การทดสอบคำสั่งซื้อในร้านค้าระยะพัฒนา

การดำเนินการคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบสามารถช่วยในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนการชำระเงินและการตั้งค่าสำหรับการประมวลผลคำสั่งซื้อ สินค้าคงคลัง การจัดส่ง การแจ้งเตือนทางอีเมล และภาษีของร้านค้าระยะพัฒนาไม่มีปัญหาใดๆ ร้านค้าระยะพัฒนาสามารถประมวลผลคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบได้ไม่จำกัด

วิธีการทดสอบการสั่งซื้อ

คุณสามารถทดสอบสั่งซื้อในร้านค้าพัฒนาได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • ใช้เกตเวย์จำลองของ Shopify เพื่อจำลองการทำธุรกรรม
 • เปิดใช้โหมดการทดสอบเพื่อให้ผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณและใช้คำสั่งซื้อสำหรับทดสอบผ่านการขั้นตอนการซื้อสินค้าของร้านค้าระยะพัฒนา:

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างการทดสอบสั่งซื้อโดยใช้ REST Admin API หรือ GraphQL Admin API ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณใช้งาน Admin API เพื่อทดสอบการสั่งซื้อ คุณจะต้องตั้งค่าคุณสมบัติหรือฟิลด์ test ไปยัง true ของคุณ

ข้อจำกัด

การทดสอบคำสั่งซื้อในร้านค้าระยะพัฒนามีข้อจํากัดดังต่อไปนี้:

 • คุณไม่สามารถทดสอบคำสั่งซื้อโดยใช้ธุรกรรมจริงได้ โดยธุรกรรมจริงคือธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านผู้ให้บริการการชำระเงินที่ไม่ได้อยู่ในโหมดการทดสอบ รวมถึงธุรกรรมที่ใช้ข้อมูลการชำระเงินจริง เช่น หมายเลขบัตรเครดิตที่ถูกต้อง
 • คุณไม่สามารถทดสอบการสั่งซื้อโดยใช้วิธีการชำระเงินด้วยตนเองได้
 • คุณไม่สามารถทดสอบการสั่งซื้อโดยใช้คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่คุณสร้างในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้

หากต้องการทดสอบกับประเภทธุรกรรมเหล่านี้ คุณต้องถ่ายโอนร้านค้าระยะพัฒนาไปยังแผนแบบชําระเงิน - คุณไม่สามารถทดสอบโดยใช้คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่คุณสร้างในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ คุณต้องทำคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบโดยใช้ขั้นตอนการซื้อสินค้าของร้านค้าระยะพัฒนา

การทดสอบโดยใช้เกตเวย์จำลองของ Shopify

หากต้องการจำลองธุรกรรมในขั้นตอนการชำระเงินออนไลน์ของร้านค้าระยะพัฒนาของคุณ คุณสามารถตั้งค่าเกตเวย์จำลองของ Shopify ได้ เกตเวย์จำลองคือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ร้านค้าทุกร้านสามารถใช้เพื่อสร้างคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบได้

หากต้องการสร้างคำสั่งซื้อ คุณจำเป็นต้องป้อนข้อมูลการชำระเงินสำหรับทดสอบในขั้นตอนการชำระเงิน คุณสามารถจำลองการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ ได้ โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณป้อน

ขั้นตอน:

 1. หากคุณเปิดใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และปิดใช้งานก่อนดำเนินการต่อ ให้คลิก จัดการ > ปิด ใช้งาน (ปุ่มนี้จะแสดงชื่อผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ เช่น ปิดใช้งาน Shopify Payments) จากนั้นยืนยันการปิดใช้งานของคุณ
 2. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. หากคุณเปิดใช้ Shopify Payments แล้ว:
   • ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่ “จัดการ
   • คลิกที่ “สลับไปใช้ผู้ให้บริการจากภายนอก” ที่ด้านล่างของหน้า แล้วจึงคลิกที่ “สลับไปใช้ผู้ให้บริการจากภายนอก” อีกครั้งเพื่อยืนยัน
  2. หากคุณยังไม่ได้เปิดใช้ Shopify Payments ก็ให้คลิกที่ “ดูผู้ให้บริการรายอื่นทั้งหมด” ในส่วน Shopify Payments
  3. หาก Shopify Payments ไม่เปิดให้บริการในประเทศของคุณ ก็ให้คลิกที่ “เลือกผู้ให้บริการ” ในส่วนผู้ให้บริการการชำระเงิน
 3. เลือก (for testing) Bogus Gateway จากรายการ

 4. คลิก เปิดใช้งาน(for testing) Bogus Gateway

 5. คลิกที่บันทึก

 6. ไปที่ร้านค้าออนไลน์ของคุณแล้วทำการสั่งซื้อตามที่ลูกค้าปกติทำ ในขั้นตอนการชำระเงินให้ป้อนรายละเอียดบัตรเครดิตดังต่อไปนี้แทนที่ตัวเลขจริง:

รายละเอียดของบัตรที่ต้องป้อนเมื่อทดสอบการชำระเงินของคุณด้วย Bogus Gateway
ชื่อของช่อง รายละเอียดที่ต้องป้อน
ชื่อบนบัตร ป้อน Bogus Gateway
หมายเลขบัตรเครดิต

ป้อนข้อความแต่ละข้อเป็นขั้นเพื่อจำลองการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ:

 • ป้อน 1 เพื่อจำลองการทำธุรกรรมที่สำเร็จ
 • ป้อน 2 เพื่อจำลองธุรกรรมที่ล้มเหลว
 • ป้อน 3 เพื่อจำลองข้อยกเว้น (ซึ่งจะสร้างข้อความที่ระบุว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับผู้ให้บริการ)
CVV ป้อนตัวเลข3หลัก (ตัวอย่างเช่น 111 )
วันหมดอายุ ป้อนวันที่ใดก็ได้ในอนาคต
 1. หลังจากที่คุณทดสอบเสร็จสิ้นแล้วให้คลิก จัดการ ซึ่งอยู่ถัดจากส่วน (for testing) Bogus Gatewayส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

 2. คลิก ปิดใช้งาน (for testing) Bogus Gatewayเพื่อลบช่องทางนี้ออกจากขั้นตอนการชำระเงินของคุณ

การทดสอบโดยใช้โหมดการทดสอบของ Shopify Payments

เพื่อทดสอบการตั้งค่า Shopify Payments ของคุณ ให้เปิดใช้โหมดการทดสอบและใช้บัตรเครดิตสำหรับทดสอบเพื่อจำลองการชำระเงิน

วิธีเปิดใช้โหมดการทดสอบสำหรับ Shopify Payments

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบ คุณจำเป็นต้องเปิดใช้โหมดการทดสอบสำหรับ Shopify Payments ก่อน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่จัดการ

 2. ในส่วนโหมดการทดสอบ ให้เลือกเปิดใช้โหมดการทดสอบ

 3. คลิกที่บันทึก

ขั้นตอนถัดไป

คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อแล้วจำลองทำธุรกรรมโดยใช้หมายเลขบัตรเครดิตสำหรับทดสอบ โดยเรามีหมายเลขทดสอบเพื่อทำธุรกรรมที่สำเร็จ ธุรกรรมที่ล้มเหลว และธุรกรรมในสกุลเงินต่างๆ

หมายเหตุ: มูลค่าการซื้อในการทดสอบต้องมากกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินใดก็ตาม

จำลองธุรกิจที่เสร็จสมบูรณ์

เพื่อจำลองทำธุรกรรมที่สำเร็จ ให้ใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้เมื่อต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตในขั้นตอนการชำระเงิน

 • ชื่อบนบัตร: ใส่ข้อความใดก็ได้อย่างน้อยสองคำ
 • วันหมดอายุ: ใส่วันที่ใดก็ได้ในอนาคต
 • รหัสความปลอดภัย: ป้อนตัวเลข3หลัก
 • หมายเลขบัตร: ใช้หมายเลขใดก็ได้ต่อไปนี้:
จำลองทำธุรกรรมที่สำเร็จด้วยหมายเลขบัตรเหล่านี้
ประเภทบัตร หมายเลขเครดิตสำหรับทดสอบ
Visa 4242424242424242
Mastercard 5555555555554444
American Express 378282246310005
Discover 6011111111111117
Diners Club 30569309025904
JCB 3530111333300000

จำลองธุรกรรมที่ล้มเหลว

หากคุณต้องการดูข้อความเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของบัตรเครดิตที่จะแสดงแก่ลูกค้าระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน คุณสามารถใช้หมายเลขบัตรเครดิตสำหรับทดสอบเหล่านี้เพื่อจำลองทำธุรกรรมที่ล้มเหลวต่าง

 • ใช้หมายเลขบัตรเครดิต 4000000000000002 เพื่อสร้างข้อความบัตรถูกปฏิเสธ
 • ใช้หมายเลขบัตรเครดิต 4242424242424241 เพื่อสร้างข้อความหมายเลขผิด
 • ใช้หมายเลขบัตรเครดิต 4000000000000259 เพื่อจำลองธุรกรรมที่ถูกปฏิเสธ
 • ใช้เดือนหมดอายุที่ผิด ตัวอย่างเช่น 13 เพื่อสร้างข้อความเดือนหมดอายุผิดพลาด
 • ใช้ปีหมดอายุที่ผ่านมาแล้วเพื่อสร้างข้อความปีหมดอายุไม่ถูกต้อง
 • ใช้หมายเลขรหัสความปลอดภัยสองหลักเพื่อสร้างข้อความรหัสความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง

โหมดการทดสอบสำหรับผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอก

ผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกบางรายจะมีโหมดการทดสอบที่คุณสามารถเปิดใช้ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอกจะต้องเปิดใช้ตัวเลือกเปิดใช้โหมดการทดสอบในการตั้งค่าของตนเพื่อให้สามารถทดสอบได้ในร้านค้าระยะพัฒนา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โหมดการทดสอบกับผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกบางราย ให้ดูที่เอกสารประกอบของผู้ให้บริการการชำระเงิน

เมื่อช่องทางการชำระเงินอยู่ในโหมดการทดสอบ ให้ส่งคำขอจาก Shopify ซึ่งรวมถึงคุณลักษณะ test หากได้ตั้ง test เป็น true ระบบจะประมวลผลการชำระเงินเป็นการชำระเงินแบบทดสอบและจะไม่มีการทำธุรกรรมจริง

หากคุณเป็นผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอกและต้องการเพิ่มตัวเลือกเปิดใช้โหมดการทดสอบไปยังการตั้งค่าของคุณ คุณจำเป็นต้องเพิ่ม URL การชำระเงินแบบ Sandbox ไปยังส่วนขยายแอปเพื่อการชำระเงินของคุณใน Partner Dashboard

การทดสอบกับธุรกรรมจริง

หากคุณจำเป็นต้องทดสอบร้านค้าระยะพัฒนาของคุณโดยใช้ธุรกรรมจริง คุณจำเป็นต้องถ่ายโอนร้านค้าของคุณไปยังแผนแบบชำระเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการถ่ายโอนร้านค้าระยะพัฒนาให้แก่ลูกค้า

หากคุณต้องการเปลี่ยนให้ร้านค้าระยะพัฒนาของคุณไปใช้แผนแบบชำระเงิน แต่ยังต้องการเป็นเจ้าของร้านค้าอยู่ ให้ เลือกแผน ในส่วนผู้ดูแล Shopify