Partnerens hjemmeside

Hjemmesiden gir en rask oversikt over partnerorganisasjonens resultater og aktivitet. Du kan se den ved å logge på partnerinstrumentbordet. Basert på tillatelsene i partnerorganisasjonen kan du ha tilgang til å se ulike komponenter som er vist nedenfor.

Skjermbilde av hele hjemmesiden for partnere

På denne siden

Oversikt over hjemmesiden

Nedenfor ser du listen med seksjoner du ser på hjemmesiden, som samsvarer med skjermbildet ovenfor.

Modul Beskrivelse
1 Viktig varsel Et kritisk varslingsbanner vises til brukere som ikke har lest det nyeste kritiske varselet.
2 Butikker Denne seksjonen viser de fem sist åpnede butikkene for brukere som har tillatelse til å se butikkene i partnerorganisasjonen. Du kan klikke på butikknavnet for å se siden med butikkdetaljer, eller klikke på Logg på-knappen for å åpne butikkens Shopify-administrator. Hvis du har de nødvendige tillatelsene kan du også opprette en ny butikk eller be om samarbeidskontotilgang til forhandlerbutikker.
3 Bedriftsoversikt For brukere med tillatelser til å se økonomi eller henvisninger, inneholder denne seksjonen inntil tre beregningskort. For brukere med tillatelser til å se økonomi, vises et utbetalingskort med det ventende utbetalingsbeløpet og det totale utbetalingsbeløpet hittil i år. Hvis du holder musepekeren over kortoverskriften, vises et verktøytips med datoen for den ventende utbetalingen. For brukere som har tillatelser til å se henvisninger, vises et kort for aktive butikkhenvisninger, som viser både det totale antallet aktive butikkhenvisninger og butikker som er henvist i år. Brukere med tillatelser til å se henvisninger vil også se et kort for kundeemner, som viser både antallet innsendte kundeemner totalt og innsendte kundeemner i år. Alle de tre beregningskortene er klikkbare, og sender deg til de aktuelle sidene i instrumentbordet.
4 Nylig kundeemneaktivitet For brukere med tillatelser til å se henvisninger, inneholder denne seksjonen en tidslinjevisning med kundeemneaktivitet. Opptil fire kundeemner vises i tidslinjevisningen, med en Vis mer-knapp som er koblet til kundeemnesiden i instrumentbordet. Du finner også knappen Send inn nytt kundeemne øverst i seksjonen, der du kan sende inn kundeemner.
5 Anbefalte ressurser Denne seksjonen inneholder koblinger til Shopifys partnerblogg, salgsressurser fra Shopify, partnerøkt-webinarer og kurs fra vårt Shopify Foundations Certification-program.
Merk: Disse ressursene er bare på engelsk.
6 Endringslogg Denne seksjonen viser de nyeste oppføringene fra Shopifys endringslogg. Klikk på koblingen Vis mer for å se hele endringsloggen.
Merk: Endringsloggen er kun på engelsk.