Överföra butiksägande

När du har slutfört arbetet i din kunds butik kan du överföra den till dem i partner-kontrollpanelen.

Det finns två typer av kontoåtkomst för en butik: butiksägare och personal. Som partner är du utvecklingsbutikens ägare. Du kan ge din kund åtkomst till butiken medan du arbetar med den genom att lägga till dem som personal. När arbetet med utvecklingsbutiken är klart överför du äganderätten till din kund i partner-kontrollpanelen. När de börjar betala för en Shopify-plan får du ett samarbetspartner-konto som låter dig komma åt butiken via din partner-kontrollpanel.

I det här avsnittet

Innan du börjar

Du bör slutföra följande uppgifter innan du överför äganderätten till en utvecklingsbutik till din klient:

 • Se till att du lägger till dem som medarbetare och att de slutför konfigurationen av personalkontot. När du överför äganderätten till din klient kvarstår du i butiken som medarbetare men har inte längre tillgång till finansiell information.

 • Lägg till din klients adress i butiksinställningarna, särskilt om din klient är baserad i ett annat land än du. I vissa fall kan överföring av en butik med fel adress leda till att din klient debiteras extra skatt på sin Shopify-faktura. Om du vill ha mer information om ändring av en butiks adress kan du läsa Lägga till företagsinställningar för din butik.

Att tänka på när du överför äganderätten för en utvecklingsbutik

 • Om du överför en butik till en betalplan men av någon anledning behåller äganderätten måste du kontakta partnersupporten för att ta bort provisionen för butiken. Mer information om att överföra en utvecklingsbutik till en betalplan utan att överföra äganderätten.

 • När en utvecklingsbutik konverteras till en betalplan, antingen av en handlare efter butiksägandeöverföring eller av en partner som behåller äganderätten, omfattas butiken av Shopifys användarvillkor.

 • Om du byter till en Shopify Plus-plan innan du byter ägare kommer du att bli organisationens ägare och butiksägare. Organisationsägaren kan inte ändras via Shopify-admin, så du bör överväga att överföra äganderätten innan du byter till en betalplan. Om du vill överföra organisationsägande efter att ha bytt till Plus-planen, kontakta Shopify Plus-supporten.

 • Om din klient använder Shopify POS och kräver POS Pro-funktioner måste de välja POS Pro-prenumerationen för varje plats som kräver dessa funktioner när de har valt sin e-handelsplan. Läs om hur du hanterar en butiks POS-prenumerationer efter plats.

 • När du har överfört en utvecklingsbutik till en liveplan är butiken inte längre berättigad till kampanjer eller gratis testperioder.

Överför butiksägande med hjälp av partner-kontrollpanelen

Steg:

 1. Logga in på din partner-kontrollpanel och klicka på butiker.

 2. Klicka på överför äganderätt bredvid den utvecklingsbutik som du vill överföra.

 3. I dialogrutan Överföring av butiksägande väljer du den nya ägaren från listan över berättigade ägare. Klicka på Lägg till ett personalkonto och skapa ett nytt konto för din klient innan du fortsätter om du inte har lagt till din klient som anställd än. Din klient måste slutföra konfigurationen av personalkontot innan du kan överföra butiksägarskapet.

 4. När du är klar klickar du på Överför butik. Butiken visas nu på sidan Butiker i din partnerkontrollpanel under fliken Hanterad. Den nya ägaren får ett e-postmeddelande med anvisningar för att skapa kontot och välja en plan. Butiken är pausad tills din klient godkänner överföringen. När klienten börjar betala för en Shopify-prenumerationsplan börjar du ta emot din återkommande provision.

Ange information för din klient när du har överfört butiksägande

När du har överfört en butik till din klient, se till att du ger dem information om:

 • Hur de kan komma åt butiken, inklusive URL (client-store.myshopify.com/admin)
 • Shopify-plan som du rekommenderar för dem
 • Allt annat som du rekommenderar (till exempel appar att ladda ner, webbinarier att titta på eller andra resurser som hjälper dem att bygga upp sin verksamhet)

Du kan arbeta med din kund för att avgöra när ditt samarbete inte längre behövs, och då kan de ta bort ditt konto.

Nästa: Lär dig vad du gör när du har slutfört byggandet av butiken.