Tworzenie sklepów dla sprzedawców

Niektórzy sprzedawcy tworzą własne sklepy Shopify, ale wielu woli zatrudnić kogoś innego do wykonania początkowej konfiguracji sklepu. Jako partner Shopify możesz utworzyć nowy sklep w imieniu klienta, a następnie przenieść na niego własność tego sklepu.

Jak zarabiać na tworzeniu sklepów Shopify

Możesz pobierać od klientów uzgodnione wspólnie z nimi opłaty za utworzenie sklepu.

Ponadto, gdy tworzysz sklep w fazie rozwoju, a następnie przenosisz go na klienta, Shopify płaci Ci procent miesięcznej opłaty za subskrypcję klienta. Ta płatność jest prowizją za polecenie sklepu w fazie rozwoju. Informacje na temat obliczania tej prowizji i wszelkich obowiązujących warunków znajdziesz w sekcji Zyski partnera Shopify.

Budowanie firmy usługowej

Wielu partnerów utrzymuje długoterminowe relacje biznesowe z klientami, nawet po przeniesieniu sklepu. Klienci mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, delegując zadania techniczne takim partnerom jak Ty. Tworzenie sklepu dla klienta jest często początkiem stałej współpracy.

W tej sekcji

* Rozpoczęcie - Dowiedz się, jak rozpocząć tworzenie sklepu Shopify w imieniu klienta. * Tworzenie sklepu w fazie rozwoju - Dowiedz się, jak utworzyć sklep w fazie rozwoju, który można później przenieść na klienta. * Podstawy konfiguracji sklepu - Poznaj podstawy konfigurowania sklepu Shopify dla sprzedawcy, który dopiero zaczyna sprzedawać online. * Przenoszenie własności sklepu - Dowiedz się, jak przenieść własność sklepu w fazie rozwoju na klienta. * Co należy zrobić po zakończeniu projektu - Dowiedz się, w jaki sposób partnerzy Shopify kontynuują współpracę ze sprzedawcami, aby zwiększyć wartość dodaną i zbudować swoje firmy.