Tạo cửa hàng thử nghiệm

Với vai trò Đối tác của Shopify, bạn có thể tạo vô số cửa hàng thử nghiệm miễn phí. Cửa hàng thử nghiệm là tài khoản Shopify miễn phí đi kèm một số giới hạn. Bạn có thể sử dụng cửa hàng thử nghiệm để kiểm tra bất kỳ chủ đề hoặc ứng dụng nào bạn tạo hoặc để thiết lập tài khoản Shopify cho khách hàng. Thiết lập cửa hàng thử nghiệm và chuyển nhượng cho khách hàng sẽ mang lại cho bạn một khoản hoa hồng định kỳ.

Tính năng và hạn chế của cửa hàng thử nghiệm

Cửa hàng thử nghiệm chứa hầu hết các tính năng có sẵn trong gói Advanced Shopify.

Bạn có thể thực hiện những thao tác sau đây khi xây dựng và kiểm tra cửa hàng thử nghiệm:

 • Xử lý số lượng đơn hàng kiểm tra không giới hạn
 • Tạo số lượng sản phẩm duy nhất không giới hạn
 • Tạo tối đa 10 ứng dụng riêng
 • Chỉ định miền tùy chỉnh

Tuy nhiên, có một số thao tác bạn không thể thực hiện với cửa hàng thử nghiệm cho tới khi đổi sang gói trả phí, chẳng hạn như:

 • Cài đặt ứng dụng trả phí (trừ khi chọn ứng dụng thân thiện với đối tác)
 • Xử lý đơn hàng qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đang hoạt động, ví dụ như bằng cách hoàn tất việc mua hàng qua cửa hàng trực tuyến

Bản xem trước dành cho nhà phát triển

Khi tạo cửa hàng thử nghiệm, bạn có thể chọn bật bản xem trước dành cho nhà phát triển. Bản xem trước dành cho nhà phát triển sẽ cho bạn truy cập trước vào các tính năng mới của Shopify để thể xây dựng và thử nghiệm các ứng dụng dựa trên các tính năng sắp ra mắt trước khi phát hành cho thương nhân.

Cửa hàng thử nghiệm được bật bản xem trước dành cho nhà phát triển chứa tất cả tính năng có sẵn trong gói Advanced Shopify, nhưng không thể chuyển cửa hàng cho chủ sở hữu khác hoặc chuyển sang gói trả phí.

Các loại cửa hàng thử nghiệm

Các đối tác sử dụng cửa hàng thử nghiệm nhằm hai mục đích chính:

 • Khi bạn đang thử nghiệm một ứng dụng hoặc chủ đề vẫn đang trong quá trình phát triển.
 • Khi bạn đang xây dựng cửa hàng Shopify thay mặt khách hàng.

Trong cả hai trường hợp, quá trình tạo cửa hàng thử nghiệm đều giống nhau. Tuy nhiên, với một số tính năng của cửa hàng thử nghiệm, như bản xem trước dành cho nhà phát triển, bạn sẽ không chuyển nhượng cửa hàng cho khách hàng.

Tạo cửa hàng thử nghiệm để kiểm tra các ứng dụng hoặc chủ đề

Trước khi có thể tạo cửa hàng thử nghiệm, bạn cần có tài khoản Đối tác Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Trang quản lý dành cho đối tác.
 2. Nhấp vào Cửa hàng.
 3. Nhấp vào Add store (Thêm cửa hàng).
 4. Trong mục Store type (Loại cửa hàng), chọn Cửa hàng thử nghiệm.
 5. Trong mục Login information (Thông tin đăng nhập), nhập tên cửa hàng và mật khẩu bạn có thể sử dụng để đăng nhập. Địa chỉ email được liên kết với Trang quản lý dành cho đối tác được mặc định sử dụng làm tên người dùng, nhưng bạn có thể thay đổi nếu muốn.
 6. Không bắt buộc: Bật tính năng bản xem trước dành cho nhà phát triển bằng cách đánh dấu vào Create a non-transferrable store that uses a developer preview (Tạo cửa hàng không thể chuyển nhượng sử dụng bản xem trước dành cho nhà phát triển). Chọn một bản xem trước dành cho nhà phát triển trong danh sách thả xuống.
 7. Trong mục Store address (Địa chỉ cửa hàng), nhập địa chỉ của bạn.
 8. Không bắt buộc: Trong mục Store purpose (Mục đích của cửa hàng), chọn lý do khiến bạn tạo cửa hàng thử nghiệm này.
 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Khi hoàn tất công việc trên cửa hàng thử nghiệm, bạn có thể lưu trữ cửa hàng.

Tạo cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng

Trước khi có thể tạo cửa hàng thử nghiệm, bạn cần có tài khoản Đối tác Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Trang quản lý dành cho đối tác.
 2. Nhấp vào Cửa hàng.
 3. Nhấp vào Add store (Thêm cửa hàng).
 4. Trong mục Store type (Loại cửa hàng), chọn Cửa hàng thử nghiệm.
 5. Trong mục Login information (Thông tin đăng nhập), nhập tên cửa hàng và mật khẩu bạn có thể sử dụng để đăng nhập. Địa chỉ email được liên kết với Trang quản lý dành cho đối tác được mặc định sử dụng làm tên người dùng, nhưng bạn có thể thay đổi nếu muốn.
 6. Trong mục Store address (Địa chỉ cửa hàng), nhập địa chỉ của khách hàng.
 7. Trong mục Store purpose (Mục đích của cửa hàng), chọn Build a new store for a client (Xây dựng cửa hàng mới cho khách hàng).
 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Khi hoàn tất công việc trên cửa hàng thử nghiệm, bạn có thể bàn giao cho khách hàng hoặc lưu trữ cửa hàng.