Winkels archiveren

Wanneer je niet langer aan een development store wilt werken, kun je deze archiveren zodat deze wordt verwijderd van de pagina Winkels in je partnerdashboard. Nadat je een winkel hebt gearchiveerd, kun je deze later uit het archief halen als je eraan wilt blijven werken.

Een winkel archiveren

Nadat je een winkel hebt gearchiveerd, wordt deze niet langer weergegeven in de lijst met winkels op de pagina Winkels in je partnerdashboard.

Stappen:

  1. Klik vanuit het partnerdashboard op Winkels.
  2. Klik naast de winkel die je wilt archiveren op Acties > Archiveren.
  3. Klik op Winkel archiveren.

Een winkel uit het archief halen

Als je een winkel die je hebt gearchiveerd wilt herstellen, kun je die uit het archief halen. Nadat je een winkel hebt verwijderd uit het archief, verschijnt deze opnieuw in de lijst met winkels op de pagina Winkels in je partnerdashboard.

Stappen:

  1. Klik vanuit het partnerdashboard op Winkels.
  2. Klik op het tabblad Archiveren.
  3. Klik naast de winkel die je wilt verwijderen uit het archief op Uit archief verwijderen.