Overføre butikkeierskap

Etter du har fullført arbeidet på kundens butikk, kan du overføre den til dem i partnerinstrumentbordet.

Det finnes to typer kontotilgang for en butikk: eier og personalmedlem. Som partner er du eier av utviklingsbutikken. Du kan gi kunden tilgang til butikken mens du jobber med den ved å legge dem til som personalmedlem. Når arbeidet er fullført, overfører du eierskapet til kunden i partnerinstrumentbordet. Når de begynner å betale for et Shopify-abonnement, mottar du en samarbeidskonto som gir deg tilgang til butikken gjennom partnerinstrumentbordet.

Hvis du bytter til et betalt abonnement for en butikk men av en eller annen grunn beholder eierskapet, må du kontakte partnerstøtte for å fjerne kommisjonen på butikken. Finn ut mer om å flytte en utviklingsbutikk til et betalt abonnement uten å overføre eierskapet.

Før du overfører eierskapet til en utviklingsbutikk til kunden din, må du sørge for at du legger dem til som en medarbeider og at de fullfører oppsett av personalkontoen. Etter at du har overført eierskapet til kunden, blir du værende i butikken som samarbeidspartner, men har ikke lenger tilgang til økonomisk informasjon.

Du bør også legge til kundens adresse i butikkinnstillingen før du overfører eierskapet, spesielt dersom kunden din er basert i et annet land enn deg. I noen tilfeller kan det å overføre en butikk med feil adresse føre til at kunden din blir belastet ekstra omkostninger på Shopify-fakturaen. For å finne ut mer om å endre butikkens adresse, kan du se Sett eller endre bedriftens navn og adresse.

Hvis du bytter til et Shopify Plus-abonnement før du endrer eierskapet, blir du organisasjonseier i tillegg til butikkeier. Organisasjonseieren kan ikke endres gjennom Shopify-administrator, så du bør vurdere å overføre eierskapet før du bytter til et betalt abonnement. For å overføre organisasjonseierskapet etter å ha byttet til et Plus-abonnement, kan du kontakte Shopify Plus Support.

Hvis klienten din bruker Shopify POS og trenger POS Pro-funksjoner, må de velge det POS Pro-abonnementet for hver lokalisasjon som krever disse funksjonene etter å ha valgt e-handelsabonnement. Finn ut mer om administrasjon av en butikks POS-abonnementer etter lokalisasjon.

Steg:

  1. Logg på Partner-instrumentbordet og klikk på Butikker.

  2. Klikk på Overfør eierskap ved siden av utviklingsbutikken du vil overføre.

  3. I Overfør butikkeierskap-dialogboksen velger du den nye eieren fra listen over kvalifiserte eiere. Hvis du ikke har lagt til kunden som en medarbeider enda, klikker du på Legg til en personalkonto og oppretter en ny konto for kunden din før du fortsetter. Kunden må fullføre oppsettet av personalkontoen før du kan overføre butikkeierskapet til vedkommende.

  4. Når du er ferdig, klikker du Overfør butikk. Nå vil butikken vises på Butikker-siden i partnerinstrumentbordet under Administrert-fanen. Den nye eieren mottar en e-post med instruksjoner som forklarer innlogging og hvordan man velger et abonnement. Inntil kunden din aksepterer overføringen, vil butikken være pauset. Når kunden begynner å betale for et Shopify-abonnement, starter du å motta din gjentagende kommisjon.

Etter du har overført en butikk til kunden din, kan du også sende dem overføringspakken for forhandlere. Sørg for å gi dem informasjon om:

  • Slik kan de få tilgang til butikken, inkludert nettadressen (client-store.myshopify.com/admin)
  • Shopify-abonnementet du anbefaler for dem
  • Alt annet som du ville anbefalt (for eksempel apper å laste ned, webinarer å se eller andre ressurser for å hjelpe dem med å bygge opp bedriften sin)

Du kan sammen med kunden din avgjøre når samarbeidet ditt ikke lenger er nødvendig, slik at de kan slette kontoen din.

Neste: Finn ut hva du må gjøre når du er ferdig med å bygge butikken.