begär åtkomst till en klientbutik

Du kan använda medarbetarkonton för att komma åt klienternas butiker direkt via din egen partner-kontrollpanel. Medarbetarkonton ger dig endast åtkomst till de delar av en butik som din klient vill att du ska se och räknas inte in i en butiks personalbegränsning. Alla butiker som du har åtkomst till genom att använda ett medarbetarkonto är märkta som hanterade butiker i din partner-kontrollpanel.

Begränsningar

Du kan använda medarbetarkonton för att logga in i en butik endast via butikssidan i din partner-kontrollpanel. Eftersom medarbetarkonton inte har lösenord, kan du inte använda dem för att logga in på en butik via Shopify-appen.

Om du behöver komma åt en klients butik genom att använda Shopify-appen, bör din klient lägga till ett personalkonto för dig med rätt kontobehörigheter.

Begär åtkomst

Om du vill ha ett medarbetarkonto för en klients butik, måste du skicka en förfrågan till butiksägaren via din partner-kontrollpanel. Du kan även skicka din klient denna artikel för att förklara hur medarbetarkonton fungerar.

Om du redan har ett personalkonto för klientens butik eller har blivit inbjuden av butiksägaren att aktivera ett personalkonto (men ännu inte aktiverat det), gör din förfrågan om ett medarbetarkonto att butiksägaren måste uppdatera dina nuvarande kontobehörigheter för återspegla de som rör ditt medarbetarkonto.

För att begära åtkomst till en klients butik:

  1. Klicka på butikeri din partnerpanel.
  2. Klicka på lägg till butik.
  3. I avsnittet butikstyp väljer du hanterad butik.
  4. Ange webbadressen för den Shopify-butik som du vill komma åt.
  5. I avsnittet tillstånd väljer du de avsnitt i butiken som du vill komma åt, eller kryssar för full åtkomst. Kontoägaren kan ändra dessa tillstånd när ditt konto har skapats.
  6. Om du vill inkludera ett meddelande till butiksägaren i din förfrågan, ange ett meddelande i avsnittet lägg till ett meddelande.
  7. Klicka på Spara.

När du har skickat in en begäran får butiksägaren ett e-postmeddelande om förfrågan och en avisering på deras Shopify-hem:

E-postadress för kontoförfrågan

Shopify-hem avisering

Visa dina hanterade butiker

Du kan visa butikerna som du har begärt åtkomst till på sidan butiker i din partnerpanel. Det finns ingen gräns för antalet hanterade butiker som du kan ha, men du kan bara ha upp till 10 väntande förfrågningar öppna i taget.