Tạo cửa hàng thử nghiệm

Với vai trò Đối tác của Shopify, bạn có thể tạo vô số cửa hàng thử nghiệm miễn phí. Cửa hàng thử nghiệm là tài khoản Shopify miễn phí đi kèm một số giới hạn. Bạn có thể sử dụng cửa hàng thử nghiệm để kiểm tra bất kỳ chủ đề hoặc ứng dụng nào bạn tạo hoặc để thiết lập tài khoản Shopify cho khách hàng. Thiết lập cửa hàng thử nghiệm và chuyển nhượng cho khách hàng sẽ mang lại cho bạn một khoản hoa hồng định kỳ.

Nếu bạn đã tạo tài khoản Đối tác Shopify sau ngày 28 tháng 4 năm 2023 thì một cửa hàng thử nghiệm bắt đầu nhanh sẽ được tạo tự động cho bạn.

Tính năng và hạn chế của cửa hàng thử nghiệm

Cửa hàng thử nghiệm chứa hầu hết các tính năng có sẵn trong gói Advanced Shopify.

Bạn có thể thực hiện những thao tác sau đây khi xây dựng và kiểm tra cửa hàng thử nghiệm:

 • Xử lý số lượng đơn hàng kiểm tra không giới hạn
 • Tạo số lượng sản phẩm duy nhất không giới hạn
 • Tạo tối đa 10 ứng dụng tùy chỉnh
 • Chỉ định miền tùy chỉnh

Cửa hàng thử nghiệm có những hạn chế sau:

 • Bạn chỉ có thể cài đặt ứng dụng miễn phí và ứng dụng dành cho đối tác.
 • Bạn chỉ có thể kiểm tra đơn hàng bằng cổng thử nghiệm Bogus hoặc bằng cách bật chế độ thử nghiệm cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Bạn không thể kiểm tra đơn hàng bằng giao dịch thực qua các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đang hoạt động. Tìm hiểu thêm về cách kiểm tra đơn hàng trong cửa hàng thử nghiệm.
 • Bạn không thể xóa trang mật khẩu.
 • Cửa hàng thử nghiệm của bạn sẽ không còn đủ điều kiện sử dụng ưu đãi hoặc bản dùng thử miễn phí sau khi bạn chuyển cửa hàng sang gói trực tiếp.

Bản xem trước dành cho nhà phát triển

Khi tạo cửa hàng thử nghiệm, bạn có thể chọn bật bản xem trước dành cho nhà phát triển. Bản xem trước dành cho nhà phát triển cho phép bạn truy cập trước vào các tính năng mới của Shopify để có thể xây dựng và thử nghiệm các ứng dụng dựa trên các tính năng sắp ra mắt trước khi phát hành cho thương nhân.

Cửa hàng thử nghiệm được bật bản xem trước dành cho nhà phát triển chứa tất cả tính năng có sẵn trong gói Advanced Shopify, nhưng không thể chuyển cửa hàng cho chủ sở hữu khác hoặc chuyển sang gói trả phí.

Các loại cửa hàng thử nghiệm

Các đối tác sử dụng cửa hàng thử nghiệm cho các mục đích chính sau:

Trong cả hai trường hợp, quá trình tạo cửa hàng thử nghiệm đều giống nhau. Tuy nhiên, với một số tính năng của cửa hàng thử nghiệm như bản xem trước dành cho nhà phát triển và dữ liệu đã tạo, bạn sẽ không thể chuyển nhượng cửa hàng cho khách hàng.

Dữ liệu thử nghiệm đã tạo

Theo mặc định, cửa hàng Shopify trống rỗng và không có dữ liệu khi được tạo. Để đẩy nhanh quá trình thử nghiệm và kiểm tra, bạn có thể tạo cửa hàng thử nghiệm được điền dữ liệu thử nghiệm do Shopify tạo.

Tập dữ liệu thử nghiệm được tạo bao gồm tất cả các nguyên hàm và cấu hình thương mại bạn cần để thử nghiệm ứng dụng, chủ đề hoặc cửa hàng tùy chỉnh, bao gồm một số tính năng dành riêng cho Plus.

Tìm hiểu về nội dung của tập dữ liệu thử nghiệm được tạo.

Cửa hàng thử nghiệm bắt đầu nhanh dành cho tổ chức Đối tác mới

Khi bạn tạo tổ chức Đối tác mới, Shopify sẽ tự động tạo cửa hàng thử nghiệm có tên là Quickstart nếu mục đích của tổ chức là tạo ứng dụng hoặc chủ đề cho Shopify App/Theme Store. Đây là cửa hàng thử nghiệm không thể chuyển nhượng và được tích hợp dữ liệu thử nghiệm đã tạo. Bạn có thể sử dụng ngay cửa hàng này để kiểm tra ứng dụng, chủ đề và cửa hàng tùy chỉnh.

Nếu bạn đăng ký bằng một nhà cung cấp dịch vụ đăng nhập một lần hoặc bằng tài khoản Shopify hiện có thì cửa hàng bắt đầu nhanh sẽ được tạo tức thì. Nếu bạn đăng ký bằng địa chỉ email thì cửa hàng bắt đầu nhanh được tạo sau khi bạn xác minh địa chỉ email.

Bạn có thể truy cập cửa hàng bắt đầu nhanh từ danh sách cửa hàng trong Shopify CLI hoặc bằng cách đăng nhập vào tài khoản Đối tác và tìm cửa hàng đó trên trang Cửa hàng.

Nếu cửa hàng Quickstart không được tạo tự động, bạn có thể tạo cửa hàng thử nghiệm theo cách thủ công.

Tạo cửa hàng thử nghiệm để kiểm tra các ứng dụng hoặc chủ đề

Để có thể tạo cửa hàng thử nghiệm, bạn cần có tài khoản Đối tác Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Cửa hàng.
 2. Nhấp vào Thêm cửa hàng > Tạo cửa hàng thử nghiệm.
 3. Trong mục Sử dụng cửa hàng thử nghiệm, chọn Tạo cửa hàng để thử nghiệm và xây dựng.
 4. Trong mục Chi tiết cửa hàng, nhập tên cho cửa hàng của bạn.

Tên cửa hàng được dùng để tạo URL myshopify.com của cửa hàng. Bạn không thể thay đổi URL này.

 1. Chọn bản dựng bạn muốn sử dụng.

Nếu chọn Bản xem trước dành cho nhà phát triển thì bạn có thể chọn phiên bản của bản xem trước dành cho nhà phát triển trong danh sách thả xuống. Không thể chuyển cửa hàng thử nghiệm sử dụng bản xem trước dành cho nhà phát triển cho thương nhân.

 1. Trong mục Dữ liệu và cấu hình, chọn bắt đầu với cửa hàng trống hoặc bắt đầu với cửa hàng được điền dữ liệu thử nghiệm do Shopify tạo. Không thể chuyển nhượng cửa hàng bắt đầu bằng dữ liệu thử nghiệm đã tạo cho thương nhân.

 2. Nhấp vào Tạo cửa hàng thử nghiệm.

Khi hoàn tất công việc trên cửa hàng thử nghiệm, bạn có thể lưu trữ cửa hàng.

Tạo cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng

Để có thể tạo cửa hàng thử nghiệm, bạn cần có tài khoản Đối tác Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Cửa hàng.
 2. Nhấp vào Thêm cửa hàng > Tạo cửa hàng thử nghiệm.
 3. Trong mục Sử dụng cửa hàng thử nghiệm, chọn Tạo cửa hàng cho khách hàng.
 4. Trong mục Chi tiết cửa hàng, nhập tên cho cửa hàng của khách hàng. Tên cửa hàng được dùng để tạo URL myshopify.com của cửa hàng. Bạn không thể thay đổi URL này.
 5. Chọn quốc gia hoặc khu vực nơi khách hàng hoạt động kinh doanh. Thông tin này sẽ được dùng để thiết lập phí vận chuyển mặc định và đề xuất ứng dụng phù hợp với khu vực.
 6. Nhấp vào Tạo cửa hàng thử nghiệm.

Khi hoàn tất công việc trên cửa hàng thử nghiệm, bạn có thể bàn giao cho khách hàng hoặc lưu trữ cửa hàng.

Trang mật khẩu của cửa hàng thử nghiệm

Tất cả các cửa hàng thử nghiệm tạo mới đều được bảo vệ bằng mật khẩu. Điều này có nghĩa là khách truy cập vào cửa hàng thử nghiệm chỉ có thể truy cập cửa hàng thử nghiệm của bạn theo những cách sau:

 • Bằng cách nhập mật khẩu trên trang mật khẩu của cửa hàng thử nghiệm
 • Bằng cách đăng nhập vào trang quản trị của cửa hàng thử nghiệm
 • Thông qua liên kết demo của Cửa hàng chủ đề Shopify hoặc Shopify App Store

Khác với trang mật khẩu tùy chỉnh cho cửa hàng thuộc gói dùng thử miễn phí hoặc gói trả phí, trang mật khẩu của cửa hàng thử nghiệm không được liên kết với chủ đề của cửa hàng trực tuyến và không thể tùy chỉnh.

Bạn chỉ có thể xóa trang mật khẩu sau khi chuyển nhượng cửa hàng cho một thương nhân hoặc đổi cửa hàng sang gói trả phí.

Xem hoặc cài đặt mật khẩu

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Tùy chọn.

 2. Trong trường Bảo vệ bằng mật khẩu > Password (Mật khẩu), hãy nhập mật khẩu. Đây là mật khẩu bạn sẽ cung cấp cho khách truy cập mà bạn muốn có khả năng truy cập vào cửa hàng trực tuyến. Không sử dụng mật khẩu giống với mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào trang quản trị.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem và chỉnh sửa trang mật khẩu tùy chỉnh

Mặc dù trang mật khẩu tùy chỉnh không được dùng để kiểm soát quyền truy cập vào cửa hàng thử nghiệm, bạn vẫn có thể xem trang này sau khi đăng nhập hoặc chỉnh sửa từ trang quản trị Shopify.

Để xem trang mật khẩu tùy chỉnh, khách truy cập đã đăng nhập có thể điều hướng đến https://your-store-name.myshopify.com/password, trong đó your-store-name là tên của cửa hàng thử nghiệm.

Bạn có thể chỉnh sửa trang mật khẩu tùy chỉnh bằng trình biên tập chủ đề hoặc bằng cách chỉnh sửa tệp password.liquid của chủ đề.

Hồ sơ Cửa hàng chủ đề và Cửa hàng ứng dụng

Bạn có thể sử dụng cửa hàng thử nghiệm dưới dạng cửa hàng demo trong hồ sơ Cửa hàng chủ đề hoặc Shopify App Store. Khi khách truy cập nhấp vào liên kết demo trong hồ sơ, trang mật khẩu của cửa hàng thử nghiệm sẽ không xuất hiện. Bạn không cần thay đổi cài đặt gì trong cửa hàng thử nghiệm để bật chức năng này.

Tìm hiểu thêm về cửa hàng demo dành cho Cửa hàng chủ đề Shopify.

Tìm hiểu thêm về liên kết demo dành cho Shopify App Store.