Tworzenie sklepu w fazie rozwoju

Aby móc utworzyć sklep w fazie rozwoju, musisz mieć konto partnera Shopify.

Kroki:

  1. Na Pulpicie Partnerów kliknij opcję Sklepy.
  2. Kliknij opcje Dodaj sklep > Utwórz sklep w fazie rozwoju.
  3. W sekcji Wykorzystanie sklepu w fazie rozwoju wybierz opcję Utwórz sklep dla klienta.
  4. W sekcji Dane sklepu wprowadź nazwę sklepu klienta. Nazwa sklepu jest używana do utworzenia adresu URL sklepu myshopify.com. Tego adresu URL nie można usunąć.
  5. Wybierz kraj lub region, w którym znajduje się firma klienta. Informacje te służą do skonfigurowania domyślnych stawek wysyłki i rekomendacji aplikacji odpowiednich dla regionu.
  6. Kliknij opcję Utwórz sklep w fazie rozwoju.

Po zakończeniu pracy nad sklepem w fazie rozwoju możesz przekazać go klientowi lub zarchiwizować.

Dowiedz się więcej o funkcjach i ograniczeniach sklepów w fazie rozwoju.

Dalej: Poznaj podstawy konfigurowania sklepu Shopify