Administrere butikker

Som Shopify-partner kan du bruke butikker som et verktøy for å bygge produkter for forhandlere. Du kan også få tilgang til forhandleres butikker for å hjelpe dem med å dekke behovene til bedriften. Du kan bruke Butikker-siden i Shopifys partner-instrumentbord for å opprette og få tilgang til butikker. Du kan utføre følgende oppgaver:

  • Opprette og administrere utviklingsbutikker. Utviklingsbutikker kan brukes til å teste funksjoner i en forhåndsvisning for utviklere, teste en app eller et tema, eller konfigurere og deretter overføre en tilpasset butikk til en klient.
  • Opprette sandkassebutikker. Sandkassebutikker kan brukes til å teste Shopify Plus-funksjoner eller opprette demoer for potensielle forhandlere. Sandkassebutikker er bare tilgjengelig for Shopify Plus-partnere.
  • Be om samarbeidspartner-kontotilgang til forhandleres butikker.
  • Vise eller logge inn i butikker der du har samarbeidspartner-kontotilgang eller butikker du har overført til en klient.

Du kan få tilgang til Butikker-siden ved å logge inn i Partner-instrumentbordet og klikke på Butikker.

Butikker-listen

Butikker-listen inneholder alle butikkene du har opprettet, fått tilgang til eller forsøkt å få tilgang til med partnerkontoen din. Du kan klikke på hvilken som helst butikk for å se detaljene. Hvis du vil vise en enkelt butikktype, klikker du på fanen for typen. For eksempel: Hvis du bare vil vise utviklingsbutikkene, klikker du på fanen Utvikling.

Administrerte butikker

Butikker klassifiseres som administrerte butikker i følgende tilfeller:

  • Du har samarbeidspartnertilgang til butikken.
  • Du opprettet butikken som en utviklingsbutikk og overførte den deretter til en forhandler.
  • Du har bedt om samarbeidspartnertilgang til butikken.
  • Du har bedt om samarbeidspartnertilgang til butikken, men ble avvist.
  • Du har tidligere hatt samarbeidspartnertilgang som har blitt fjernet.

Butikker-siden kan du vise en administrert butikks nåværende abonnement og status. Hvis en butikk er oppført som Inaktiv, har den blitt satt på pause av forhandleren og er i dag sovende. Du finner mer informasjon om administrerte butikker ved å se Be om tilgang til en kundes butikk.

Utviklingsbutikker

Utviklingsbutikker er butikker du kan bruke for å forhåndsvise funksjoner, utvikle apper eller temaer eller sette opp og overføre til kunder. På Butikker-siden kan du vise statusen til en utviklingsbutikk. Hvis en butikk har en forhåndsvisning for utviklere aktivert, er forhåndsvisning for utviklere oppført som butikkens status. Du finner mer informasjon om utviklingsbutikker ved å se Opprette utviklingsbutikker.

I denne delen