Arkivering af butikker

Du kan arkivere udviklingsbutikker, når du ikke vil arbejde på dem længere. Det fjerner dem fra siden Butikker i dit partnerkontrolpanel. Du kan altid ophæve arkiveringen af en butik, hvis du vil fortsætte arbejdet med den på et senere tidspunkt.

Arkivér en butik

Når du har arkiveret en butik, vises den ikke længere på listen med butikker på siden Butikker i dit Partnerkontrolpanel.

Fremgangsmåde:

  1. Klik på Butikker i dit partnerkontrolpanel.
  2. Klik på Handlinger > Arkivér ud for den butik, du vil arkivere.
  3. Klik på Arkivér butik.

Ophæv arkivering af en butik

Du kan ophæve arkiveringen af en butik, hvis du vil gendanne den. Når du har ophævet arkiveringen af en butik, vises den igen på listen med butikker på siden Butikker i dit Partnerkontrolpanel.

Fremgangsmåde:

  1. Klik på Butikker i dit partnerkontrolpanel.
  2. Klik på fanen Arkiveret.
  3. Klik på Ophæv arkivering ud for den butik, du vil ophæve arkiveringen for.