การสร้างธีมของ Shopify

หมายเหตุ: ขณะนี้ทาง Shopify ยังไม่เปิดรับให้ส่งธีมใหม่เข้ามา

ธีมคือเลเยอร์หรือเทมเพลตการนำเสนอที่เป็นตัวกำหนดรูปลักษณ์และการใช้งานของร้านค้าออนไลน์ โดยธีมเป็นองค์ประกอบที่เกิดจากการรวมตัวกันของสไตล์การออกแบบและเลย์เอาต์ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า ธีมของ Shopify นั้นสร้างขึ้นโดยใช้ HTML, CSS, JavaScript และภาษาสำหรับการจัดเทมเพลตที่เรียกว่า Liquid หากต้องการดูวิธีสร้างธีมของ Shopify ให้ไปที่การสร้างธีม

หากต้องการขายธีมในร้านค้าธีมของ Shopify คุณจำเป็นต้องกลายเป็นพาร์ทเนอร์ของธีม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นพาร์ทเนอร์ของธีมโปรดดูที่แนวทางการยื่นและการอนุมัติของเรา

ธีมทั้งหมดในร้านค้าธีมของ Shopify ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ UX/การออกแบบ เนื้อหา และข้อกำหนดของร้านค้าตัวอย่าง Shopify มีชุดรายการตรวจสอบที่แสดงข้อกำหนดเหล่านี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ข้อกำหนดของธีมสำหรับร้านค้าธีมของ Shopify