การจัดการร้านค้า

ในฐานะพาร์ทเนอร์ของ Shopify คุณสามารถใช้ร้านค้าเป็นเครื่องมือในการสร้างสินค้าสำหรับผู้ขายได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงร้านค้าของผู้ขายเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจของพวกเขาได้ คุณสามารถใช้หน้าร้านค้าในแดชบอร์ดพาร์ทเนอร์ของ Shopify เพื่อสร้างและเข้าถึงร้านค้าได้ คุณสามารถดำเนินการงานต่อไปนี้ได้:

 • สร้างและจัดการร้านค้าระยะพัฒนา ร้านค้าระยะพัฒนาสามารถใช้เพื่อทดสอบฟีเจอร์ต่างๆ ในตัวอย่างสำหรับผู้พัฒนา ทดสอบแอปหรือธีม หรือกำหนดค่าจากนั้นถ่ายโอนร้านค้าที่กำหนดเองไปยังลูกค้า
 • สร้างองค์กร Sandbox องค์กร Sandbox สามารถใช้เพื่อทดสอบฟีเจอร์ของ Shopify Plus หรือสร้างตัวอย่างให้ผู้ขายเป้าหมายดูได้ โดยองค์กร Sandbox จะมีให้ใช้งานเฉพาะผู้ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus เท่านั้น
 • สร้างร้านค้า Sandbox ร้านค้า Sandbox สามารถใช้เพื่อทดสอบฟีเจอร์ Shopify Plus หรือสร้างการสาธิตสำหรับผู้ขายในอนาคตได้ ร้านค้า Sandbox มีให้บริการเฉพาะพาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus เท่านั้น
 • ขอสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของร่วมงานไปยังร้านค้าของผู้ขาย
 • ดูหรือเข้าสู่ระบบร้านค้าที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีผู้ใช้ร่วมงานหรือร้านค้าที่คุณได้โอนไปยังลูกค้า
 • ดูและจัดการพนักงานที่สามารถเข้าถึงร้านค้าได้
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของร้านค้าที่คุณจัดการ

คุณสามารถเข้าถึงหน้าร้านค้าได้โดยเข้าสู่ระบบแดชบอร์ดพาร์ทเนอร์ของคุณแล้วคลิกร้านค้า

รายการร้านค้า

รายการร้านค้าประกอบด้วยร้านค้าทั้งหมดที่คุณมีสิทธิ์อนุญาตในการเข้าถึง รวมทั้งร้านค้าที่คุณได้สร้าง เข้าถึง หรือขอสิทธิ์การเข้าถึงโดยใช้บัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ของคุณ โดยคุณสามารถคลิกที่ร้านค้าใดก็ได้เพื่อดูรายละเอียด หากคุณต้องการดูร้านค้าประเภทเดียว ให้คลิกที่แท็บสำหรับร้านค้าประเภทดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดูเฉพาะร้านค้าระยะพัฒนาของคุณ ให้คลิกแท็บ “ระยะพัฒนา

ร้านค้าที่มีสิทธิ์จัดการ

ร้านค้าจะได้รับการจัดประเภทเป็นร้านค้าที่ได้รับการจัดการในกรณีดังต่อไปนี้:

 • คุณมีสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าแบบผู้ร่วมงาน
 • คุณได้สร้างร้านค้าในฐานะร้านค้าระยะพัฒนาแล้วโอนไปยังผู้ขายแล้ว
 • คุณได้ร้องขอการเข้าถึงในแบบผู้ร่วมงาน
 • คุณได้ส่งคำขอให้ร่วมร้านแบบผู้ร่วมงานแต่ถูกปฏิเสธ
 • คุณเคยมีสิทธิ์เข้าถึงแบบร่วมงานซึ่งถูกเพิกถอนออกแล้ว

ในหน้าร้านค้า คุณสามารถดูแผนปัจจุบันและสถานะของร้านค้าที่มีสิทธิ์จัดการได้ หากแผนของร้านค้าอยู๋ในรายการปิดใช้งาน แผนจะยุติลงชั่วคราวโดยผู้ขายและยังอยู่ในช่วงพัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้าที่มีสิทธิ์จัดการ ให้ไปที่การขอรับสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าของลูกค้า

ร้านค้าระยะพัฒนา

ร้านค้าระยะพัฒนาเป็นร้านค้าที่คุณสามารถดูตัวอย่างฟีเจอร์ การพัฒนาแอปหรือธีม หรือตั้งค่าและถ่ายโอนไปยังลูกค้า ในหน้า ร้านค้า คุณสามารถดูสถานะของร้านค้าระยะพัฒนาได้ หากร้านค้าเปิดการใช้งานตัวอย่างสำหรับผู้พัฒนาอยู่ ตัวอย่างสำหรับผู้พัฒนาจะอยู่ในรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้าระยะพัฒนา ไปที่ สร้างร้านค้าระยะพัฒนา

ในส่วนนี้