Administrere teamkontoene dine

Du kan velge hvilke sider og innstillinger hvert av teammedlemmene har tilgang til fra Team-siden i partnerinstrumentbordet. Det er to kontotyper for teammedlemmer:

 • Eiere har tillatelse til å se og gjøre alt. De kan også legge til og fjerne andre eiere eller gjøre om statusen på en eksisterende personal-medlemskonto til en eierkonto.
 • Personalmedlemmer kan bare se eller administrere sensitiv firmainformasjon, for eksempel økonomisk informasjon, dersom du gir dem tilgang. Du kan også gi personalmedlemmer tilgang til en del av butikkene som er tilkoblet partnerorganisasjonen.

Sensitive tilganger

Du kan tildele personalmedlemmer følgende sensitive tillatelser. Sensitive tillatelser kontrollerer sider og innstillinger personalmedlemmet har tilgang til i partnerinstrumentbordet.

Sensitive tillatelser for partnerinstrumentbordet
Tillatelse Beskrivelse
Vis økonomisk informasjon Vise og redigere utbetalingsinformasjon på Innstillinger-siden, og vise Annonsefakturering-siden. Kontoeiere har tilgang til disse sidene som standard.
Administrer annonser Opprett og gjør endringer i Shopify App Store-annonser, og se annonserapporteringsdashbordet.
Administrer kreditter og refusjoner Send appkreditter eller opprett refusjoner. Personalmedlemmer trenger også tillatelsene Vis økonomi og Administrer apper for å opprette refusjoner. Kontoeiere kan opprette refusjoner og sende appkreditter som standard.
Vis annonser Vise instrumentbordet for annonserapportering.
Se henvisninger Vise Henvisninger-siden.
Administrer apper Se og rediger appkonfigurasjoner og oppføringer i Shopify App Store. Med både Administrer apper- og Administrer butikker-tillatelsene kan et personalmedlem eksportere oppføringer for de gjeldende brukerne av appene dine.
Administrer skript Se, administrer, overvåk og distribuer skript til tilpassede apper.
Administrer utvidelser Se og administrer app-utvidelser.
Administrer temaer Vise og redigere temaoppføringer, og laste opp en ny versjon til Shopify Theme Store.
Administrere medlemmer Legg til eller fjern personer fra teamet, endre tillatelsene deres, og adminstrer deres tilgang til butikker. Du kan administrere teammedlemmer som har tilgang til en butikk fra butikkens detaljside.
Administrere offentlige oppføringer Administrere apper, temaer og ekspertoppføringer.
Administrer samarbeidspartnerkampanjer Tillatelsen Administrer samarbeidspartnerkampanjer er bare synlig for Shopify-samarbeidspartnere. Vis siden Samarbeidspartnerverktøy og samarbeidspartnerverktøy på siden Henvisninger. Administrer samarbeidspartnerkampanjer.

Butikktilgang og handlinger

Du kan gi personalmedlemmer følgende tillatelser til butikker som er koblet til partnerorganisasjonen din.

Tilgang til utviklingsbutikk

Denne innstillingen kontrollerer utviklingsbutikkene som et personalmedlem har tilgang til.

 • Ingen butikker:Personalmedlemmet har ikke tilgang til noen av utviklingsbutikkene som er koblet til partnerorganisasjonen din.
 • Alle eksisterende og fremtidige butikker: Personalmedlemmet har tilgang til alle utviklingsbutikker som er koblet til partnerorganisasjonen din.
 • Bestemte butikker: Personalmedlemmet har bare tilgang til butikkene som er oppført i Administrer tilgang-listen.

Handlinger for utviklingsbutikk

Disse innstillingene kontrollerer handlingene som personalmedlemmene kan ta i utviklingsbutikker som de har tilgang til. Disse innstillingene er bare tilgjengelige hvis Tilgang til utviklingsbutikker er satt til Alle eksisterende og fremtidige butikker eller Bestemte butikker.

 • Legg til, arkiver og dearkiver butikker: Lar personalmedlemmet opprette nye utviklingsbutikker, og arkivere eller dearkivere butikker de har tilgang til.

 • Overfør butikker: Lar personalmedlemmet overføre eierskap til eventuelle utviklingsbutikker de har tilgang til.

Administrert butikktilgang

Denne innstillingen kontrollerer de administrerte butikkene som et personalmedlem har tilgang til.

 • Ingen butikker: Personalmedlemmet har ikke tilgang til noen av de administrerte butikkene som er koblet til partnerorganisasjonen.
 • Alle eksisterende og fremtidige butikker: Personalmedlemmet har tilgang til alle administrerte butikker som er koblet til partnerorganisasjonen.
 • Bestemte butikker: Personalmedlemmet har bare tilgang til butikkene som er oppført i Administrer tilgang-listen.

Administrerte butikkhandlinger

Denne innstillingen kontrollerer handlingene som personalmedlemmer kan ta i administrerte butikker som de har tilgang til. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis Administrert butikk-tilganen er satt til Alle eksisterende og fremtidige butikker eller Bestemte butikker.

 • Legg til og fjern butikker: Lar personalmedlemmet be om tilgang til kundens butikker, og fjerne tilgang til partnerorganisasjonen til butikker de har tilgang til.

Shopify Plus-sandkassetilgang

Disse innstillingene kontrollerer hvilke Shopify Plus-sandkassebutikker et personalmedlem har tilgang til. Disse innstillingene er kun tilgjengelige hvis du er en del av en Shopify Plus-partnerorganisasjon.

 • Ingen butikker: Personalmedlemmet har ikke tilgang til noen av Shopify Plus-sandkassebutikkene som er koblet til partnerorganisasjonen din.
 • Alle eksisterende og fremtidige butikker: Personalmedlemmet har tilgang til alle Shopify Plus-sandkassebutikker som er koblet til partnerorganisasjonen.
 • Bestemte butikker: Personalmedlemmet har bare tilgang til butikkene som er oppført i Administrer tilgang-listen.

Shopify Plus-sandkassehandlinger

Denne innstillingen kontrollerer handlingene som personalmedlemmene kan utføre i Shopify Plus-sandkassebutikker de har tilgang til.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis tilgang til Shopify Plus-sandkassebutikker er satt til Alle eksisterende og fremtidige butikker eller Bestemte butikker.

 • Legg til, arkiver og dearkiver Shopify Plus sandkassebutikker: Lar personalmedlemmet opprette nye Shopify Plus-sandkassebutikker, og arkivere eller dearkivere butikker de har tilgang til.

Administrere tilgang til bestemte butikker

Hvis et butikktillatelsesnivå er satt til Bestemte butikker kan du administrere butikkene som et personalmedlem har tilgang til fra personalmedlemmets profil. Du kan også gi et personalmedlem tilgang til en butikk fra Teammedlemmer-siden for en bestemt butikk.

Trinn:

 1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Team.
 2. Klikk på navnet til personen hvis konto du vil endre.
 3. Under Butikktilgang og handlinger-kategorien klikker du Administrer tilgang på tillatelsestypen du vil administrere.
 4. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av et butikknavn for å gi personalmedlemmet tilgang til butikken. Opphev merkingen av avmerkingsboksen ved siden av et butikknavn for å trekke tilbake tilgangen.
 5. Klikk på Lagre tilgang for å lagre endringene.

Opprett en ny konto

Slik inviterer du et nytt teammedlem til partner-instrumentbordet:

 1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Team.
 2. Finn ut hvilken type konto du vil opprette, og klikk enten Inviter eier eller Inviter medarbeider.

  • Eiere har tillatelse til å se og gjøre alt. De kan også legge til og fjerne andre eiere eller gjøre om statusen på en eksisterende personal-medlemskonto til en eierkonto.
  • Medarbeidere kan bare se eller administrere sensitiv firmainformasjon, for eksempel økonomisk informasjon, dersom du gir dem tilgang.
 3. Skriv inn en gyldig e-postadresse i e-postfeltet.

 4. Gjør følgende hvis du oppretter en personalkonto:

 5. Når du er ferdig, klikker du på Send invitasjon.

Endre tilganger for en konto

Du kan gjøre følgende endringer i team-kontoene dine:

 • Legg til eller fjern sensitive tillatelser for en eksisterende personalkonto.
 • Gjør om statusen på en personalkonto til en eierkonto.
 • Fjern en kontos tilgang til partnerinstrumentbordet.

Trinn:

 1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Team.
 2. Klikk på navnet til personen hvis konto du vil endre.
 3. Gjør de nødvendige endringene på kontoen deres.
 4. Når du er ferdig klikker du på Lagre.

Velg ønsket språk

Instrumentbordet for partnere er tilgjengelig på flere språk. Du kan velge språk på Din profil-side.

Trinn:

 1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på kontonavnet ditt.
  Open Your profile
 2. Klikk på Din profil.
 3. I opplysninger-delen velger du språket du vil bruke fra språk-menyen.
 4. Klikk på Lagre.

Sikre kontoen din

Du kan legge til forbedret sikkerhet i partner-kontoen din gjennom å aktivere app- eller SMS-godkjenning. For å finne ut mer om disse alternativene, kan du se sikre kontoen din med totrinnsautentisering.

Trinn:

 1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på kontonavnet ditt.
  Open Your profile
 2. Klikk på Din profil.
 3. I flertrinnsautentisering-seksjonen klikker du på Aktiver app-godkjenning eller Aktiver SMS-godkjenningog følger deretter trinnene for å sikre kontoen din.

Gjenopprett kontoen din

Hvis noen logger på din personlige konto på instrumentbordet for partnere fra en ukjent enhet, vil du motta en e-post med en advarsel om at kontoen din er koblet til en ny enhet. Hvis du ikke gjenkjenner enheten, kan det hende at kontoen din er kompromittert. Hvis dette er tilfelle, må du iverksette tiltak for å beskytte informasjonen din med en gang.

Trinn:

 1. Logg på e-postkontoen du bruker for å logge på instrumentbordet for partnere, og endre passordet for denne e-postkontoen.
 2. Logg på instrumentbordet for partnere og endre passordet for den personlige kontoen din. Hvis du ikke kan logge inn, må du tilbakestille passordet ditt. Hvis du ikke mottar en e-postadresse for tilbakestilling av passord, kan du kontakte Shopifys brukerstøtte.
 3. Godkjenn kontoen din med totrinnsautentisering:

  • Hvis du ikke har aktivert totrinnsautentisering, må du gjøre det nå for å oppnå ekstra sikkerhet ved pålogging.
  • Hvis du ikke har tilgang til enheten du bruker til godkjenningen, må du logge på ved hjelp av en av gjenopprettingskodene som ble oppgitt da du konfigurerte totrinnsautentisering.
  • Hvis en inntrenger kom seg gjennom totrinnsautentiseringen, for eksempel ved å stjele enheten din, må du endre enheten din og konfigurere totrinnsautentisering på nytt.
 4. Sjekk og oppdater bankdetaljene for den PayPal-kontoen du bruker ved innbetalinger fra Shopify.

 5. Gjennomgå de generelle kontoinnstillingene for å sørge for at all annen informasjon er riktig.