Sử dụng dịch vụ thông tin đăng nhập

Bạn có thể sử dụng dịch vụ đăng nhập để đăng nhập vào trang quản trị Shopify bằng Google Workspace. Đăng nhập bằng Google Workspace có thể đơn giản hóa quy trình đăng nhập cho bạn và nhân viên khi bạn thường xuyên sử dụng các ứng dụng Shopify và Google Workspace, như Google Tài liệu hay Lịch Google.

Bạn phải là chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền truy cập vào Dịch vụ đăng nhập bên ngoài để bật hoặc tắt dịch vụ đăng nhập.

Tìm hiểu về kích hoạt xác thực hai bước và bảo mật thông tin đăng nhập.

Kết nối tài khoản Shopify với dịch vụ đăng nhập bên ngoài

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào tên cửa hàng và ảnh đại diện của bạn.

 2. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản).

 3. Trong mục Dịch vụ đăng nhập đã kết nối, nhấp vào Kết nối với nhà cung cấp mạng xã hội mong muốn (Apple, Facebook hoặc Google).

 4. Khi được nhắc, hãy đăng nhập vào nhà cung cấp mạng xã hội tương ứng để kết nối tài khoản.

Bật dịch vụ đăng nhập cho G Suite

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Người dùng và quyền.

 2. Trong mục Login services (Dịch vụ thông tin đăng nhập), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) để xem các tùy chọn dành cho các Ứng dụng Google.

 3. Chọn Enable Google Apps for login (Bật các ứng dụng Google để đăng nhập).

 4. Nhập tên miền Google Workspace.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm nhân viên cho G Suite

 1. Thêm nhân viên trong trang quản trị Shopify.

 2. Xác nhận rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google Workspace. Địa chỉ email của bạn phải giống với địa chỉ dùng cho cả tài khoản nhân viên Shopify và tài khoản Google Workspace.

 3. Nhấp vào Đăng nhập để truy cập trang quản trị Shopify.

Tắt dịch vụ đăng nhập cho G Suite

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Người dùng và quyền.

 2. Trong mục Login services (Dịch vụ thông tin đăng nhập), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) để xem các tùy chọn dành cho các Ứng dụng Google.

 3. Bỏ chọn Enable Google Apps for login (Bật các ứng dụng Google để đăng nhập).

 4. Xem lại danh sách tài khoản sẽ mất quyền truy cập vào cửa hàng của bạn sau khi hủy kích hoạt Google Workspace, sau đó xác nhận danh sách tài khoản vẫn có thể đăng nhập bằng cách sử dụng email Shopify và mật khẩu.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí