Przenoszenie własności sklepu

Po zakończeniu pracy nad sklepem klienta możesz przenieść sklep na klienta na Pulpicie Partnerów.

Istnieją dwa typy dostępu do konta dla sklepu: właściciel i pracownicy. Jako partner jesteś właścicielem sklepu w fazie rozwoju. Możesz zapewnić klientowi dostęp do sklepu podczas pracy nad nim, dodając go jako pracownika. Po zakończeniu pracy przenosisz własność na klienta na Pulpicie Partnerów. Gdy klient zacznie płacić za plan Shopify, otrzymasz konto współpracownika, które pozwoli Ci uzyskać dostęp do sklepu za pośrednictwem Pulpitu Partnerów.

W tej sekcji

Zanim zaczniesz

Przed przeniesieniem własności sklepu w fazie rozwoju na swojego klienta należy wykonać następujące zadania:

 • Upewnij się, że dodałeś(-aś) go jako pracownika i ukończył on konfigurację konta pracownika. Po przeniesieniu własności na klienta pozostajesz w sklepie jako współpracownik, ale nie masz już dostępu do informacji finansowych.

 • Jeśli twój klient zamierza korzystać z systemu Punkt sprzedaży Shopify (POS), daj mu dostęp do POS i przypisz do niego rolę POS, gdy dodasz go jako pracownika do sklepu.

 • Dodaj adres klienta do ustawień sklepu, zwłaszcza jeśli klient ma siedzibę w innym kraju niż Ty. W niektórych przypadkach przeniesienie sklepu z niewłaściwym adresem może spowodować obciążenie Twojego klienta dodatkowymi podatkami na fakturze Shopify. Aby dowiedzieć się więcej o zmianie adresu sklepu, zapoznaj się z sekcją Dodawanie ustawień biznesowych dla sklepu.

Zagadnienia związane z przeniesieniem własności sklepu w fazie rozwoju

 • Jeśli przełączysz sklep na płatny plan, zachowując prawo własności z dowolnego powodu, musisz skontaktować się z partnerem w celu usunięcia prowizji z tego sklepu. Dowiedz się o przełączaniu sklepu w fazie rozwoju na płatny plan bez przenoszenia własności.

 • Po przekształceniu sklepu w fazie rozwoju w płatny plan – przez sprzedawcę po przeniesieniu własności sklepu albo przez partnera, który zachowuje własność – sklep podlega Warunkom świadczenia usług Shopify.

 • Jeśli przełączysz się na plan Shopify Plus przed zmianą własności, zostaniesz właścicielem organizacji, a także właścicielem sklepu. Nie można zmienić właściciela organizacji za pomocą panelu administracyjnego Shopify, więc rozważ przeniesienie własności przed przejściem na płatny plan. Aby przenieść własność organizacji po przejściu na plan Plus, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify Plus.

 • Jeśli Twój klient korzysta z Shopify POS i wymaga funkcji POS Pro, musi wybrać subskrypcję POS Pro dla każdej lokalizacji, która wymaga tych funkcji po wybraniu planu e-commerce. Zapoznaj się z informacjami na temat zarządzania subskrypcjami POS sklepu według lokalizacji.

 • Jeśli Twój klient zamierza sporadycznie sprzedawać osobiście, POS Lite jest zawarty we wszystkich planach Shopify i umożliwia sprzedawcom sprzedaż osobistą, śledzenie sprzedaży i tworzenie podstawowych profilów klientów.

 • Po przeniesieniu sklepu w fazie rozwoju do aktywnego planu sklep nie kwalifikuje się już do korzystania z promocji ani bezpłatnych wersji próbnych.

Przenieś własność sklepu za pomocą Pulpitu Partnerów

Kroki:

 1. Zaloguj się do Pulpitu Partnerów i kliknij opcję Sklepy.

 2. Kliknij opcje: Czynności > Przenieś własność obok sklepu fazie rozwoju, który chcesz przenieść.

 3. W oknie dialogowym Przenieś własność sklepu wybierz nowego właściciela z listy uprawnionych właścicieli. Jeśli nie dodałeś(-aś) jeszcze swojego klienta jako pracownika, kliknij opcję Dodaj konto pracownika i utwórz nowe konto dla swojego klienta, zanim przejdziesz dalej. Twój klient musi ukończyć konfigurację konta pracownika, zanim przeniesiesz na niego własność sklepu.

 4. Po zakończeniu kliknij opcję Przenieś sklep. Sklep pojawi się teraz na stronie Sklepy na Pulpicie Partnerów na karcie Zarządzane. Nowy właściciel otrzyma wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi utworzenia konta i wyboru planu. Dopóki klient nie zaakceptuje przeniesienia, sklep będzie zawieszony. Gdy klient zacznie płacić za plan subskrypcji Shopify, zaczniesz otrzymywać cykliczną prowizję.

Przekaż informacje klientowi po przeniesieniu własności sklepu

Po przeniesieniu sklepu na klienta upewnij się, że przekazałeś(-aś) mu informacje na temat:

 • Jak może uzyskać dostęp do sklepu, łącznie z adresem URL (https://admin.shopify.com/store/{shop})
 • Plan Shopify, który mu polecasz. Oprócz planów Basic, Shopify i Advanced sprzedawcy mogą teraz wybrać również standardowy plan Plus.
 • Tam, gdzie ma to zastosowanie informacje o ofercie Shopify POS, którą mu polecasz. Oprócz okazjonalnej sprzedaży osobistej sprzedawcy mogą również zdecydować się na subskrypcje, które umożliwiają im sprzedaż w wielu punktach sprzedaży detalicznej lub zakup kompatybilnego sprzętu sprzedaży detalicznej.
 • Wszystko, co byś polecił(a) (np. aplikacje do pobrania, webinaria do obejrzenia lub inne zasoby, które pomogą mu rozwinąć działalność)

Możesz pracować z klientem, aby ustalić, kiedy Twoja współpraca nie będzie już potrzebna, a on będzie mógł usunąć swoje konto.

Dalej: Dowiedz się, co zrobić po zakończeniu tworzenia sklepu.