Kiến thức cơ bản về thiết lập cửa hàng

Trước khi bắt đầu, hãy trò chuyện với khách hàng về tầm nhìn của họ đối với cửa hàng. Bạn có thể tạo cửa hàng cơ bản hoặc phức tạp tùy theo vào mục tiêu và yêu cầu của khách hàng. Đảm bảo rằng bạn hiểu thấu đáo mong muốn của khác hàng.

Khi đã sẵn sàng bắt đầu xây dựng cửa hàng, bạn có thể làm theo danh sách kiểm tra chung dành cho thương nhân để đảm bảo bạn hoàn tất những điều cơ bản.

Dưới đây là một số việc bạn có thể thực hiện để gia tăng giá trị cho cửa hàng:

  • Di chuyển dữ liệu về sản phẩm, khách hàng và đơn hàng của khách từ nền tảng khác.
  • Thêm nhiều sản phẩm cùng một lúc bằng cách nhập sản phẩm bằng tệp CSV.
  • Tùy chỉnh chủ đề. Bạn có thể gia tăng giá trị cho một trong các chủ đề miễn phí bằng cách tùy chỉnh chủ đề.
  • Mua miền từ Shopify. Bạn có thể giúp tạo thương hiệu của cửa hàng bằng cách sử dụng miền tùy chỉnh.
  • Tạo trang mô tả cửa hàng. Các loại trang phổ biến bao gồm Giới thiệu, thông tin liên hệ, Câu hỏi thường gặp, chính sách hoàn tiền, vận chuyển, quyền riêng tư và nhiều loại trang khác.
  • Hợp tác với khách hàng để tạo hình ảnh chất lượng cao cho sản phẩm của họ. Xem lại mẹo của Shopify về cách tạotải lên hình ảnh.
  • Xem lại cài đặt thuế của khách hàng hoặc hỗ trợ khách hàng liên hệ với chuyên gia thuế phù hợp. Nhiều thương nhân cần thu thuế áp dụng với đơn hàng, rồi kê khai và chuyển các khoản thuế đó cho chính phủ.
  • Thêm ứng dụng từ Shopify App Store. Các ứng dụng cho phép bạn nhanh chóng mở rộng chức năng trong cửa hàng của khách.

Các tài nguyên học hỏi khác

Tiếp theo: Chuyển quyền sở hữu cửa hàng cho khách hàng