społeczności Shopify lub jako partner Shopify.

Jakie korzyści przyniesie mi skonfigurowanie logowania jednokrotnego?

Skonfigurowanie logowania jednokrotnego zapewnia następujące korzyści:

 • Możesz szybciej przełączać się między sklepami.
 • Możesz logować się rzadziej.
 • Masz tylko jedno hasło do zapamiętania dla wielu sklepów.

Czy mogę zapobiec konfiguracji kont dla logowania jednokrotnego?

Tak. Aby wyłączyć konto z konfiguracji dla logowania jednokrotnego, zmień adres e-mail używany w sklepie, którego nie chcesz uwzględniać w logowaniu jednokrotnym. Możesz także pominąć konta, dla których nie możesz wykonać uwierzytelniania dwuetapowego. Pamiętaj, że po zakończeniu konfiguracji logowania jednokrotnego nie da się w łatwy sposób usunąć sklepów z logowania jednokrotnego.

Czy moje ustawienia sklepów, zamówień, produktów lub rozliczeń zostaną połączone?

Nie. Skonfigurowanie kont na potrzeby logowania jednokrotnego spowoduje tylko zmianę poświadczeń konta. Obejmuje ona nazwę użytkownika, hasło i ustawienia uwierzytelniania dwuetapowego. Twoje sklepy i wszystkie informacje w panelu administracyjnym Shopify pozostaną oddzielne i niezmienione.

Czy zmieni to uprawnienia moich pracowników?

Nie. Uprawnienia udzielone pracownikom nadal obowiązują wg zasady sklep według sklepu i nie zapewniają użytkownikom żadnych dodatkowych uprawnień.

Co się stanie, jeśli nie skonfiguruję moich kont dla logowania jednokrotnego?

Obecnie nic. Nadal będzie możliwe logowanie się do swoich sklepów oddzielnie, z różnymi kombinacjami adresów e-mail i haseł dla każdego sklepu. Konta z opcją logowania jednokrotnego mogą jednak okazać się konieczne, jeśli w przyszłości zechcesz korzystać z nowych funkcji.

Czy mogę pominąć ten proces?

Tak. Możesz pominąć Konfigurowanie kont dla logowania jednokrotnego na 48 godzin. Po upływie tego czasu zostaniesz ponownie poproszony(-a) o skonfigurowanie logowania jednokrotnego przy następnym logowaniu.

Jak logować po skonfigurowaniu logowania jednokrotnego?

Po skonfigurowaniu logowania jednokrotnego będziesz używać tego adresu e-mail i wybranego hasła do logowania się do wszystkich sklepów, używających tego adresu. Będzie możliwe także użycie tego adresu i hasła do logowania się do innych zasobów Shopify.

Używam menedżera haseł, jakie to będzie miało skutki?

W ramach procesu konfigurowania logowania jednokrotnego pojawi się monit o wybranie nowego hasła do konta Shopify. Musisz się upewnić, że zostanie ono zaktualizowane w menedżerze haseł. W większości przypadków menedżer haseł powinien poprosić o aktualizację hasła. Jeśli menedżer haseł, którego używasz, jest zarządzany przez kogoś innego, być może będzie konieczne poproszenie osoby odpowiedzialnej za menedżera haseł o dodanie go.

Czy mogę to zrobić w imieniu moich pracowników?

W większości przypadków - nie. Konfigurowanie logowania jednokrotnego wymaga hasła użytkownika, więc zazwyczaj nie jest to możliwe. Byłoby to możliwe, gdybyś zarządzał(-a) hasłami użytkowników, a Twoi pracownicy korzystali z menedżera haseł do logowania.

Czy mogę wymagać od moich pracowników korzystania z uwierzytelniania wieloskładnikowego?

Nie. Nie można nakazać pracownikom korzystania z uwierzytelniania dwuetapowego.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo