การจัดการบัญชีผู้ใช้ของทีมคุณ

คุณสามารถเลือกได้ว่าสมาชิกในทีมของคุณจะสามารถเข้าถึงหน้าเพจและการตั้งค่าใดบ้างได้จากหน้า ทีม ใน Partner Dashboard โดยมีบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกทีมที่แตกต่างกันอยู่ 2 ประเภท ดังนี้:

 • เจ้าของมีสิทธิ์อนุญาตในการดูและทำทุกอย่าง และยังเพิ่มหรือลบเจ้าของรายอื่น หรือเปลี่ยนสถานะของบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่มีอยู่แล้วเป็นบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของได้
 • พนักงานจะสามารถดูหรือจัดการข้อมูลของธุรกิจที่ละเอียดอ่อนอย่างข้อมูลทางการเงินได้ก็ต่อเมื่อคุณให้สิทธิ์เข้าถึงแก่พวกเขาเท่านั้น คุณยังสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตให้แก่พนักงานในการเข้าถึงส่วนย่อยของร้านค้าที่เชื่อมต่อกับองค์กรของพาร์ทเนอร์คุณได้

สิทธิ์อนุญาตที่ละเอียดอ่อน

คุณสามารถให้สิทธิ์อนุญาตที่ละเอียดอ่อนดังต่อไปนี้ให้แก่พนักงานได้ โดยสิทธิ์อนุญาตที่ละเอียดอ่อนจะทำหน้าที่ควบคุมหน้าและการตั้งค่าต่างๆ ที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้ใน Partner Dashboard ของคุณ

สิทธิ์อนุญาตที่ละเอียดอ่อนสำหรับ Partner Dashboard
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดูข้อมูลการเงิน ดูและแก้ไขข้อมูลยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับในหน้า การตั้งค่า และดูหน้า การเรียกเก็บเงินโฆษณา เจ้าของบัญชีผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าเหล่านี้ได้ตามค่าเริ่มต้น
จัดการโฆษณา สร้างและเปลี่ยนแปลงโฆษณาบน Shopify App Store และดูแดชบอร์ดการรายงานโฆษณา
จัดการเครดิตและการคืนเงิน ส่งเครดิตแอปหรือสร้างการคืนเงิน พนักงานยังจำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตในการดูข้อมูลการเงินและจัดการแอปเพื่อสร้างการคืนเงิน อย่างไรก็ตาม เจ้าของบัญชีผู้ใช้สามารถสร้างการคืนเงินและส่งเครดิตแอปได้ตามค่าเริ่มต้น
ดูโฆษณา ดูแดชบอร์ดการรายงานโฆษณา
ดูการแนะนำ ดูหน้า การแนะนำ
จัดการแอป ดูและแก้ไขการกําหนดค่าแอปและรายการแอปบน Shopify App Store โดยพนักงานจะสามารถส่งออกบันทึกของผู้ใช้ปัจจุบันสำหรับแอปของคุณได้โดยใช้ทั้งสิทธิ์อนุญาตสำหรับจัดการแอปและสิทธิ์อนุญาตสำหรับจัดการร้านค้า
จัดการสคริปต์ ดู, จัดการ, ตรวจสอบ และติดตั้งสคริปต์ในแอปแบบกำหนดเอง
จัดการส่วนขยาย ดูและจัดการส่วนขยายของแอป
จัดการธีม ดูและแก้ไขรายการธีม รวมถึงอัปโหลดเวอร์ชันใหม่ไปยังร้านค้าธีมของ Shopify
จัดการสมาชิก เพิ่มหรือลบบุคคลออกจากทีม เปลี่ยนสิทธิ์อนุญาตของพวกเขา และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าต่างๆ ของพวกเขา โดยคุณสามารถจัดการสมาชิกทีมที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงร้านค้าได้จากหน้ารายละเอียดร้านค้า
จัดการรายการสาธารณะ จัดการแอป ธีม และการทำรายการสินค้าของผู้เชี่ยวชาญ
จัดการแคมเปญตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ ดูหน้าเครื่องมือสำหรับตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ และเครื่องมือสำหรับตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการในหน้าการแนะนำ รวมถึงจัดการแคมเปญตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ โดยจะมีเพียงตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของ Shopify เท่านั้นที่จะเห็นสิทธิ์อนุญาตสำหรับแคมเปญตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ

สิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าและการดำเนินการ

คุณสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตต่อไปนี้ให้แก่พนักงานในการเข้าถึงร้านค้าที่เชื่อมต่อกับองค์กรของพาร์ทเนอร์คุณได้

สิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าระยะพัฒนา

การตั้งค่านี้จะควบคุมร้านค้าระยะพัฒนาที่พนักงานมีสิทธิ์ในการเข้าถึง

 • ไม่มีร้านค้า: พนักงานไม่สามารถเข้าถึงร้านค้าระยะพัฒนาร้านใดก็ตามที่เชื่อมต่อกับองค์กรของพาร์ทเนอร์คุณ
 • ร้านค้าที่มีอยู่ทั้งหมดและร้านค้าที่กำลังจะสร้างขึ้น: พนักงานมีสิทธิ์ในการเข้าถึงร้านค้าระยะพัฒนาทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับองค์กรของพาร์ทเนอร์คุณ
 • ร้านค้าเฉพาะแห่ง: พนักงานมีสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะร้านค้าที่ระบุไว้ในรายการจัดการสิทธิ์การเข้าถึง

การดำเนินการของร้านค้าระยะพัฒนา

การตั้งค่าเหล่านี้จะควบคุมสิ่งที่พนักงานสามารถดำเนินการกับร้านค้าระยะพัฒนาที่พวกเขามีสิทธิ์ในการเข้าถึงได้ โดยจะสามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อตั้งสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าระยะพัฒนาเป็นร้านค้าที่มีอยู่ทั้งหมดและร้านค้าที่กำลังจะสร้างขึ้นหรือร้านค้าเฉพาะแห่งเท่านั้น

 • เพิ่ม เก็บถาวร และยกเลิกการเก็บถาวรร้านค้า: อนุญาตให้พนักงานสร้างร้านค้าระยะพัฒนาร้านใหม่ รวมถึงเก็บถาวรหรือยกเลิกการเก็บถาวรร้านค้าใดก็ตามที่พวกเขามีสิทธิ์ในการเข้าถึง

 • ถ่ายโอนร้านค้า: อนุญาตให้พนักงานถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้าระยะพัฒนาร้านใดก็ตามที่พวกเขามีสิทธิ์ในการเข้าถึง

สิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าที่มีสิทธิ์จัดการ

การตั้งค่านี้จะควบคุมร้านค้าที่มีสิทธิ์จัดการซึ่งพนักงานมีสิทธิ์ในการเข้าถึง

 • ไม่มีสิทธิ์ในร้านค้า: พนักงานไม่สามารถเข้าถึงร้านค้าที่มีสิทธิ์จัดการร้านใดก็ตามที่เชื่อมต่อกับองค์กรของพาร์ทเนอร์คุณ
 • ร้านค้าที่มีอยู่ทั้งหมดและร้านค้าที่กำลังจะสร้างขึ้น: พนักงานมีสิทธิ์ในการเข้าถึงร้านค้าที่มีสิทธิ์จัดการทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับองค์กรของพาร์ทเนอร์คุณ
 • ร้านค้าเฉพาะแห่ง: พนักงานมีสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะร้านค้าที่ระบุไว้ในรายการจัดการสิทธิ์การเข้าถึง

การดำเนินการของร้านค้าที่มีสิทธิ์จัดการ

การตั้งค่านี้จะควบคุมการดำเนินการที่พนักงานสามารถทำได้ในร้านค้าที่มีสิทธิ์จัดการซึ่งพวกเขามีสิทธิ์ในการเข้าถึง โดยจะสามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อตั้งสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าที่มีสิทธิ์เป็นร้านค้าที่มีอยู่ทั้งหมดและร้านค้าที่กำลังจะสร้างขึ้นหรือร้านค้าเฉพาะแห่งเท่านั้น

 • เพิ่มและลบร้านค้า: อนุญาตให้พนักงานขอสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าของลูกค้าและลบสิทธิ์การเข้าถึงขององค์กรของพาร์ทเนอร์ในการเข้าถึงร้านค้าใดก็ตามที่พวกเขามีสิทธิ์

สิทธิ์การเข้าถึง Shopify Plus Sandbox

การตั้งค่าเหล่านี้จะควบคุมร้านค้า Shopify Plus Sandbox ที่พนักงานมีสิทธิ์ในการเข้าถึง โดยจะสามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของพาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus เท่านั้น

 • ไม่มีร้านค้า: พนักงานจะไม่สามารถเข้าถึงร้านค้า Shopify Plus Sandbox ร้านใดก็ตามที่เชื่อมต่อกับองค์กรของพาร์ทเนอร์คุณ
 • ร้านค้าที่มีอยู่ทั้งหมดและร้านค้าที่กำลังจะสร้างขึ้น: พนักงานมีสิทธิ์ในการเข้าถึงร้านค้า Shopify Plus Sandbox ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับองค์กรของพาร์ทเนอร์คุณ
 • ร้านค้าเฉพาะแห่ง: พนักงานมีสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะร้านค้าที่ระบุไว้ในรายการจัดการสิทธิ์การเข้าถึง

การดำเนินการของร้านค้า Shopify Plus Sandbox

การตั้งค่านี้จะควบคุมการดำเนินการที่พนักงานสามารถทำได้ในร้านค้า Shopify Plus Sandbox ที่พวกเขามีสิทธิ์ในการเข้าถึง

การตั้งค่านี้จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อตั้งสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้า Shopify Plus Sandbox เป็นร้านค้าที่มีอยู่ทั้งหมดและร้านค้าที่กำลังจะสร้างขึ้นหรือร้านค้าเฉพาะแห่งเท่านั้น

 • เพิ่ม เก็บถาวร และยกเลิกการเก็บถาวรร้านค้า Shopify Plus Sandbox: อนุญาตให้พนักงานสร้างร้านค้า Shopify Plus Sandbox ร้านใหม่ รวมถึงเก็บถาวรหรือยกเลิกการเก็บถาวรร้านค้าใดก็ตามที่พวกเขามีสิทธิ์ในการเข้าถึง

การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับร้านค้าแบบเฉพาะ

หากได้ตั้งระดับสิทธิ์อนุญาตของร้านค้าเป็นร้านค้าเฉพาะแห่ง คุณจะสามารถจัดการร้านค้าที่พนักงานมีสิทธิ์ในการเข้าถึงได้จากโปรไฟล์ของพนักงาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าให้แก่พนักงานได้จากหน้าสมาชิกทีมสำหรับร้านค้าเฉพาะแห่งได้เช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. คลิกทีมจาก Partner Dashboard
 2. คลิกชื่อของผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
 3. ในหมวดสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าและการดำเนินการ ให้คลิกที่ “จัดการสิทธิ์การเข้าถึง” ตรงประเภทของสิทธิ์อนุญาตที่คุณต้องการจะจัดการ
 4. เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านข้างชื่อร้านค้าเพื่อมอบสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าให้แก่พนักงาน และยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านข้างชื่อร้านค้าเพื่อเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึง
 5. คลิกที่ “บันทึกสิทธิ์การเข้าถึง” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

สร้างบัญชีใหม่

วิธีเชิญสมาชิกทีมใหม่ไปยัง Partner Dashboard:

 1. คลิกทีมจาก Partner Dashboard
 2. ตัดสินใจเลือกว่าต้องการสร้างบัญชีประเภทใด แล้วคลิกเชิญเจ้าของหรือเชิญพนักงาน

  • เจ้าของมีสิทธิ์อนุญาตในการดูและทำทุกอย่าง และยังเพิ่มหรือลบเจ้าของรายอื่น หรือเปลี่ยนสถานะของบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่มีอยู่แล้วเป็นบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของได้
  • พนักงานจะสามารถดูหรือจัดการข้อมูลของธุรกิจที่ละเอียดอ่อนอย่างข้อมูลทางการเงินได้ก็ต่อเมื่อคุณให้สิทธิ์เข้าถึงแก่พวกเขาเท่านั้น
 3. ป้อนอีเมลที่ถูกต้องในช่องอีเมล

 4. หากคุณจะสร้างบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน ให้ดำเนินการดังนี้

 5. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกส่งคำเชิญ

เปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงของบัญชีผู้ใช้

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้กับบัญชีผู้ใช้ของทีมได้:

 • เพิ่มหรือลบสิทธิ์อนุญาตที่ละเอียดอ่อนสำหรับบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่มีอยู่
 • เปลี่ยนสถานะบัญชีผู้ใช้ของพนักงานเป็นบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของ
 • ลบสิทธิ์การเข้าถึง Partner Dashboard ของบัญชีผู้ใช้

ขั้นตอน:

 1. คลิกทีมจาก Partner Dashboard
 2. คลิกชื่อของผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นกับบัญชีผู้ใช้ข้างต้น
 4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกที่บันทึก

เลือกภาษาที่ต้องการ

แดชบอร์ดของพาร์ทเนอร์มีให้บริการในหลายภาษา โดยเลือกภาษาที่ต้องการใช้ได้จากหน้าโปรไฟล์ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ใน Partner Dashboard ของคุณ ให้คลิกที่ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ
  Open Your profile
 2. คลิกโปรไฟล์ของคุณ
 3. เลือกภาษาที่ต้องการใช้จากเมนูภาษาที่ต้องการในส่วนรายละเอียด
 4. คลิกที่บันทึก

รักษาความปลอดภัยให้บัญชีผู้ใช้ของคุณ

คุณสามารถยกระดับความปลอดภัยให้กับบัญชีผู้ใช้พาร์ทเนอร์ได้โดยเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนผ่านแอปหรือการยืนยันตัวตนผ่าน SMS หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนประเภทเหล่านี้ ให้ดูที่ส่วนรักษาความปลอดภัยให้บัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

ขั้นตอน:

 1. ใน Partner Dashboard ของคุณ ให้คลิกที่ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ
  Open Your profile
 2. คลิกโปรไฟล์ของคุณ
 3. คลิกเปิดใช้การยืนยันตัวตนผ่านแอปหรือเปิดใช้การยืนยันตัวตนผ่าน SMS ในส่วนการยืนยันตัวตนแบบหลายชั้น จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยให้บัญชีผู้ใช้ของคุณ

กู้คืนบัญชีผู้ใช้ของคุณ

หากมีผู้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวสำหรับ Partner Dashboard จากอุปกรณ์ที่ไม่คุ้นเคย คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใหม่ หากคุณไม่รู้จักอุปกรณ์ดังกล่าว นั่นหมายความว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณถูกบุกรุกอยู่ และเป็นเช่นนั้นแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณทันที

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ Partner Dashboard แล้วเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลดังกล่าว
 2. เข้าสู่ระบบ Partner Dashboardและเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของคุณ หากเข้าสู่ระบบไม่ได้ ให้รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ หากไม่ได้รับอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
 3. ยืนยันความถูกต้องของบัญชีผู้ใช้โดยใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น:

  • หากยังไม่ได้เปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น เราขอแนะนำให้เปิดใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ
  • หากไม่มีสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการยืนยันตัวตน ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสการกู้คืนรหัสใดรหัสหนึ่งที่ให้ไว้เมื่อตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น
  • หากผู้บุกรุกสามารถเจาะระบบผ่านการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นได้ เช่นโดยการขโมยอุปกรณ์ของคุณไป ให้เปลี่ยนอุปกรณ์และตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นอีกครั้ง
 4. ตรวจสอบและอัปเดตรายละเอียดการธนาคารของคุณสำหรับบัญชีผู้ใช้ PayPal ที่ใช้สำหรับการชำระเงินจาก Shopify

 5. ตรวจสอบการตั้งค่าทั่วไปบนบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อการันตีว่าข้อมูลอื่นๆ มีความถูกต้อง