Zarządzanie sklepami

Jako partner Shopify możesz używać sklepów jako narzędzia do tworzenia produktów dla sprzedawców. Możesz również uzyskać dostęp do sklepów sprzedawców, aby pomóc im realizować ich potrzeby biznesowe. Za pomocą strony Sklepy na Pulpicie Partnerów Shopify możesz tworzyć sklepy i uzyskiwać dostęp do sklepów. Możesz wykonywać następujące zadania:

 • Utwórz sklepy w fazie rozwoju i zarządzaj nimi. Sklepy w fazie rozwoju mogą być używane do testowania funkcji w podglądzie programisty, testowania aplikacji lub szablonu bądź konfigurowania, a następnie przeniesienia dostosowanego sklepu na klienta.
 • Utwórz organizacje testowe. Organizacje testowe mogą być używane do testowania Shopify Plus lub tworzenia wersji demonstracyjnych dla potencjalnych sprzedawców. Organizacje testowe są dostępne tylko dla Partnerów Shopify Plus.
 • Utwórz sklepy testowe. Sklepy testowe mogą być używane do testowania funkcji Shopify Plus lub tworzenia wersji demonstracyjnych dla potencjalnych sprzedawców. Sklepy testowe są dostępne tylko dla partnerów Shopify Plus.
 • Zażądaj dostępu do konta współpracownika do sklepów sprzedawców.
 • Wyświetl lub zaloguj się do sklepów, w których masz dostęp do konta współpracownika lub sklepów, które przeniosłeś(-aś) na klienta.
 • Wyświetlaj pracowników, którzy mają dostęp do sklepu i zarządzaj nimi.
 • Sprawdź wydajność sklepów, którymi zarządzasz.

Dostęp do strony Sklepy możesz uzyskać, logując się do Pulpitu Partnerów i klikając opcję Sklepy.

Na tej stronie

Lista sklepów

Lista sklepów zawiera wszystkie sklepy, do których masz uprawnienia dostępu, które utworzyłeś(-aś) lub do których uzyskałeś(-aś) dostęp lub próbowałeś(-aś) uzyskać dostęp za pomocą Twojego konta partnera. Możesz kliknąć dowolny sklep, aby wyświetlić jego szczegóły. Jeśli chcesz wyświetlić typ pojedynczego sklepu, kliknij kartę tego typu sklepu. Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć tylko swoje sklepy w fazie rozwoju, kliknij kartę Rozwój.

Zarządzane sklepy

Sklepy są klasyfikowane jako zarządzane sklepy w następujących przypadkach:

 • Masz dostęp współpracownika do sklepu.
 • Utworzyłeś(-aś) sklep jako sklep w fazie rozwoju, a następnie przeniosłeś(-aś) go na sprzedawcę.
 • Zażądałeś(-aś) dostępu współpracownika do sklepu.
 • Zażądałeś(-aś) dostępu współpracownika do sklepu, ale nie otrzymałeś(-aś) zgody.
 • Poprzednio miałeś(-aś) dostęp współpracownika, który został usunięty.

Na stronie Sklepy możesz wyświetlić bieżący plan i status zarządzanego sklepu. Jeśli sklep jest wymieniony jako Nieaktywny, został on zawieszony przez sprzedawcę i jest obecnie „uśpiony”. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzanych sklepów, zapoznaj się z sekcją Żądanie dostępu do sklepu klienta.

Sklepy w fazie rozwoju

Sklepy w fazie rozwoju to sklepy służące do podglądu funkcji, tworzenia aplikacji lub szablonów lub konfigurowania i przenoszenia na klientów. Na stronie Sklepy możesz wyświetlić status sklepu w fazie rozwoju. Jeśli w sklepie jest włączony podgląd programisty, wówczas jest on wyświetlany. Aby uzyskać więcej informacji na temat sklepów w fazie rozwoju, zapoznaj się z sekcją Tworzenie sklepów w fazie rozwoju.

W tej sekcji