begär åtkomst till en klientbutik

Du kan använda samarbetspartner-konton för att komma åt en handlares butik direkt via din egen partner-kontrollpanel eller genom att använda Shopify-appen. Med samarbetspartner-konton får du endast åtkomst till de avsnitt i en butik som din kund vill att du ska se och räknas inte in i butikens personalgräns. Alla butiker som du har åtkomst till med ett samarbetspartner-konto är märkta som Hanteradebutiker i din partner-kontrollpanel.

Begränsningar

Du måste logga in i butiken via Butiksavsnittet på din partnerinstrumentpanel istället för att logga in direkt i butiken.

Begär åtkomst

Om du vill ha ett medarbetarkonto för en klients butik, måste du skicka en förfrågan till butiksägaren via din partner-kontrollpanel. Du kan även skicka din klient denna artikel för att förklara hur medarbetarkonton fungerar.

Om du redan har ett personalkonto för klientens butik eller har bjudits in av butiksägaren att aktivera ett personalkonto kan du logga in med ditt personalkonto för att arbeta med butiken. Om du istället vill begära samarbetspartneråtkomst och logga in som medarbetare bör du kontakta butiksägaren och be dem ta bort det personalkonto som är kopplat -e-postadressen för ditt partnerkonto.

Om du redan har samarbetspartneråtkomst till en butik via ditt partnerkonto kan du inte läggas till i butiken som medarbetare. Om du vill logga in som medarbetare bör du kontakta butiksägaren och be dem ta bort samarbetspartneråtkomst för partner-organisationen.

Som ett extra säkerhetslager kan handlare ställa in en 4-siffrig kod för samarbetspartnerförfrågan för sin Shopify-butik. Detta alternativ aktiveras som standard. När en butik har denna kod inställd måste du ange koden när du begär åtkomst som samarbetspartner. Om du anger en felaktig kod ser du ett fel på partnerinstrumentpanelen och din begäran skickas inte till handlaren.

Steg:

 1. Klicka på Butiker i din partnerinstrumentpanel.
 2. Klicka på Lägg till butik > Begär åtkomst till butik.
 3. Ange webbadressen för den Shopify-butik som du vill komma åt.
 4. Om Shopify-butiken kräver en medarbetarbegäran anger du koden.
 5. I avsnittet Tillstånd väljer du de avsnitt i butiken som du vill komma åt. Kontoägaren kan ändra dessa tillstånd när ditt konto har skapats.
 6. Om du vill inkludera ett meddelande till butiksägaren i din förfrågan, ange ett meddelande i avsnittet lägg till ett meddelande.
 7. Klicka på Begär åtkomst till butik.

När du har skickat in en förfrågan får butiksägaren ett e-postmeddelande om förfrågan och en avisering på deras Shopify-hem.

Avbryt en väntande åtkomstbegäran

Om du begärde åtkomst till en butik men måste avbryta begäran kan du göra det via partnerinstrumentpanelen.

Steg:

 1. Klicka på butikeri din partnerpanel.
 2. Klicka på Avbryt begäranbredvid butiken med den åtkomstbegäran du vill avbryta.
 3. Klicka på Avbryt åtkomstbegäran.

Visa dina hanterade butiker

Du kan visa butikerna som du har begärt åtkomst till på sidan butiker i din partnerpanel. Det finns ingen gräns för antalet hanterade butiker som du kan ha, men du kan bara ha upp till 10 väntande förfrågningar öppna i taget.

Du kan ta bort butiken från listan över butiker genom att klicka på Ta bort från listan om din åtkomst till en butik har tagits bort.

Ta bort din åtkomst till en butik

Om du inte längre behöver arbeta med en kunds butik kan du ta bort din åtkomst till butiken. Om du tar bort din åtkomst raderas ditt medarbetarkonto från butiken.

Om du behöver göra mer arbete i butiken efter att du har tagit bort åtkomsten måste du begära åtkomst till kundens butik igen.

Du kan ta bort butiken från listan över butiker genom att klicka på Ta bort från listan om din åtkomst till en butik har tagits bort.

Steg:

 1. Klicka på butikeri din partnerpanel.
 2. Hitta den butik du vill ta bort din åtkomst från i listan.
 3. Klicka på Ta bort åtkomst och klicka sedan på Ta bort butik.