การจัดการบัญชีผู้ใช้ของทีมคุณ

คุณสามารถเลือกข้อมูลที่แต่ละบัญชีผู้ใช้ของทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้จากหน้าทีมใน Partner Dashboard โดยมีบัญชีผู้ใช้ที่แตกต่างกันอยู่สองประเภท ดังนี้

 • เจ้าของมีสิทธิ์อนุญาตในการดูและทำทุกอย่าง และยังเพิ่มหรือลบเจ้าของรายอื่น หรือเปลี่ยนสถานะของบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่มีอยู่แล้วเป็นบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของได้
 • พนักงานจะสามารถดูหรือจัดการข้อมูลของธุรกิจที่ละเอียดอ่อนอย่างข้อมูลทางการเงินได้ก็ต่อเมื่อคุณให้สิทธิ์เข้าถึงแก่พวกเขาเท่านั้น

สิทธิ์อนุญาตที่ละเอียดอ่อน

คุณสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตต่อไปนี้ให้แก่พนักงานได้ สิทธิ์อนุญาตเหล่านี้จะใช้เพื่อควบคุมข้อมูลที่สมาชิกพนักงานสามารถดูและจัดการได้ใน Partner Dashboard

สิทธิ์อนุญาตที่ละเอียดอ่อนสำหรับ Partner Dashboard
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดูข้อมูลการเงิน ดูและแก้ไขข้อมูลยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับในหน้า การตั้งค่า และดูหน้า การเรียกเก็บเงินโฆษณา เจ้าของบัญชีผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าเหล่านี้ได้ตามค่าเริ่มต้น
ดูโฆษณา ดูแดชบอร์ดการรายงานโฆษณา
จัดการโฆษณา สร้างและทำการเปลี่ยนแปลงโฆษณา Shopify App Store สิทธิ์อนุญาตนี้ยังอนุญาตให้ผู้ใช้ดูแดชบอร์ดการรายงานโฆษณาได้อีกด้วย
จัดการร้านค้า สร้าง จัดการ และส่งมอบร้านค้าระยะพัฒนา ส่งคำขอสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้า รวมถึงเข้าสู่ระบบร้านค้า พนักงานสามารถส่งออกบันทึกของผู้ใช้ปัจจุบันสำหรับแอปของคุณได้โดยใช้ทั้งสิทธิ์อนุญาตนี้และสิทธิ์อนุญาตจัดการแอป
จัดการแอป ดูและแก้ไขการกำหนดค่าแอปและรายการบน Shopify App Store พนักงานสามารถส่งออกบันทึกของผู้ใช้ปัจจุบันสำหรับแอปของคุณได้โดยใช้ทั้งสิทธิ์อนุญาตนี้และสิทธิ์อนุญาตจัดการร้านค้า
จัดการธีม ดูและแก้ไขรายการธีม รวมถึงอัปโหลดเวอร์ชันใหม่ไปยังร้านค้าธีมของ Shopify
จัดการสมาชิก เพิ่มหรือลบผู้คนออกจากทีม และเปลี่ยนสิทธิ์อนุญาตของบุคคลเหล่านั้น
จัดการรายการสาธารณะ จัดการแอป ธีม และการทำรายการสินค้าของผู้เชี่ยวชาญ
จัดการงาน ดูงาน ตอบกลับคำของาน เขียนข้อเสนอ และส่งใบแจ้งหนี้สำหรับงานที่สร้างขึ้นผ่านตลาดผู้เชี่ยวชาญ
จัดการแคมเปญตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ ดูหน้า เครื่องมือสำหรับตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ และเครื่องมือสำหรับตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการในหน้า การอ้างอิง จัดการแคมเปญสำหรับตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ
ดูการอ้างอิง ดูหน้า การอ้างอิง

สร้างบัญชีใหม่

วิธีเชิญสมาชิกทีมใหม่ไปยัง Partner Dashboard:

 1. คลิกทีมจาก Partner Dashboard
 2. ตัดสินใจเลือกว่าต้องการสร้างบัญชีประเภทใด แล้วคลิกเชิญเจ้าของหรือเชิญพนักงาน

- เจ้าของมีสิทธิ์อนุญาตในการดูและทำทุกอย่าง และยังเพิ่มหรือลบเจ้าของรายอื่น หรือเปลี่ยนสถานะของบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่มีอยู่แล้วเป็นบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของได้ - พนักงานจะสามารถดูหรือจัดการข้อมูลของธุรกิจที่ละเอียดอ่อนอย่างข้อมูลทางการเงินได้ก็ต่อเมื่อคุณให้สิทธิ์เข้าถึงแก่พวกเขาเท่านั้น

 1. ป้อนอีเมลที่ถูกต้องในช่องอีเมล

 2. หากคุณกำลังสร้างบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการให้พนักงานเห็นได้ในส่วนสิทธิ์อนุญาตที่ละเอียดอ่อน โดยคุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์อนุญาตเหล่านี้ในภายหลังได้ตามต้องการ

 3. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกส่งคำเชิญ

เปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงของบัญชีผู้ใช้

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้กับบัญชีผู้ใช้ของทีมได้:

 • เพิ่มหรือลบสิทธิ์อนุญาตที่ละเอียดอ่อนสำหรับบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่มีอยู่
 • เปลี่ยนสถานะบัญชีผู้ใช้ของพนักงานเป็นบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของ
 • ลบสิทธิ์การเข้าถึง Partner Dashboard ของบัญชีผู้ใช้

ขั้นตอน:

 1. คลิกทีมจาก Partner Dashboard
 2. คลิกชื่อของผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นกับบัญชีผู้ใช้ข้างต้น
 4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกที่บันทึก

เลือกภาษาที่ต้องการ

แดชบอร์ดของพาร์ทเนอร์มีให้บริการในหลายภาษา โดยเลือกภาษาที่ต้องการใช้ได้จากหน้าโปรไฟล์ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในแดชบอร์ดพาร์ทเนอร์ของคุณให้คลิกที่ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ
  เปิดโปรไฟล์ของคุณ
 2. คลิกโปรไฟล์ของคุณ
 3. เลือกภาษาที่ต้องการใช้จากเมนูภาษาที่ต้องการในส่วนรายละเอียด
 4. คลิกที่บันทึก

รักษาความปลอดภัยให้บัญชีผู้ใช้ของคุณ

คุณสามารถยกระดับความปลอดภัยให้กับบัญชีผู้ใช้พาร์ทเนอร์ได้โดยเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนผ่านแอปหรือการยืนยันตัวตนผ่าน SMS หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนประเภทเหล่านี้ ให้ดูที่ส่วนรักษาความปลอดภัยให้บัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

ขั้นตอน:

 1. ในแดชบอร์ดพาร์ทเนอร์ของคุณให้คลิกที่ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ
  เปิดโปรไฟล์ของคุณ
 2. คลิกโปรไฟล์ของคุณ
 3. คลิกเปิดใช้การยืนยันตัวตนผ่านแอปหรือเปิดใช้การยืนยันตัวตนผ่าน SMS ในส่วนการยืนยันตัวตนแบบหลายชั้น จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยให้บัญชีผู้ใช้ของคุณ

กู้คืนบัญชีผู้ใช้ของคุณ

หากมีผู้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวสำหรับ Partner Dashboard จากอุปกรณ์ที่ไม่คุ้นเคย คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใหม่ หากคุณไม่รู้จักอุปกรณ์ดังกล่าว นั่นหมายความว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณถูกบุกรุกอยู่ และเป็นเช่นนั้นแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณทันที

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ Partner Dashboard แล้วเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลดังกล่าว
 2. เข้าสู่ระบบ Partner Dashboardและเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของคุณ หากเข้าสู่ระบบไม่ได้ ให้รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ หากไม่ได้รับอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
 3. ยืนยันความถูกต้องของบัญชีผู้ใช้โดยใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น: - หากยังไม่ได้เปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น เราขอแนะนำให้เปิดใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ

  • หากไม่มีสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการยืนยันตัวตน ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสการกู้คืนรหัสใดรหัสหนึ่งที่ให้ไว้เมื่อตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น
  • หากผู้บุกรุกสามารถเจาะระบบผ่านการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นได้ เช่นโดยการขโมยอุปกรณ์ของคุณไป ให้เปลี่ยนอุปกรณ์และตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นอีกครั้ง
 4. ตรวจสอบและอัปเดตรายละเอียดการธนาคารของคุณสำหรับบัญชีผู้ใช้ PayPal ที่ใช้สำหรับการชำระเงินจาก Shopify

 5. ตรวจสอบการตั้งค่าทั่วไปบนบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อการันตีว่าข้อมูลอื่นๆ มีความถูกต้อง