Hủy kích hoạt xác thực hai bước

Bạn có thể hủy kích hoạt xác thực hai bước. Nếu bạn thiết lập nhiều phương thức xác thực và hủy kích hoạt phương thức chính, phương thức dự phòng có sẵn tiếp theo sẽ trở thành phương thức chính.

Nếu bạn quyết định hủy kích hoạt toàn bộ phương thức xác thực hai bước thì khi đăng nhập vào tài khoản, bạn sẽ chỉ được nhắc nhập địa chỉ email và mật khẩu. Do đó, tài khoản của bạn sẽ kém an toàn.

Bước:

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào tên người dùng và ảnh đại diện của bạn.
  2. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản) > Security (Bảo mật).

  3. Trong mục Xác thực hai bước, nhấp vào Xóa bên cạnh phương thức xác thực bạn muốn hủy kích hoạt.

  4. Nhập mật khẩu rồi nhấp vào Tiếp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí