การจัดการร้านค้า

ในฐานะพาร์ทเนอร์ของ Shopify คุณสามารถใช้ร้านค้าเป็นเครื่องมือในการสร้างสินค้าสำหรับผู้ขายได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงร้านค้าของผู้ขายเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจของพวกเขาได้ คุณสามารถใช้หน้าร้านค้าในแดชบอร์ดพาร์ทเนอร์ของ Shopify เพื่อสร้างและเข้าถึงร้านค้าได้ คุณสามารถดำเนินการงานต่อไปนี้ได้:

  • สร้างและจัดการร้านค้าระยะพัฒนา ร้านค้าระยะพัฒนาสามารถใช้เพื่อทดสอบฟีเจอร์ต่างๆ ในตัวอย่างสำหรับผู้พัฒนาทดสอบแอปหรือธีมหรือกำหนดค่าจากนั้นถ่ายโอนร้านค้าที่กำหนดเองไปยังลูกค้า
  • สร้างร้านค้า Sandbox ร้านค้า Sandbox สามารถใช้เพื่อทดสอบฟีเจอร์ Shopify Plus หรือสร้างการสาธิตสำหรับผู้ขายในอนาคตได้ ร้านค้า Sandbox มีให้บริการเฉพาะพาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus เท่านั้น
  • ขอสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของร่วมงานไปยังร้านค้าของผู้ขาย
  • ดูหรือเข้าสู่ระบบร้านค้าที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีผู้ใช้ร่วมงานหรือร้านค้าที่คุณได้โอนไปยังลูกค้า

คุณสามารถเข้าถึงหน้าร้านค้าได้โดยเข้าสู่ระบบแดชบอร์ดพาร์ทเนอร์ของคุณแล้วคลิกร้านค้า

รายการร้านค้า

รายการร้านค้าจะมีร้านค้าทั้งหมดที่คุณได้สร้าง เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงโดยใช้บัญชีผู้ใช้พาร์ทเนอร์ของคุณ คุณสามารถคลิกที่ร้านค้าใดๆ ก็ได้เพื่อดูรายละเอียด หากคุณต้องการดูร้านค้าประเภทเดียวให้คลิกแท็บสำหรับประเภท ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการดูเฉพาะร้านค้าระยะพัฒนาของคุณให้คลิกแท็บการพัฒนา

ร้านค้าที่มีสิทธิ์จัดการ

ร้านค้าจะได้รับการจัดประเภทเป็นร้านค้าที่ได้รับการจัดการในกรณีดังต่อไปนี้:

  • คุณมีสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าแบบผู้ร่วมงาน
  • คุณได้สร้างร้านค้าในฐานะร้านค้าระยะพัฒนาแล้วโอนไปยังผู้ขายแล้ว
  • คุณได้ร้องขอการเข้าถึงในแบบผู้ร่วมงาน
  • คุณได้ส่งคำขอให้ร่วมร้านแบบผู้ร่วมงานแต่ถูกปฏิเสธ
  • คุณเคยมีสิทธิ์เข้าถึงแบบร่วมงานซึ่งถูกเพิกถอนออกแล้ว

ในหน้าร้านค้าคุณสามารถดูแผนและสถานะปัจจุบันของร้านค้าที่จัดการได้ หากร้านค้าระบุว่าไม่ได้เปิดใช้งานร้านค้าจะถูกหยุดชั่วคราวโดยผู้ขายและไม่มีผู้ดำเนินการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้าที่ได้รับการจัดการโปรดดูที่การขอรับสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าของลูกค้า

ร้านค้าระยะพัฒนา

ร้านค้าระยะพัฒนาคือร้านค้าที่คุณสามารถใช้เพื่อดูตัวอย่างฟีเจอร์พัฒนาแอปหรือธีมหรือตั้งค่าและถ่ายโอนไปยังลูกค้าได้ ในหน้าร้านค้าคุณสามารถดูสถานะของร้านค้าระยะพัฒนาได้ หากร้านค้ามีการเปิดใช้งานตัวอย่างสำหรับผู้พัฒนาแล้ว ร้านค้าจะขึ้นสถานะว่าเป็นตัวอย่างสำหรับผู้พัฒนา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้าระยะพัฒนาโปรดดูที่การสร้างร้านค้าระยะพัฒนา

ในส่วนนี้