Överföring av utvecklingsbutiker till klienter

När du är klar med att arbeta med en utvecklingsbutik för en klient, är nästa steg vanligtvis att överföra ägandet av butiken till dem. När du har överfört äganderätten till en utvecklingsbutik visas butiken på sidan butiker i din partnerpanel under fliken hanterad.

Utvecklingsbutiker har begränsningar för att säkerställa att de endast används för utveckling. I vissa fall kan du behöva ställa in funktioner för en utvecklingsbutik som endast är tillgängliga för butiker i en aktiv plan.

Du kan inte överföra äganderätt till en utvecklingsbutik som har en Förhandsgranskning av utvecklare aktiverad.

När du ska överföra äganderätten till en butik

Det finns två huvudorsaker till att överföra en butik till en betald plan:

 • Arbetet med butiken är klar och butiken är redo att sälja produkter.
 • Arbetet med butiken är inte klart, men butiken kräver en funktion som endast är tillgänglig i en betald Shopify-plan. Läs mer om utvecklingsbutikers funktioner och begränsningar.

När du överför en utvecklingsbutik till en aktiv prenumerationsplan måste du ange faktureringsinformation. Faktureringsinformationen måste tillhandahållas av butiksägaren.

Överför äganderätten till en utvecklingsbutik

Innan du överför äganderätten till en utvecklingsbutik till din klient, se till att du lägger till dem som en anställd och att de slutför installationen av personalkonto. När du har överfört äganderätten till din klient finns den kvar i butiken som en medarbetare men inte längre har tillgång till finansiell information.

Du bör även lägga till din klients adress till butiksinställningarna innan du överför äganderätten, särskilt om din klient är baserad i ett annat land än du. I vissa fall kan överföring av en butik med fel adress leda till att din klient debiteras extra skatt på sin Shopify-faktura. Om du vill veta mer om hur du ändrar en butiks adress, se Ange eller ändra ditt juridiska företagsnamn och företagsadress.

Om du byter till en Shopify Plus-plan innan du byter ägare kommer du att bli organisationens ägare och butiksägare. Organisationsägaren kan inte ändras via Shopify-admin, så du bör överväga att överföra äganderätten innan du byter till en betalplan. Om du vill överföra organisationsägande efter att ha bytt till Plus-planen, kontakta Shopify Plus-supporten.

Om din klient använder Shopify POS och kräver POS Pro-funktioner måste de välja POS Pro-prenumerationen för varje plats som kräver dessa funktioner när de har valt sin e-handelsplan. Läs om hur du hanterar en butiks POS-prenumerationer efter plats.

Steg:

 1. Logga in på din partner-kontrollpanel och klicka på butiker.

 2. Klicka på överför äganderätt bredvid den utvecklingsbutik som du vill överföra.

 3. I dialogrutan överföring av butiksägande väljer du den nya ägaren från listan över berättigade ägare. Klicka på lägg till ett personalkonto och skapa ett nytt konto för din klient innan du fortsätter om du inte har lagt till din klient som anställd än. Din klient måste slutföra konfigurationen av personalkontot innan du kan överföra butiksägarskapet.

 4. När du är klar klickar du på Överför butik. Butiken visas nu på sidan Butiker i din partnerkontrollpanel under fliken Hanterad. Den nya ägaren får ett e-postmeddelande med anvisningar för att skapa kontot och välja en plan. Butiken är pausad tills din klient godkänner överföringen. När klienten börjar betala för en Shopify-prenumerationsplan börjar du ta emot din återkommande provision.

När du har överfört en butik till din klient kan du även skicka överlämningskit för handlaretill dem. Se till att du förser dem med information om:

 • Hur de kan komma åt butiken, inklusive URL (client-store.myshopify.com/admin)
 • Shopify-plan som du rekommenderar för dem
 • Allt annat som du rekommenderar (till exempel appar att ladda ner, webbinarier att titta på eller andra resurser som hjälper dem att bygga upp sin verksamhet)

Överför en utvecklingsbutik till en betalplan utan att överföra äganderätten

Du kan överföra en utvecklingsbutik till en betalplan men fortfarande vara butiksägare. Du kanske vill göra detta om du behöver testa en funktion som inte är tillgänglig i utvecklingsbutiker.

Överväganden när du behåller butiksägande

 • Om du överför en utvecklingsbutik till en betalplan kan du inte få en återkommande provision för den butiken. För att uppfylla Partnerprogramavtalet måste du kontakta partnersupporten för att få provisionen borttagen från butiken. Du kan kontakta partnersupporten via Shopifys hjälpcenter.
 • Om du ändrar en utvecklingsbutik till en betalplan kan du inte överföra den med hjälp av partner-kontrollpanelen. Om du senare vill överföra butiken till en kund måste du överföra ägandet och ta bort dina betalningsuppgifter manuellt.

Steg:

 1. Logga in på din partner-kontrollpanel och klicka på Butiker.
 2. Hitta den butik som du vill överföra och klicka sedan på Logga in.
 3. Från Shopify-administratören, klicka Inställningar > Användare och behörigheter.
 4. Klicka på Jämför planeri avsnittet Plandetaljer.
 5. Klicka på Välj den här planen och välj en av de tillgängliga planerna.
 6. Välj en faktureringsperiod och granska beskrivningen av kreditkortsavgifterna som du samtycker till.
 7. Välj en betalningsmetod och ange sedan information om betalningsmetoden.
 8. Klicka på Starta planen.

Överför ett tema från tredje part

Om du har skapat en butik för en klient och den inkluderar ett tema från tredje part måste du överföra temat till klienten. Det bästa sättet att göra detta är beroende på om temat fortfarande behöver kodanpassning när du överför utvecklingsbutiken till din klient:

 • Om temat fortfarande behöver kodanpassning måste du köpa temat på uppdrag av klienten och sedan fakturera kunden för kostnaden för temat. När du överför äganderätten till utvecklingsbutiken tas ditt kreditkort eller PayPal-konto automatiskt bort från butikens faktureringsinställningar.

 • Om temat inte behöver någon anpassning av koden, lämna temat som en gratis testversion. Din kund behöver inte betala för temat förrän de vill publicera det, eller om de vill anpassa koden. De kan göra det efter att du har överfört utvecklingsbutiken.

Obs! När du köper ett tema från Shopify Theme Store, är det temat licensierat endast till den butik som du ursprungligen köpte den för. Om du vill överföra en temalicens till en annan butik, måste du kontakta Shopifys support.

Icke-licensierade teman är inte berättigade till support eller uppdateringar när nya funktioner släpps. Om du vill veta mer om licensiering, se Shopifys användarvillkor.

Aktivera en pausad butik

När en butik är pausad är den i ett vänteläge som kräver att faktureringsinformation anges av butiksägaren. För att ge åtkomst till butiken måste butiksägaren logga in och tillhandahålla aktuell faktureringsinformation så att butiken kan övergå till en aktiv prenumerationsplan.

Shopify tar ut avgifter enligt en proportionellt aktiverad faktureringsperiod. Eventuellt kreditkort som angetts kommer omedelbart att debiteras för prenumerationsavgiften.

Så snart butiksägaren anger faktureringsinformation kan du logga in med hjälp av dina kontouppgifter för den butiken, med full åtkomst till att redigera och vidareutveckla butiken.

Om du inte längre är listad som kontoägare kommer du inte att ha tillgång till butikens finansiella information, såsom faktureringsinformation och utbetalningsinformation för Shopify Payments.