Anmodning om adgang til en kundes butik

Du kan bruge samarbejdspartnerkonti til at få direkte adgang til dine kunders butikker via dit eget partnerkontrolpanel. Samarbejdspartnerkonti giver dig kun adgang til de afsnit af en butik, som din kunde vil have, du kan se, og de tæller ikke med i en butiks medarbejderbegrænsning. Alle butikker, som du har adgang til ved hjælp af en samarbejdspartnerkonto, markeres som en Administreret butik i dit partnerkontrolpanel.

Begrænsninger

Du kan kun bruge samarbejdspartnerkonti til at logge ind på en butik via siden Butikker i dit partnerkontrolpanel. Du kan ikke logge ind på en butik via Shopify-appen, da samarbejdspartnerkonti ikke har tilknyttede adgangskoder.

Hvis du har brug for at få adgang til en kundes butik via Shopify-appen, skal din kunde tilføje en medarbejderkonto til dig med de korrekte kontotilladelser.

Anmod om adgang

Du skal sende en anmodning til butiksejeren via dit partnerkontrolpanel, hvis du vil have en samarbejdspartnerkonto til en kundes butik. Du kan også sende denne artikel til din kunde , som forklarer, hvordan samarbejdspartnerkonti virker.

Hvis du allerede har en medarbejderkonto til kundens butik, eller hvis butiksejeren har inviteret dig til at aktivere en medarbejderkonto (men kontoen endnu ikke er aktiveret), bliver butiksejeren bedt om at opdatere dine aktuelle kontotilladelser via din anmodning om en samarbejdspartnerkonto, så de afspejler tilladelserne for din samarbejdspartnerkonto.

Sådan anmoder du om adgang til en kundes butik:

  1. Klik på Butikker i dit partnerkontrolpanel.
  2. Klik på Tilføj butik.
  3. Vælg Administreret butik i afsnittet Butikstype.
  4. Indtast webadressen på den Shopify-butik, du vil have adgang til.
  5. Vælg de afsnit af butikken, du vil have adgang til i afsnittet Tilladelser, eller markér Fuld adgang. Kontoejeren kan ændre disse tilladelser, når din konto er blevet oprettet.
  6. Hvis du vil inkludere en besked til butiksejeren i anmodningen, skal du skrive den i afsnittet Tilføj en besked.
  7. Klik på Gem.

Butiksejeren modtager en e-mail omkring anmodningen og en besked på sin Shopify-startside, når du har indsendt en anmodning.

E-mail med kontoanmodning

Meddelelse på Shopify-startside

Se dine administrerede butikker

Du kan se de butikker, du har anmodet om adgang til på siden Butikker, som findes i dit partnerkontrolpanel. Der er ingen grænse for, hvor mange administrerede butikker du kan have, men du kan kun have op til 10 afventende anmodninger ad gangen.