Bắt đầu

Xây dựng cửa hàng mới với tư cách Đối tác của Shopify hơi khác xây dựng cửa hàng mới trong vai trò thương nhân. Trang này vạch trình bày quy trình tổng thể và làm nổi bật những điểm khác biệt quan trọng.

Để bắt đầu xây dựng cửa hàng cho khách hàng, bạn cần tạo tài khoản Đối tác Shopify.

Tổng quan về xây dựng cửa hàng

Để xây dựng cửa hàng Shopify cho khách hàng, bạn sẽ cần thực hiện các bước sau:

  • Tạo cửa hàng thử nghiệm trong Trang quản lý của đối tác.
  • Bắt đầu xây dựng cửa hàng của khách hàng. Bạn có thể chọn và tùy chỉnh chủ đề, di chuyển thông tin từ nền tảng khác, thêm sản phẩm vào cửa hàng, sắp xếp sản phẩm vào các bộ sưu tập, thiết lập thông tin thanh toán và vận chuyển và nhiều thao tác khác.

Công việc của bạn sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng. Để xem các gợi ý về cách gia tăng giá trị cho cửa hàng của khách hàng với vai trò Đối tác của Shopify, tham khảo Kiến thức cơ bản để thiết lập cửa hàng.

Giúp khách hàng di chuyển sang Shopify

Nếu khách hàng di chuyển sang Shopify từ nền tảng khác, phương thức bạn sử dụng để chuyển sản phẩm, đơn hàng và khách hàng hiện có của họ có thể phụ thuộc vào số lượng và định dạng dữ liệu.

Để biết thêm thông tin về những lưu ý và các bước để thương nhân di chuyển sang Shopify, tham khảo Di chuyển sang Shopify.

Các tính năng chính của cửa hàng thử nghiệm

Cửa hàng thử nghiệm có một số khác biệt quan trọng so với cửa hàng mà thương nhân tự tạo.

  • Với vai trò Đối tác của Shopify, bạn có thể tạo vô số cửa hàng thử nghiệm miễn phí.
  • Bạn sẽ bắt đầu kiếm tiền hoa hồng giới thiệu từ các cửa hàng thử nghiệm sau khi chuyển cửa hàng cho khách hàng.
  • Không có giới hạn về thời gian bạn có thể làm việc trên một cửa hàng thử nghiệm. Khách hàng chỉ bắt đầu thanh toán cho cửa hàng khi bạn chuyển quyền sở hữu cho họ và họ chọn một gói trả phí.

Tìm hiểu thêm về tính năng và hạn chế của cửa hàng thử nghiệm.

Tiếp theo: Tạo cửa hàng thử nghiệm