Kom igång

Att bygga en ny butik som en Shopify-partner är lite annorlunda jämfört att bygga en ny butik som en handlare. Den här sidan beskriver den övergripande processen och belyser de viktiga skillnaderna.

För att börja skapa en butik för en kund måste du skapa ett konto hos Shopify Partner.

Översikt över butiksbyggande

För att skapa en Shopify-butik för en kund måste du göra följande steg:

  • Skapa en utvecklingsbutik i din partner-kontrollpanel.
  • Skapa din kunds butik. Du kan välja och anpassa ett tema, migrera information från en annan plattform, lägga till produkter i butiken, organisera produkter i kategorier, ställa in betalnings- och leveransinformation och mycket mer.

Det arbete du kommer att utföra beror på kundens behov. Om du vill ha förslag på hur du kan lägga till värde i din kunds butik som en Shopify-partner, se Grunderna för butiksinställning.

Hjälp din klient att migrera till Shopify

Om din klient migrerar till Shopify från en annan plattform kan de metoder du använder för att överföra deras befintliga produkter, ordrar och kunder bero på datamängden och formatet.

Om du vill ha mer information om de överväganden och steg som handlare som migrerar till Shopify bör ta, se Migrera till Shopify.

Viktiga funktioner i utvecklingsbutiker

Utvecklingsbutiker har några viktiga skillnader från butiker som handlare själv skapar.

  • Som Shopify-partner kan du skapa ett obegränsat antal gratis utvecklingsbutiker.
  • Du kommer att börja tjäna hänvisningsprovision från utvecklingsbutiker när du överför dem till kunder.
  • Det finns ingen tidsgräns för hur länge du kan arbeta i en utvecklingsbutik. Kunderna börjar bara betala för sina butiker när du överför äganderätten till dem och de väljer en betald plan.

Observera att Shopify-partners inte ska bygga butiker som använder sig av Shopifys gratis testversion. Du kan bara få en hänvisningsprovision när du överför en utvecklingsbutik till en kund.

Läs mer om utvecklingsbutikers funktioner och begränsningar.

Nästa: Skapa en utvecklingsbutik