Strona główna partnera

Strona główna zapewnia szybki przegląd wyników i działań organizacji partnera. Możesz ją zobaczyć, logując się do Pulpitu Partnerów. W zależności od uprawnień w organizacji partnera możesz mieć dostęp do różnych komponentów wymienionych poniżej.

Pełny zrzut ekranu strony głównej partnerów

Przegląd strony głównej

Poniżej znajduje się lista wszystkich sekcji, które możesz zobaczyć na stronie głównej i które odpowiadają powyższemu zrzutowi ekranu.

Moduł Opis
1 Powiadomienie krytyczne Baner powiadomienia krytycznego jest wyświetlany dla użytkowników, którzy nie przeczytali ostatniego powiadomienia krytycznego.
2 Sklepy Dla użytkowników, którzy mają uprawnienia do wyświetlania sklepów organizacji partnera, w tej sekcji wymieniono 5 sklepów, do których uzyskali oni ostatnio dostęp. Możesz kliknąć nazwę sklepu, aby wyświetlić stronę szczegółów sklepu, lub kliknąć przycisk Zaloguj, aby uzyskać dostęp do panelu administracyjnego Shopify sklepu. Jeśli masz wymagane uprawnienia, możesz także utworzyć nowy sklep lub poprosić o dostęp do konta współpracownika w sklepach sprzedawcy.
3 Przegląd działalności Dla użytkowników, którzy mają uprawnienia do przeglądania danych finansowych lub poleceń, ta sekcja zawiera do 3 kart wskaźników. Użytkownikom, którzy mają uprawnienia do przeglądania informacji finansowych, wyświetlana jest karta wypłaty, która przedstawia oczekującą kwotę wypłaty oraz łączną kwotę wypłat od początku roku. Najechanie kursorem na nagłówek karty powoduje wyświetlenie komentarza z datą oczekującej wypłaty. Użytkownikom, którzy mają uprawnienia do przeglądania poleceń, wyświetlana jest karta aktywnych poleceń sklepu, która pokazuje zarówno łączną liczbę aktywnych poleceń sklepu, jak i sklepy polecone w bieżącym roku. Użytkownikom, którzy mają uprawnienia do przeglądania poleceń, wyświetlana jest również karta potencjalnych klientów, która przedstawia zarówno potencjalnych klientów zgłoszonych dotychczas, jak i potencjalnych klientów zgłoszonych w bieżącym roku. Wszystkie 3 karty wskaźników można klikać, co powoduje przejście do odpowiednich stron na pulpicie.
4 Ostatnia aktywność potencjalnych klientów Dla użytkowników, którzy mają uprawnienia do wyświetlania poleceń, ta sekcja zawiera widok osi czasu aktywności potencjalnych klientów. W tym widoku osi czasu wyświetlanych jest maksymalnie 4 potencjalnych klientów z przyciskiem Wyświetl więcej, który odsyła do strony potencjalnych klientów na pulpicie. Na górze sekcji znajduje się także przycisk Zgłoś nowego potencjalnego klienta, który umożliwia zgłaszanie potencjalnych klientów.
5 Rekomendowane zasoby Ta sekcja zawiera linki do bloga partnerów, zasobów sprzedażowych Shopify, webinarów sesji partnerów, a także kursów z naszego programu Shopify Foundations Certification.
Uwaga: Te zasoby są dostępne tylko w języku angielskim.
6 Log zmian W tej sekcji wyświetlane są najnowsze wpisy z dziennika zmian Shopify. Kliknij link Wyświetl więcej, aby uzyskać dostęp do pełnego dziennika zmian.
Uwaga: Dziennik zmian jest dostępny tylko w języku angielskim.