Administrere butikker

Som Shopify-partner kan du bruke butikker som et verktøy for å bygge produkter for forhandlere. Du kan også få tilgang til forhandleres butikker for å hjelpe dem med å dekke behovene til bedriften. Du kan bruke Butikker-siden i Shopifys partner-instrumentbord for å opprette og få tilgang til butikker. Du kan utføre følgende oppgaver:

 • Opprette og administrere utviklingsbutikker. Utviklingsbutikker kan brukes til å teste funksjoner i en forhåndsvisning for utviklere, teste en app eller et tema, eller konfigurere og deretter overføre en tilpasset butikk til en klient.
 • Opprett sandkasseorganisasjoner. Sandkasseorganisasjoner kan brukes til å teste Shopify Plus eller opprette demoer for potensielle forhandlere. Sandkasseorganisasjoner er bare tilgjengelige for Shopify Plus partnere.
 • Opprette sandkassebutikker. Sandkassebutikker kan brukes til å teste Shopify Plus-funksjoner eller opprette demoer for potensielle forhandlere. Sandkassebutikker er bare tilgjengelig for Shopify Plus-partnere.
 • Be om samarbeidspartner-kontotilgang til forhandleres butikker.
 • Vise eller logge inn i butikker der du har samarbeidspartner-kontotilgang eller butikker du har overført til en klient.
 • Vis og administrer personalmedlemmer som har tilgang til en butikk.
 • Gå gjennom ytelsen til butikkene du administrerer.

Du kan få tilgang til Butikker-siden ved å logge inn i Partner-instrumentbordet og klikke på Butikker.

På denne siden

Butikker-listen

Listen Butikker inneholder alle butikker du har tilgang til og har opprettet, brukt eller bedt om tilgang til gjennom partnerkontoen. Du kan klikke på en butikk for å se mer informasjon. Klikk på fanen for typen hvis du ønsker å se én enkelt butikktype. Hvis du for eksempel bare ønsker å se utviklingsbutikker, klikker du på fanen Utvikling.

Administrerte butikker

Butikker klassifiseres som administrerte butikker i følgende tilfeller:

 • Du har samarbeidspartnertilgang til butikken.
 • Du opprettet butikken som en utviklingsbutikk og overførte den deretter til en forhandler.
 • Du har bedt om samarbeidspartnertilgang til butikken.
 • Du har bedt om samarbeidspartnertilgang til butikken, men ble avvist.
 • Du har tidligere hatt samarbeidspartnertilgang som har blitt fjernet.

Butikker-siden kan du se gjeldende abonnement og status for en administrert butikk. Hvis en butikks abonnement er oppført som Inaktivt er det pauset av forhandleren, og er for øyeblikket sovende. For mer informasjon om administrerte butikker kan du se Be om tilgang til en kundes butikk.

Utviklingsbutikker

Utviklingsbutikker er butikker du kan bruke til å forhåndsvise funksjoner, utvikle apper eller temaer, eller sette opp og overføre til kunder. På Butikker-siden kan du se statusen til en utviklingsbutikk. Hvis en butikk har aktivert forhåndsvisning for utviklere, vil forhåndsvisningen for utviklere være oppført. For mer informasjon om utviklingsbutikker kan du se Opprette utviklingsbutikker.

I denne delen