Tạo cửa hàng thử nghiệm

Để có thể tạo cửa hàng thử nghiệm, bạn cần có tài khoản Đối tác Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trên Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Cửa hàng.
  2. Nhấp vào Thêm cửa hàng > Tạo cửa hàng thử nghiệm.
  3. Trong mục Sử dụng cửa hàng thử nghiệm, chọn Tạo cửa hàng cho khách hàng.
  4. Trong mục Chi tiết cửa hàng, nhập tên cho cửa hàng của khách hàng. Tên cửa hàng được dùng để tạo URL myshopify.com của cửa hàng. Bạn không thể thay đổi URL này.
  5. Chọn quốc gia hoặc khu vực nơi khách hàng hoạt động kinh doanh. Thông tin này sẽ được dùng để thiết lập phí vận chuyển mặc định và đề xuất ứng dụng phù hợp với khu vực.
  6. Nhấp vào Tạo cửa hàng thử nghiệm.

Khi hoàn tất công việc trên cửa hàng thử nghiệm, bạn có thể bàn giao cho khách hàng hoặc lưu trữ cửa hàng.

Tìm hiểu thêm về tính năng và hạn chế của cửa hàng thử nghiệm.

Tiếp theo: Tìm hiểu kiến thức cơ bản về cách thiết lập cửa hàng Shopify