Opprette en utviklingsbutikk

Før du kan opprette en utviklingsbutikk, må du opprette en Shopify-partnerkonto.

Steg:

  1. Logg på partnerinstrumentbordet.
  2. Klikk på Butikker.
  3. Klikk på Legg til butikk.
  4. I butikktype-delen velger du utviklingsbutikk.
  5. I påloggingsinformasjonsseksjonen angir du navnet på butikken og passordet du skal logge inn med. Det standardinnstilte brukernavnet er den samme e-postadressen som er knyttet til partner-instrumentbordet, men du kan endre brukernavnet hvis du vil.
  6. I Butikkadresse-seksjonen angir du kundens adresse.
  7. I Butikkformål-seksjonen velger du Bygg en ny butikk for en kunde.
  8. Klikk på Lagre.

Når du er ferdig med å jobbe med utviklingsbutikken, kan du overføre den til en kunde eller arkivere den.

Finn ut mer om funksjonene og begrensningene til utviklingsbutikker.

Neste: Lær det grunnleggende om å sette opp en Shopify-butikk