Överföring av utvecklingsbutiker till klienter

När du har avslutat arbetet med en utvecklingsbutik för en klient är vanligtvis nästa steg att överföra äganderätten av butiken till dem. När du har överfört äganderätten för en utvecklingsbutik visas butiken på butikssidan i din partnerinstrumentpanel under fliken Hanterade. Du kan inte avbryta en utvecklingsbutiksöverföring, så se till att klienten har åtkomst till e-postadressen som du överför till och att du är klar med arbetet med butiken.

Utvecklingsbutiker har begränsningar för att säkerställa att de endast används för utveckling. I vissa fall kan du behöva ställa in funktioner för en utvecklingsbutik som endast är tillgängliga för butiker i en aktiv plan.

Du kan inte överföra äganderätt till en utvecklingsbutik som har en Förhandsgranskning av utvecklare aktiverad.

Utvecklingsbutiksägande och personalbehörigheter

Utvecklingsbutiker kan bara ha en kontoägare. Partner-teammedlemmen som skapade utvecklingsbutiken är kontoägare för butiken tills den överförs till en klient. Upp till 15 personalkonton kan skapas för andra Partner-teammedlemmar i varje utvecklingsbutik. När andra Partner-teammedlemmar loggar in i utvecklingsbutiken från partnerinstrumentpanelen skapas automatiskt ett personalkonto för partner-teammedlemmen upp till gränsen. Om du behöver lägga till en ny Partner-teammedlem efter att gränsen har uppnåtts måste du först ta bort ett befintligt personalkonto.

Partnerpersonalkonton tas bort från utvecklingsbutiker under följande omständigheter:

 • När en utvecklingsbutik överförs till en handlare förlorar Partnern behörigheter för åtkomst till butiken
 • När partnern tas bort från Partnerorganisationen förlorar partnern behörigheter för åtkomst till butiken och kontoägarskap överförs till den primära ägaren av Partnerorganisationen

När du ska överföra äganderätten till en butik

Det finns två huvudorsaker till att överföra en butik till en betald plan:

 • Arbetet med butiken är klar och butiken är redo att sälja produkter.
 • Arbetet med butiken är inte klart, men butiken kräver en funktion som endast är tillgänglig i en betald Shopify-plan. Läs mer om utvecklingsbutikers funktioner och begränsningar.

När du överför en utvecklingsbutik till en aktiv prenumerationsplan måste du ange faktureringsinformation. Faktureringsinformationen måste tillhandahållas av butiksägaren.

Överföra äganderätten till en utvecklingsbutik

I det här avsnittet

Innan du börjar

Du bör slutföra följande uppgifter innan du överför äganderätten till en utvecklingsbutik till din klient:

 • Se till att du lägger till dem som medarbetare och att de slutför konfigurationen av personalkontot. När du överför äganderätten till din klient kvarstår du i butiken som medarbetare men har inte längre tillgång till finansiell information.

 • Om din klient har för avsikt att använda Shopifys kassasystem (POS) ska du ge åtkomst till POS och tilldela en POS-roll när du lägger till klienten som medarbetare i butiken.

 • Lägg till din klients adress i butiksinställningarna, särskilt om din klient är baserad i ett annat land än du. I vissa fall kan överföring av en butik med fel adress leda till att din klient debiteras extra skatt på sin Shopify-faktura. Om du vill ha mer information om ändring av en butiks adress kan du läsa Lägga till företagsinställningar för din butik.

Överväganden när du överför äganderätten till en utvecklingsbutik

 • Om du överför en butik till en betalplan men av någon anledning behåller äganderätten måste du kontakta partnersupporten för att ta bort provisionen för butiken. Mer information om att överföra en utvecklingsbutik till en betalplan utan att överföra äganderätten.

 • När en utvecklingsbutik konverteras till en betalplan, antingen av en handlare efter butiksägandeöverföring eller av en partner som behåller äganderätten, omfattas butiken av Shopifys användarvillkor.

 • Om du byter till en Shopify Plus-plan innan du byter ägare kommer du att bli organisationens ägare och butiksägare. Organisationsägaren kan inte ändras via Shopify-admin, så du bör överväga att överföra äganderätten innan du byter till en betalplan. Om du vill överföra organisationsägande efter att ha bytt till Plus-planen, kontakta Shopify Plus-supporten.

 • Om din klient använder Shopify kassasystem och kräver POS Pro-funktioner så måste han eller hon efter val av e-handelsplan välja POS Pro-prenumerationen för varje plats som kräver dessa funktioner. Läs om hur du hanterar en butiks POS-prenumerationer efter plats.

 • Om din klient avser att sälja personligen ibland ingår POS Lite i alla Shopify-planer och detta gör det möjligt för handlare att sälja personligen, spåra försäljning och skapa grundläggande kundprofiler.

 • När du har överfört en utvecklingsbutik till en liveplan är butiken inte längre berättigad till kampanjer eller gratis testperioder.

Överföra äganderätten till en butik med hjälp av partnerinstrumentpanelen

Steg:

 1. Logga in på din partner-kontrollpanel och klicka på butiker.

 2. Klicka på Åtgärder > Överför äganderätt bredvid den utvecklingsbutik som du vill överföra.

 3. I dialogrutan Överföring av butiksägande väljer du den nya ägaren från listan över berättigade ägare. Klicka på Lägg till ett personalkonto och skapa ett nytt konto för din klient innan du fortsätter om du inte har lagt till din klient som anställd än. Din klient måste slutföra konfigurationen av personalkontot innan du kan överföra butiksägarskapet.

 4. När du är klar så klickar du på Överför butik. Butiken visas nu på sidan Butiker i partnerinstrumentpanelen under fliken Hanterad. Den nya ägaren får ett e-postmeddelande med anvisningar om att skapa kontot och välja en plan. Butiken pausas tills kunden godkänner överföringen. När kunden börjar betala för en Shopify-prenumerationsplan så börjar du ta emot en återkommande provision.

Tillhandahåll kunden information efter att du har överfört äganderätten till en butik

När du har överfört en butik till din klient, se till att du ger dem information om:

 • Hur de kan komma åt butiken, inklusive URL (https://admin.shopify.com/store/{shop})
 • Den Shopify-plan som du rekommenderar för dem. Förutom planerna Basic, Shopify och Advanced kan handlare nu också välja Plus-standardplanen.
 • I tillämpliga fall, det Shopify POS-erbjudande som du rekommenderar för dem. Förutom att sälja personligen ibland, kan handlare också välja prenumerationer som gör det möjligt för dem att sälja på flera detaljhandelsplatser eller köpa kompatibel detaljhandelsmaskinvara.
 • Allt annat som du rekommenderar (till exempel appar att ladda ner, webbinarier att titta på eller andra resurser som hjälper dem att bygga upp sin verksamhet)

Obs! Om du aktiverade Shopify Payments i din klients butik med hjälp av din egen information och redan överfört butiksägande ska du informera din klient om att kontakta Shopify-supporten för att få uppgifterna om Shopify Payments uppdaterade.

Föra över en utvecklingsbutik till en betalplan utan att överföra äganderätten

Du kan överföra en utvecklingsbutik till en betalplan men fortfarande vara butikens ägare. Du kanske vill göra detta om du behöver testa en funktion som inte är tillgänglig i utvecklingsbutiker.

Överväganden när du behåller butiksägande

 • Om du överför en utvecklingsbutik till en betalplan kan du inte få en återkommande provision för den butiken. För att uppfylla Partnerprogramavtalet måste du kontakta partnersupporten för att få provisionen borttagen från butiken. Du kan kontakta partnersupporten via Shopifys hjälpcenter.
 • Om du ändrar en utvecklingsbutik till en betalplan kan du inte överföra den med hjälp av partner-kontrollpanelen. Om du senare vill överföra butiken till en kund måste du överföra ägandet och ta bort dina betalningsuppgifter manuellt.
 • Ingen personal ingår i Basic-planen. Om du börjar använda Basic-planen för en butik så måste du ta bort all personal från butiken innan du initierar en överföring till en klient från Shopify-admin.

Steg:

 1. Logga in på din partner-kontrollpanel och klicka på Butiker.
 2. Hitta den butik som du vill överföra och klicka sedan på Logga in.
 3. Från Shopify-administratör klickar du på Inställningar > Planer.
 4. Klicka på Jämför planeri avsnittet Plandetaljer.
 5. Klicka på Välj den här planen och välj en av de tillgängliga planerna.
 6. Välj en faktureringsperiod och granska beskrivningen av kreditkortsavgifterna som du samtycker till.
 7. Välj en betalningsmetod och ange sedan information om betalningsmetoden.
 8. Klicka på Starta planen.

Överföra ett tema från tredjepart

Om du har skapat en butik för en klient och den inkluderar ett tema från tredje part måste du överföra temat till klienten. Det bästa sättet att göra detta är beroende på om temat fortfarande behöver kodanpassning när du överför utvecklingsbutiken till din klient:

 • Om temat fortfarande behöver kodanpassning måste du köpa temat på uppdrag av klienten och sedan fakturera kunden för kostnaden för temat. När du överför äganderätten till utvecklingsbutiken tas ditt kreditkort eller PayPal-konto automatiskt bort från butikens faktureringsinställningar.

 • Om temat inte behöver någon anpassning av koden, lämna temat som en gratis testversion. Din kund behöver inte betala för temat förrän de vill publicera det, eller om de vill anpassa koden. De kan göra det efter att du har överfört utvecklingsbutiken.

Jobba med och återaktivera en pausad butik

När en butik är på Pause and Build-planen är kassan inaktiverad, men du kan fortfarande arbeta med att bygga butiken genom att komma åt Shopify-admin och redigera produkter. När butiken är klar kan butiksägaren välja en prenumerationsplan för att återaktivera kassan och göra det möjligt för kunder att köpa produkter.