การเก็บถาวรร้านค้า

เมื่อไม่ต้องการจัดการร้านค้าระยะพัฒนาแล้ว คุณสามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ถาวรเพื่อให้ระบบลบออกจากหน้าร้านค้าใน Partner Dashboard ได้ หลังจากที่เก็บร้านค้าถาวรแล้ว คุณก็ยังยกเลิกการเก็บถาวรได้ในภายหลังหากต้องการจัดการต่อ

เก็บถาวรร้านค้า

หลังจากที่เก็บร้านค้าอย่างถาวรแล้ว ระบบจะไม่แสดงร้านค้านั้น ในรายการร้านค้าในหน้า ร้านค้า ใน Partner Dashboard อีกต่อไป

ขั้นตอน:

  1. คลิกร้านค้าจาก Partner Dashboard
  2. ด้านข้างร้านค้าที่คุณต้องการเก็บถาวร ให้คลิกที่ “การดำเนินการ” > “เก็บถาวร
  3. คลิกที่ “เก็บถาวรร้านค้า

ยกเลิกการเก็บถาวรร้านค้า

หากคุณต้องการที่จะกู้คืนร้านค้าที่คุณได้เก็บอย่างถาวรไว้ คุณสามารถยกเลิกการเก็บอย่างถาวรได้ หลังจากที่คุณยกเลิกการเก็บร้านค้าอย่างถาวร ระบบจะแสดงร้านค้านั้น ในรานการร้านค้าในหน้า ร้านค้า ใน Partner Dashboard อีกครั้ง

ขั้นตอน:

  1. คลิกร้านค้าจาก Partner Dashboard
  2. คลิกที่แท็บ “เก็บถาวรแล้ว
  3. ด้านข้างร้านค้าที่คุณต้องการยกเลิกการเก็บถาวร ให้คลิกที่ “ยกเลิกการเก็บถาวร