Archiwizowanie sklepów

Jeśli nie chcesz już pracować nad sklepem w fazie rozwoju, możesz zarchiwizować go w taki sposób, aby został on usunięty ze strony Sklepy na Pulpicie Partnerów. Po zarchiwizowaniu sklepu możesz cofnąć jego archiwizację, jeśli chcesz kontynuować pracę nad nim.

Archiwizuj sklep

Po zarchiwizowaniu sklepu nie będzie on już wyświetlany na liście sklepów na stronie Sklepy na Pulpicie Partnerów.

Kroki:

  1. Na Pulpicie Partnerów kliknij opcję Sklepy.
  2. Obok sklepu, który chcesz zarchiwizować, kliknij Czynności > Archiwizuj.
  3. Kliknij opcję Archiwizuj sklep.

Anuluj archiwizację sklepu

Aby przywrócić zarchiwizowany sklep, możesz anulować jego archiwizację. Po anulowaniu archiwizacji sklepu pojawi się on ponownie na liście sklepów na stronie Sklepy na Pulpicie Partnerów.

Kroki:

  1. Na Pulpicie Partnerów kliknij opcję Sklepy.
  2. Kliknij kartę Zarchiwizowane.
  3. Obok sklepu, którego archiwizację chcesz anulować, kliknij opcję Anuluj archiwizację.