การทดสอบคำสั่งซื้อในร้านค้าระยะพัฒนา

การดำเนินการสั่งซื้อสำหรับทดสอบสามารถช่วยในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินการทุกอย่างของร้านค้าระยะพัฒนาไม่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการชำระเงินและการตั้งค่าสำหรับการประมวลผลคำสั่งซื้อ สินค้าคงคลัง การจัดส่ง การแจ้งเตือนทางอีเมล และภาษี

ร้านค้าระยะพัฒนาสามารถประมวลผลการทำธุรกรรมสำหรับทดสอบได้ไม่จำกัด มีสองวิธีในการวางคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบในร้านค้าระยะพัฒนา:

 • ใช้เกตเวย์จำลองของ Shopify เพื่อจำลองการทำธุรกรรม
 • เปิดใช้โหมดการทดสอบสำหรับผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ:

  • Shopify Payments
  • ผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอก

คุณไม่สามารถทดสอบการใช้งานธุรกรรมจริงได้ในร้านค้าระยะพัฒนา ธุรกรรมจริงคือธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านผู้ให้บริการการชำระเงินที่ไม่ได้อยู่ในโหมดการทดสอบ และที่ใช้ข้อมูลการชำระเงินจริง เช่น หมายเลขบัตรเครดิตที่ถูกต้อง หากคุณจำเป็นต้องทดสอบกับธุรกรรมจริง คุณจำเป็นต้อง ถ่ายโอนร้านค้าระยะพัฒนา ไปยังแผนแบบชำระเงิน

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างคำสั่งซื้อได้โดยใช้ REST API หรือ API ของ GraphQL ของส่วน Shopify Admin การสร้างคำสั่งซื้อโดยใช้ API ทำให้การชำระเงินรวดเร็วยิ่งขึ้น

การทดสอบโดยใช้เกตเวย์จำลองของ Shopify

หากต้องการจำลองธุรกรรมในขั้นตอนการชำระเงินออนไลน์ของร้านค้าระยะพัฒนาของคุณ คุณสามารถตั้งค่าเกตเวย์จำลองของ Shopify ได้ เกตเวย์จำลองคือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ร้านค้าทุกร้านสามารถใช้เพื่อสร้างคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบได้

หากต้องการสร้างคำสั่งซื้อ คุณจำเป็นต้องป้อนข้อมูลการชำระเงินสำหรับทดสอบในขั้นตอนการชำระเงิน คุณสามารถจำลองการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ ได้ โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณป้อน

ขั้นตอน:

 1. หากคุณเปิดใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และปิดใช้งานก่อนดำเนินการต่อ ให้คลิก จัดการ > ปิด ใช้งาน (ปุ่มนี้จะแสดงชื่อผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ เช่น ปิดใช้งาน Shopify Payments) จากนั้นยืนยันการปิดใช้งานของคุณ

 2. ขณะนี้คุณจะเห็นส่วน ผู้ให้บริการจากภายนอก ในส่วนนั้น ให้คลิกที่ เลือกผู้ให้บริการจากภายนอก

 3. ในหน้า ผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอก ให้เลือก เกตเวย์จำลอง (สำหรับการทดสอบ)

 4. คลิกที่ เปิดใช้งานเกตเวย์จำลอง (สำหรับการทดสอบ)

 5. ไปที่ร้านค้าออนไลน์ของคุณแล้วทำการสั่งซื้อตามที่ลูกค้าปกติทำ ในขั้นตอนการชำระเงินให้ป้อนรายละเอียดบัตรเครดิตดังต่อไปนี้แทนที่ตัวเลขจริง:

รายละเอียดของบัตรที่ต้องป้อนเมื่อทดสอบการชำระเงินของคุณด้วย Bogus Gateway
ชื่อของช่อง รายละเอียดที่ต้องป้อน
ชื่อบนบัตร ป้อนBogus Gateway
หมายเลขบัตรเครดิต

ป้อนข้อความแต่ละข้อเป็นขั้นเพื่อจำลองการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ:

 • ป้อน 1 เพื่อจำลองการทำธุรกรรมที่สำเร็จ
 • ป้อน 2 เพื่อจำลองธุรกรรมที่ล้มเหลว
 • ป้อน 3 เพื่อจำลองข้อยกเว้น (ซึ่งจะสร้างข้อความที่ระบุว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับผู้ให้บริการ)
CVV ป้อนตัวเลข3หลัก (ตัวอย่างเช่น 111 )
วันหมดอายุ ป้อนวันที่ใดก็ได้ในอนาคต
 1. หลังจากที่คุณทำการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกจัดการถัดจากเกตเวย์จำลอง (สำหรับการทดสอบ) ในส่วน Shopify admin ของคุณ

 2. คลิกปิดใช้งานเกตเวย์จำลอง (สำหรับการทดสอบ) เพื่อลบช่องทางนี้ออกจากการชำระเงินของคุณ

การทดสอบโดยใช้โหมดการทดสอบของ Shopify Payments

เพื่อทดสอบการตั้งค่า Shopify Payments ของคุณ ให้เปิดใช้โหมดการทดสอบและใช้บัตรเครดิตสำหรับทดสอบเพื่อจำลองการชำระเงิน

วิธีเปิดใช้โหมดการทดสอบสำหรับ Shopify Payments

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบ คุณจำเป็นต้องเปิดใช้โหมดการทดสอบสำหรับ Shopify Payments ก่อน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่จัดการ

 2. ในส่วนโหมดการทดสอบ ให้เลือกเปิดใช้โหมดการทดสอบ

 3. คลิกที่บันทึก

ขั้นตอนถัดไป

คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อแล้วจำลองทำธุรกรรมโดยใช้หมายเลขบัตรเครดิตสำหรับทดสอบ โดยเรามีหมายเลขทดสอบเพื่อทำธุรกรรมที่สำเร็จ ธุรกรรมที่ล้มเหลว และธุรกรรมในสกุลเงินต่างๆ

จำลองธุรกิจที่เสร็จสมบูรณ์

เพื่อจำลองทำธุรกรรมที่สำเร็จ ให้ใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้เมื่อต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตในขั้นตอนการชำระเงิน

 • ชื่อบนบัตร: ใส่ข้อความใดก็ได้อย่างน้อยสองคำ
 • วันหมดอายุ: ใส่วันที่ใดก็ได้ในอนาคต
 • รหัสความปลอดภัย: ป้อนตัวเลข3หลัก
 • หมายเลขบัตร: ใช้หมายเลขใดก็ได้ต่อไปนี้:
จำลองทำธุรกรรมที่สำเร็จด้วยหมายเลขบัตรเหล่านี้
ประเภทบัตร หมายเลขเครดิตสำหรับทดสอบ
Visa 4242424242424242
Mastercard 5555555555554444
American Express 378282246310005
Discover 6011111111111117
Diners Club 30569309025904
JCB 3530111333300000

จำลองธุรกรรมที่ล้มเหลว

หากคุณต้องการดูข้อความเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของบัตรเครดิตที่จะแสดงแก่ลูกค้าระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน คุณสามารถใช้หมายเลขบัตรเครดิตสำหรับทดสอบเหล่านี้เพื่อจำลองทำธุรกรรมที่ล้มเหลวต่าง

 • ใช้หมายเลขบัตรเครดิต 4000000000000002 เพื่อสร้างข้อความบัตรถูกปฏิเสธ
 • ใช้หมายเลขบัตรเครดิต 4242424242424241 เพื่อสร้างข้อความหมายเลขผิด
 • ใช้หมายเลขบัตรเครดิต 4000000000000259 เพื่อจำลองธุรกรรมที่ถูกปฏิเสธ
 • ใช้เดือนหมดอายุที่ผิด ตัวอย่างเช่น 13 เพื่อสร้างข้อความเดือนหมดอายุผิดพลาด
 • ใช้ปีหมดอายุที่ผ่านมาแล้วเพื่อสร้างข้อความปีหมดอายุไม่ถูกต้อง
 • ใช้หมายเลขรหัสความปลอดภัยสองหลักเพื่อสร้างข้อความรหัสความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง

โหมดการทดสอบสำหรับผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอก

ผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอกบางรายจะมีโหมดการทดสอบที่คุณสามารถเปิดใช้ได้ในส่วน Shopify admin ผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอกจะต้องเปิดใช้ตัวเลือก เปิดใช้โหมดการทดสอบ ในการตั้งค่าของตนเพื่อให้สามารถทดสอบได้ในร้านค้าระยะพัฒนา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โหมดการทดสอบกับผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอกที่กำหนด ให้ดูที่เอกสารประกอบของผู้ให้บริการการชำระเงินรายนั้น

หากคุณเป็นผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอกและต้องการเพิ่มตัวเลือกเปิดใช้โหมดการทดสอบไปยังการตั้งค่าของคุณคุณจำเป็นต้องเพิ่ม URL การชำระเงินแบบ Sandbox ไปยังช่องทางการตั้งค่าชำระเงินของคุณในแดชบอร์ดของพาร์ทเนอร์

การทดสอบกับธุรกรรมจริง

หากคุณจำเป็นต้องทดสอบร้านค้าระยะพัฒนาของคุณโดยใช้ธุรกรรมจริง คุณจำเป็นต้องถ่ายโอนร้านค้าของคุณไปยังแผนแบบชำระเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู การส่งต่อร้านค้าระยะพัฒนาให้แก่ลูกค้า

หากคุณต้องการเปลี่ยนให้ร้านค้าระยะพัฒนาของคุณไปใช้แผนแบบชำระเงิน แต่ยังต้องการเป็นเจ้าของร้านค้าอยู่ ให้ เลือกแผน ในส่วน Shopify admin